Total # of books: 36515. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 41
Previous page - Next page

 
A.N.W.B.
Veertig Jaar. Uit het archif der Kampioen-Redactie.
Den Haag,1932. Orig. wrappers. 296p. 4to. Illustrations. Stamp on front cover. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Memorial volume of the Dutch Bycicle and Automobile Associaltion.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #99283
€  25.00 [Appr.: US$ 26.95 | £UK 21.5 | JP¥ 3755]
Keywords: HISTORY, automobiles

 
[Staten van Holland en Westfriesland].
Van den veertigsten penning van de scheepen. Ordonnantie, waar op alomme binnen [...] Holland en Westvriesland [...] geheeven sal werden den veertigsten penning van alle scheepen [...] die verkogt [...] worden.
[S.l. : s.n.], 1748. No wrappers. 8 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #106810
€  30.00 [Appr.: US$ 32.34 | £UK 26 | JP¥ 4506]
Keywords: RECHT,

 
[Amsterdam].
Verantwoording van het beleidt der heeren van Amsterdam, tot bevordering van de vrede, en het eindigen van den oorlogh, tusschen Vrankrijk en Spanje, in de Nederlanden ontsteeken: met d'aenmerkingen op de missive van een regent [...] over het gepasseerde ter vergaderinge van haer ed. gr. mog. op den 16 february 1684.
[S.l.] : [s.n.], 1684. Modern blue wrappers. [2],117 pp. 4to. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - On the policy of the City of Amsterdam to promote an end to the War of the Reunions. Despite the peace established by the 1678 Treaty of Nijmegen, Louis retained a large army, an action extremely unusual in the period. In 1681, his troops seized Strasbourg and in 1682 occupied the Principality of Orange, then a possession of William of Orange. When hostilities began in 1683, French support for the Ottomans in their war with Austria allowed Louis to capture Strasbourg and Luxembourg and consolidate his position in Alsace. The Truce of Ratisbon (signed on 15 August 1684) that ended the conflict marked the high water mark of French territorial gains under Louis XIV. Afterwards, his opponents would recognize the need for unity in order to resist further expansion, leading to the 1688 creation of the Grand Alliance, an anti-French coalition. STCN 054062004. Knuttel 14148.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288638
€  50.00 [Appr.: US$ 53.9 | £UK 43 | JP¥ 7509]
Keywords: RECHT, *2006-100 oud recht

 
[Beverningk, Hieronymus van].
Verbael gehouden door H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre en A. P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden, aen de republyck van Engelandt : waer in omstandighlyck gevonden werdt de Vredehandelinge met gemelde Republyck onder het Protectoraet van Cromwell, en alle het gepasseerde omtrent de berughte Acte van Seclusie des Prince van Oranje by Cromwell gepretendeert.
's-Gravenhage : by Hendrick Scheurleer, 1725. Contemp. blindstamped vellum binding. xx,716 pp. 4to. Title-page printed in red & black with vignette. Some browning & foxing. Some light marg. dampstaining of last pages. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Verslag van de diplomatieke onderhandelingen tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog, een oorlog geheel op zee bevochten, tussen het Engelse Gemenebest en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, van 29 mei 1652 tot 8 mei 1654. De Staten benoemden Van Beverningk in 1653 als lid van een delegatie die de Hanzesteden moest overhalen om de Republiek in het conflict te steunen. Deze diplomatieke missie vond echter nooit plaats. In plaats daarvan arriveerde de Gouwenaar op 27 juni 1653 in Londen om verkennende gesprekken te voeren met het Engelse staatshoofd Oliver Cromwell. Zodra bleek dat de Engelsen bereid waren om te onderhandelen stelden de Staten-Generaal een volwaardige delegatie samen die met het Engelse parlement en Cromwell een vredesverdrag moest opstellen. De keuze van de Staten-Generaal viel op Van Beverningk en Willem Nieuwpoort (Holland), Allart van Jongestall (Friesland) en Paul van der Perre (Zeeland). Volgens historicus Petrus Conradi werden Van Beverningk en Nieuwpoort gekozen omdat zij bekendstonden als mannen die weinig op hadden met het Huis Oranje-Nassau. Van Beverningk had tijdens de onderhandelingen regelmatig schriftelijk en persoonlijk contact met Johan De Witt, soms zonder medeweten van de andere gezanten. Van der Perre overleed in Londen, waardoor het de Hollanders Van Beverningk en Nieuwpoort weinig moeite kostte om de Fries Jongestall buitenspel te zetten.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288635
€  450.00 [Appr.: US$ 485.13 | £UK 386.5 | JP¥ 67584]
Keywords: RECHT, *2006-100 oud recht

 
[Europese Unie].
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
[Den Haag] : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkheidsrelaties, 2005. Paperback. 482 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789282431030.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #122330
€  10.50 [Appr.: US$ 11.32 | £UK 9.25 | JP¥ 1577]
Keywords: RECHT,

 
[Linden, Joannes van der].
Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
Voor eenige Jaaren door een voornaam en kundig Practizijn bij wegen van een Korte Schets zaamgesteld: Vervolgens in den Jaare 1781 in 't licht gegeeven: en nu geheel overzien, verbeterd en uitgebreid door Mr. Joannes van der Linden. 2 Delen. Leyden : A. en J. Honkoop, 1794-1798. Later 19th century binding. x,iv,xxii,414; viii,xx,384 pp. Index. 8vo. Owners inscription on French title-page : Vanputtkammer. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #252547
€  124.00 [Appr.: US$ 133.68 | £UK 106.5 | JP¥ 18623]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
[Neurochirurgy].
Verhandlungen der 1. Neurochirurgischen Tagung.
Gehalten zu Freiburg/Br. vom 2.-4. September 1948. Mit 139 Textabbildungen. Berlin : Springer, 1950. Modern cloth binding. x,389 pp. (Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 162. Band). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Contributions by : Tr. Reichert, E. Fischer-Brügge, R. Jung, R.W. Meyer-Mickeleit, H. Ruf, R. Lemke, H. Becker, F. Radtke, W. von Strenge, K. Decker, M. Schneider, O. Gagel, W. Tönnies, K. Oberdisse, E. Klar, K.J. Zülch ... [et al.]
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282013
€  150.00 [Appr.: US$ 161.71 | £UK 129 | JP¥ 22528]
Keywords: PSYCHOLOGY,

 
[Dourche = probably Comte d'Ourches].
Les veritez en petits contes : dédiées a son altesse serenissime Monseigneur le Prince Louis de Lorraine.
Nancy : chez Dominique Gaydon, 1708. Contemp. calf binding. vi,147 pp. 12mo. Bookplate on upper pastedown. Spine sl. damaged. Still a very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - The author is the signer of the dedication. Can be Louis Charles d'Ourches, (1662-1728).The book was most likely dedicated to Louis de Lorraine (1704-1711), son of Leopold the Good, Duke of Lorraine (1679-1729), who at the time of publication was a presumptive heir to the thrones of Lorraine and Bar. OCLC 257476248.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #291634
€  250.00 [Appr.: US$ 269.52 | £UK 214.75 | JP¥ 37547]
Keywords: HISTORY,

 
[Kielstra, R.E. (secretaris)].
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
Leiden : Eduard IJdo, [1914]. Orig. cloth binding. 245 pp. 30 cm. Met 4 uitslaande kaarten. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228902
€  40.00 [Appr.: US$ 43.12 | £UK 34.5 | JP¥ 6007]

 
[Kluit, H. Provó (voorzitter)].
Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99) tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrigting en wetgeving meest passend stelsel van politiewet, uitgebragt op den 18den Sept. 1852.
s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkrij, 1853.LAter halfcloth binding. 99,xi pp. 30 cm. Library stamp on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2459
€  40.00 [Appr.: US$ 43.12 | £UK 34.5 | JP¥ 6007]
Keywords: RECHT,

 
[Deken van de Orde van Advocaten, arrondissement Breda].
Verslag van de Orde van Advocaten in het arondissement Breda 1978-1997.
Breda, 1979-1997. 19 Delen. Broch. ca. 400 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249752
€  40.00 [Appr.: US$ 43.12 | £UK 34.5 | JP¥ 6007]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, rede 1

 
[Amsterdam, Oude Kerk].
Verslag omtrent de IJzeren Kapel in de Oude Kerk te Amsterdam, ter vergadering der tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut, ingebragt op den 11den mei des jaars 1820, door eene, daartoe benoemde kommissie.
[Amsterdam : Pieper & Ipenbuur], [1821]. Contemp. blue-grey boards. pp. 107-138. With 10 folded plates & facsimiles. Met : J. de Vries ... [et al.]. Aanhangsel : behoorende tot het vorenstaande rapport, ingezonderheid betrekelijk het zegel, dat gevonden wordt op het eerste facsimile H (*). 4 pp. 25x20 cm. Spine repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287058
€  60.00 [Appr.: US$ 64.68 | £UK 51.75 | JP¥ 9011]
Keywords: AMSTERDAM,

 
Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000.
Den Haag, Sdu, 1981-2001. 20 Vols. Paperback. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Mist jaarverslag 1988.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #85399
€  103.00 [Appr.: US$ 111.04 | £UK 88.5 | JP¥ 15469]
Catalogue: Inleiding Recht
Keywords: RECHT,

 
[Moors, B.P. (voorzitter) & A. Verschoor W. Lz. (secretaris)]
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij, 1907. Orig. boards. 185 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #163358
€  18.00 [Appr.: US$ 19.41 | £UK 15.5 | JP¥ 2703]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
[Waterschapsrecht].
Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
Haarlem, [1937]. Orig. printed boards. viii,72 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15943
€  12.00 [Appr.: US$ 12.94 | £UK 10.5 | JP¥ 1802]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht waterschapsrecht

Previous page | Pages: 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | - Next page

New search  -