Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: topografie en geschiedenis Friesland kerkgeschiedenis
found: 45 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
De Bonifatiusbron te Dokkum.
z.j. geniet. 11 pp. slappe kaft, met illustraties, goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18540
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP• 503]

 
De kerk te St. Jacobiparochie 100 jaar - Herdenkingsrede - Herdenkingsdienst.
St. Anna Parochie, Hoekstra's Drukkerij en Boekhandel , v.h. Kuiken, 1944. geniet. 48 pp. roestvlekjes van nietjes langs rug, naam geschreven op titelblad, inhoud goed, gedenkboek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18523
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP• 1151]

 
De restauratie van de Hervormde Kerk te Kollum.
Kollum, Banda, z.j. geniet. 19 pp. met voorwoord van burgemeester Praamsma, achterin stukje tekst van penningmeester, met foto's, kaft iets verkleurd, verder goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18535
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP• 575]

 
Restauratie der hervormde kerk te Exmorra.
z.j. geniet. 31 pp. met perforatiegaatjes, inhoud ligt los.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18536
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Berg, Cees van den e.a..-
Bidboekje.
Easterein, Van der Eems, 1985. geniet, slap kaft. 39 pp. pocket met gebeden in Friese taal door Bibelferkeapkommisje.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19384
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP• 360]

 
R. Bosgraaf.-
De Maartenskerk te Kollum.
Kollum, Oudheidkamer Mr. Andreae, 1988. gelijmd. 83 pp. naamstempel voorin, 2e druk geÔllustreerd met foto's en tekeningen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18533
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
BRADA, W.M.-
Klooster Aalsum.
Leusden, 1989. Geniet. 14 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17980
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Brouwer, Ds. H.J..-
Op reis nei it ryk.
Ljouwert, T. Beintema, 1976. Genaaid, slap kaft. 57 pp. 9 preken fan ds. Brouwer, Herf. Dominy to Stiens.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19190
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP• 575]

 
Elpidius Bruna O.F.M..-
Toelichting op de kloosterkaart van Friesland.
Utrecht, L.J. v.d. Heijden, 1945. geniet. 23 pp. met perforatiegaatjes, verder goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18539
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP• 1007]

 
CUPERUS, S.-
Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Twee delen: 1. De predikant 2. De gemeente.
Leeuwarden, Meyer &Schaafsma, 1916/1920. Half linnen. Opnieuw ingebonden.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17610
€  40.00 [Appr.: US$ 41.81 | £UK 34.5 | JP• 5753]

 
Dijkstra, Ds. Broer Doekeles.-
It Godlik wird yn't minsklik dwaen.
Grand Rapids, Willem B. Eerdmans, 1936. genaaid, slap kaft. 26 pp. in preek h‚lden to Grand Rapids, Michigan 20 Oktober 1935; op forsiik fen It Kristlik Frysk Selskip "Gysbert Japiks".
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19330
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Dölle, Constant.-
Titus Brandsma - Karmeliet.
Amstelveen, Boekmakerij Luyten, 1985. Genaaid en slap kaft. 84 pp. biografie over de hoogleraar in de wijsbegeerte.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19168
€  6.50 [Appr.: US$ 6.79 | £UK 5.75 | JP• 935]

 
G. Elzinga, P.L. de Vrieze en C. Wallast.-
300 Jaar Ned. Herv. Kerk Hollum.
Leeuwarden, B.V. de Handelsdrukkerij van 1874, 1978. gelijmd. 71 pp. kaft achter iets vlekkerig, met foto's.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18527
€  6.50 [Appr.: US$ 6.79 | £UK 5.75 | JP• 935]

 
S. de Haan.-
Het archief van de Friesche Doopsgezinde Societeit.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1975. gelijmd. 36 pp. Deel 22 uit de reeks Monumenta Frisica.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18519
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Huismans, S..-
Wachter, ho let is it yn'e nacht ?.
Snits, F. Wielenga, 1914. geniet, slap kaft. 10 pp. tiidpreek (for de Fryske soldaten to Tilboarch, 5 Oct. 1914).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19331
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page