Boekhandel & Antiquariaat Versprille: Brochures
found: 20 books

 
De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland
Boer & Vennik - Gouda. 49 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 1245
€  8.50 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.5 | JP¥ 1023]
Catalogue: Brochures

 N.N., Een verjongingskuur voor den Nederlandschen handel
N.N.
Een verjongingskuur voor den Nederlandschen handel
H.J. Van Kesteren & Co - Amsterdam 1871. Orig. papieren omslag, 22 blz. Exemplaar uit de Bibliotheek van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 11379
€  15.00 [Appr.: US$ 16.59 | £UK 13 | JP¥ 1805]
Catalogue: Brochures

 
N.N.
Voor of tegen den Christus. Kiest u heden wie gij dienen zult. Enkele eenvoudige gedachten met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoowel op Staatkundig als op Godsdienstig terein. Met voorrede van Ds. C. Steketee (Leeraar der Geref. Gemeente te Middelharnis). Derde duizendtal.
H. Verhoog - Halfweg 1905. Orig. papieren omslag, 24 blz. Deze uitgaaf niet in de NCC.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 3051
€  6.50 [Appr.: US$ 7.19 | £UK 5.75 | JP¥ 782]
Catalogue: Brochures

 
BAAN, DS. M.
De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
Drukkerij De Singel - Dordrecht z.j. Orig. papieren omslag, 20 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 9014
€  1.50 [Appr.: US$ 1.66 | £UK 1.5 | JP¥ 181]
Catalogue: Brochures

 
BEEKMAN, G.
Elia's geloof in het licht van onze tijd. Prediking naar aanleiding van 1 Koningen 19 vers 3 door G. Beekman, Godsdienstonderwijzer te Elburg
Handelsbureau - Ermelo 1949. Orig. papieren omslag, 20 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 9044
€  5.00 [Appr.: US$ 5.53 | £UK 4.5 | JP¥ 602]
Catalogue: Brochures

 
BLOIS, DS. A. DE
Afscheid en Intrede (...) Bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 en Intrede te Rotterdam-Zuid op donderdag 6 december 1945.
Rotterdam, 1946. Orig. papieren omslag, 48 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 9039
€  3.00 [Appr.: US$ 3.32 | £UK 2.75 | JP¥ 361]
Catalogue: Brochures

 
BLOIS, DS. A. DE
De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en februari 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Gehouden 15 februari 1939. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
Bond van J.V. der Geref. Gem. in Nederland. Papieren omslag, 27 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 10029
€  3.00 [Appr.: US$ 3.32 | £UK 2.75 | JP¥ 361]
Catalogue: Brochures

 
BRAHÉ, J.J.
Voorrede uit Ethan´s onderwijzing
De Vuurtoren - Urk 1977. Papieren omslag, 45 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 3100
€  2.50 [Appr.: US$ 2.77 | £UK 2.25 | JP¥ 301]
Catalogue: Brochures

 
BRAKEL, W. Á
Een godvruchtige brief tot raadgeving en besturing aan Kinderen in Christus Jezus
Reveil - Middelburg z.j. Papieren omslag, 14 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 1162
€  2.00 [Appr.: US$ 2.21 | £UK 1.75 | JP¥ 241]
Catalogue: Brochures

 
BRUIN, P.J.M. DE
De geschiedenis van mijn geboortekerk. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School der Chr.Geref. Kerk in Nederland op 16 sept. 1936.
Jonker - Apeldoorn z.j. Orig. Papieren omslag, 30 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 9000
€  5.00 [Appr.: US$ 5.53 | £UK 4.5 | JP¥ 602]
Catalogue: Brochures

 
GULDENMOND
Een Pilaar in Gods Kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck
V. d. Tol jr. - Oud-Beijerland 1938. Origineel papieren omslag, 55 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 1154
€  3.00 [Appr.: US$ 3.32 | £UK 2.75 | JP¥ 361]
Catalogue: Brochures

 
IRONS, JOSEPH
Het buskruit verraad (5 november 1605) of Engelands gedenkwaardige dag (...) Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
Romijn & van der Hoff - Gorinchem 1990. Papieren omslag, 32 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 9012
€  2.00 [Appr.: US$ 2.21 | £UK 1.75 | JP¥ 241]
Catalogue: Brochures

 
KAPTEYN, DS.K.J.
Blijdschap en vrede. Wijsheid en kracht. Predikatiën gehouden bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk te Giessendam op 12 october 1919 en het aanvaarden daarvan in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op 19 october 1919.
Fa. Scheps & Co - Zwolle 1919. Orig. papieren omslag, 31 blz. Met portret.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 3892
€  4.50 [Appr.: US$ 4.98 | £UK 4 | JP¥ 542]
Catalogue: brochures

 OPPENHEIM, JULIUS, Een dringend volksbelang. Het groote gevaar van onzen munttoestand, door Julius Oppenheim, Bankier te Groningen.
OPPENHEIM, JULIUS
Een dringend volksbelang. Het groote gevaar van onzen munttoestand, door Julius Oppenheim, Bankier te Groningen.
J.B.Wolters - Groningen 1897. Orig. papieren omslag, 35 blz. Rug verstevigd met plakband. Exemplaar uit de Bibliotheek van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 11362
€  51.00 [Appr.: US$ 56.41 | £UK 43.75 | JP¥ 6138]
Catalogue: Brochures

 
REDELIJKHEID, A. DE
De wonderen van Neêrlands God, bekend in een vervallen land en aan een schuldig vilk.
Romijn & van der Hoff - Gorinchem z.j. Brochure, 21 blz. Uitgesproken 31 jan. 1938 ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 1405
€  4.50 [Appr.: US$ 4.98 | £UK 4 | JP¥ 542]
Catalogue: Brochures

 
SCHUPPEN-BIJER, GRIETJE VAN
Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen uit Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa; ook over Nederland; opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere, om in Zijn kracht Hem te dienen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
Veenendaal, 1876. Orig. papieren omslag, 8 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 8999
€  5.00 [Appr.: US$ 5.53 | £UK 4.5 | JP¥ 602]
Catalogue: Brochures

 
SCHUPPEN, G. VAN
De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen te Veenendaal.
Romijn & van der Hoff - Gorinchem 1940. Orig. papieren omslag, 12 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 3034
€  2.00 [Appr.: US$ 2.21 | £UK 1.75 | JP¥ 241]
Catalogue: Brochures

 
TAZELAAR, J.P.
Johannes Calvijn. Een boekje voor de voor de Zondagsschool.
A. Gezelle Meerburg - Heusden 1909. Orig. papieren omslag, 24 blz.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 3098
€  4.50 [Appr.: US$ 4.98 | £UK 4 | JP¥ 542]
Catalogue: Brochures

 TEX, MR. NICOLAAS JACOBUS DEN, Egypte en het Suez-kanaal. Voorlezing gehouden in Felix Meritis.
TEX, MR. NICOLAAS JACOBUS DEN
Egypte en het Suez-kanaal. Voorlezing gehouden in Felix Meritis.
Van Kampen - . Amsterdam 1870
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 11378
€  15.00 [Appr.: US$ 16.59 | £UK 13 | JP¥ 1805]
Catalogue: Brochures

 
ZUIDAM, AALTJE
Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellndigste uit de ellendigsten.
Romijn & van der Hoff - Gorinchem 1932. Broch., 16 blz. Beschreven door Aaltje Zuidam. Overleden te Waarder 3 Febr. 1927.
Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessional seller
Book number: 1486
€  3.00 [Appr.: US$ 3.32 | £UK 2.75 | JP¥ 361]
Catalogue: Brochures

| Pages: 1 |