Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: topografie en geschiedenis Friesland waterstaat
found: 12 books

 
D. CANNEGIETER.-
Register van Stukken behoorende tot het Archief van het Waterschap der vijf deelen zeedijken binnendijks van 1582 - 1843.
Franeker, Telenga, 1903. genaaid, gebonden. 331 pp. stempels op titelblad en 1e bladzijde, verder goed, opnieuw ingebonden.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18507
€  30.00 [Appr.: US$ 35.19 | £UK 26 | JP¥ 3855]

 
SCHOTERLANDSE COMPAGNONSVAART.-
Behandeling van het rapport van de Gecontinueerde Commissie n.a.v. her voorstel van de Gedeputeerde Staten : overneming Schoterlandse Conpagnonsvaart en kanaalverbinding met Opsterlandse Comp. vaart.
Leeuwarden, 1914. Half linnen. 46 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 846
€  7.00 [Appr.: US$ 8.21 | £UK 6.25 | JP¥ 900]

 
FRIESLAND.-
Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken 1938-1979.
Z.pl, z.j. Soft cover. 88 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 14886
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.25 | JP¥ 771]

 
HAAGSMA, S..-
Een blik op Frieslands koopvaardij in 't midden der 18e eeuw.
?, Nieuwsblad van Friesland, z.j. geniet, slap kaft. 96 pp. Omslag beschadigd en aangetast door ouderdom, boekje zelf in prima staat.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19507
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]

 
LAUWERSZEE.-
Recreatieplan Lauwerszee.
Z.pl, Fries-Groningse Recreatiecommissie voor het Lauwer, 1964. 13 pp. Met 3 kaartjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16431
€  7.50 [Appr.: US$ 8.8 | £UK 6.5 | JP¥ 964]

 
LAUWERZEE.-
Verslag van de Commissie tot onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
Leeuwarden, H.G. de Groot, 1900. Orig. Karton. 170 pp. Verslag, bedijkingsplan met bijlagen (compleet).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17444
€  50.00 [Appr.: US$ 58.66 | £UK 43 | JP¥ 6426]

 
OBREEN, H.T.-
Der Vijf Deelen Zeedijken. Inventaris der archieven.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1980. Ingenaaid. 96 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 12700
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP¥ 1285]

 
OTTEMA, J.G.-
Het meer Flevo en de Middelzee of Blikken op de wartaal van M. de Haan Hettema, in zijn geschrift: Over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat.
Leeuwarden, Eekhoff, 1854. Ingenaaid. 31 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17689
€  15.00 [Appr.: US$ 17.6 | £UK 13 | JP¥ 1928]

 
RAAD, H. DE EN A. AUGUSTIJN.-
Zee- en IJsselmeerwerende Waterschappen In Friesland. Verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het Waterschap Fryslân [ca. 1619] - 1979(1980).
Ljouwert, Fryske Akademy, 1992. Gebonden. 659 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 9444
€  25.00 [Appr.: US$ 29.33 | £UK 21.5 | JP¥ 3213]

 
SCHRIJVER, A.-
Beknopt overzicht van de Provinciale wetgeving op waterstaatsgebied in Friesland.
Bolsward, Osinga, 1944. Half linnen. 117 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1437
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]

 
GEDEPUTEERDE STATEN.-
Stukken betreffende het ontwerp van een reglement op het bestuur en het onderhoud der werken v/h waterschap De Bildtpollen.
Leeuwarden, Ter provinciale drukkerij, 1860. genaaid. 24 pp. Rug is gerepareerd. Iets los in band.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18738
€  25.00 [Appr.: US$ 29.33 | £UK 21.5 | JP¥ 3213]

 
WIELPOLDER.-
Ontwerp-reglement op het beheer en bestuur van den Wielpolder; Stukken betreffende het ontwerp van een reglement op het onderhoud, beheer en bestuur der zeeweringen van de Wiel enz..
Leeuwarden, Weduwe M. van den Bosch, 1854. 18,22 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16488
€  15.00 [Appr.: US$ 17.6 | £UK 13 | JP¥ 1928]

| Pages: 1 |