Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: topografie en geschiedenis Friesland bronnenuitgaven inventarissen
found: 22 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 2.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2002. gelijmd. 186 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18466
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 64 nûmer 3/4.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2002. gelijmd. 330 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18467
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 1.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2004. gelijmd. 80 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18468
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 66 nûmer 2.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2004. gelijmd. 181 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18469
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 1.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2005. gelijmd. 52 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18470
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 2.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2005. gelijmd. 136 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18471
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 67 nûmer 3/4.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2005. gelijmd. 246 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18472
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 68 nûmer 1/2.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2006. gelijmd. 78 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18473
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 1/2.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2007. gelijmd. 88 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18474
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
Tydskrift fan de Fryske Akademy It Beaken Jiergong 69 nûmer 3/4.
Ljouwert, Fryske Akademy, 2007. gelijmd. 162 pp. minimale gebruikssporen langs kaft, inhoud goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18475
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP¥ 360]

 
BEER, R. DE.-
Het archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1976. Ingenaaid. 57 pp. Fryske Argyfrige.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17438
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP¥ 1151]

 
W.T. Beestra.-
Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1987. soft cover. 293 pp. In analytyske bibliografy ca. 1835 - 1980.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18811
€  15.00 [Appr.: US$ 15.68 | £UK 13 | JP¥ 2157]

 
BOUMA, Rindertje.-
Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Drachten 1667-1951.
Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 1977. Ingenaaid. 52 pp. Fryske Argyfrige.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17437
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP¥ 1007]

 
DALFSEN, A. VAN en P. NIEUWLAND.-
De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5: Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel - Oostdongeradeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1985. Ingenaaid. 164 pp. Fryske Argyfrige. Monumenta Frisica nr. 43.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18145
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
FOCKEMA ANDREAE, S.J.-
Huis -en familiearchieven. Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen.
Ljouwert, De Terp, 1965. Ingenaaid. 86 pp. Fryske Argyfrige nr. 6.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17440
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP¥ 1151]

| Pages: 1 | 2 | - Next page