Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: topografie en geschiedenis Fries platteland
found: 51 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
K.J. van den Akker.-
Van de mond der oude middelsee.
Leeuwarden, Friesche Maatschappij van Landbouw, 1989. gebonden. 491 pp. kunstleren band met goudopdruk, goed. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18435
€  25.00 [Appr.: US$ 26.13 | £UK 21.75 | JP¥ 3596]

 
ANDREÆ, A.E.-
Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. 2 delen in 1 band.
Kollum, Slagter, 1885. Gebonden. 181,180 pp. Opnieuw ingebonden.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17659
€  45.00 [Appr.: US$ 47.04 | £UK 39 | JP¥ 6472]

 
Baselmans, Jan H.C..-
Lyndensteyn : de Cornelia-stichting. De Friese tak van Lynden. Een geschiedenis van 1780 tot 1986 in Beetsterzwaag.
?, Beetsterzwaag, 1986. gebonden met stofomslag. 192 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19049
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
Drs. B.J. Cramer vom Baumgarten.-
Drachten in oude ansichten.
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971. gebonden oblong. 80 pp. enkele minieme bruine vlekjes en penaantekening.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19761
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP¥ 1151]

 
Roel Beenen.-
Binne Klaverblad - herinneringen Binne Klaver 1971 t/m 1984.
eigen beheer, ca. 2001. luxe gebonden. 320 pp. Familie-herinneringen uitgegeven in eigen beheer. Schaars item.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19644
€  40.00 [Appr.: US$ 41.81 | £UK 34.5 | JP¥ 5753]

 
HOLVAST A. EN BEI G.E. v/d.-
Hindurk "Hierbaas" 50 jaar.
Dantumadeel, Oudheidkamer Dantumadeel, 1984. Soft cover. 48 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18193
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP¥ 1007]

 
Gemeente het Bildt (Fr.).-
Woningbouwbeleid op 80 km2 platteland.
St.Annaparochie, Van Leer & De Jong, 1966. Geniet en slap kaft. 19 pp. inclusief Errata.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19098
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Boer, J.W. de.-
F. Domela Nieuwenhuis - gedenkboek over de jaren 1885 en 1887 - bijeenverzameld uit de Bildtsche Courant.
St. Annaparochie, Hoekstra, 1935. geniet, slap kaft. 68 pp. Verslagen van redevoeringen door Domela Nieuwenhuis.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19513
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP¥ 2877]

 
Jan Boersma.-
Eten uit één kom - Het ware verhaal rond een Friese jongeman, als soldaat en boer in oorlogstijd.
Kollum, Banda, april 2007. gebonden. 220 pp. schutblad voor vlekkerig, minimale gebruikssporen. Met bijgesloten een krantenknipsel uit 2010 over concentratiekamp Majdanek in Polen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18420
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP¥ 719]

 
Ynte Botke.-
Zoo vele verscheidenheden der boerderij - 12 maanden op 't Friese platteland nu en in de eerste helft van de 19e eeuw.
Groningen, Kemper, z.j. gelijmd. 64 pp. slappe kaft iets vlekkerig, inhoud goed. Catalogus behorende bij de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum te Leeuwarden.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18456
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
Brood P. e.a..-
Homines Novi, De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
Amsterdam, Schiphouwer & Brinkman, 1993. gebonden met stofomslag. 735 pp. klein scheurtje in stofomslag / is hersteld met tape.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18267
€  30.00 [Appr.: US$ 31.36 | £UK 26 | JP¥ 4315]

 
BUIJTENEN, M.P. VAN.-
De grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
Dokkum, Kamminga, 1947. Ingenaaid. 100 pp. rug en plat iets snoezelig. Ex-Libres van J.J. Kalma. Met vier krantenartikelen over deze grietenij !.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18168
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
Groot Clara de.-
Toen het lente werd op Oegenhoek - een verhaal uit het Friese Waterland o.a. Eernewoude en Grouw.
Alkmaar, Gebr.Kluitman, z.j. Linnen. 187 pp. voorwoord van N.van Hichtum. Geiilustreerd door H.Verstijnen. Een paar bruine vlekjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18241
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP¥ 1438]

 
DOCKUM, H.C. van.-
Hoe 't groeide aan 't Onland.
Assen, De Torenlaan, 1947. ingebonden. 290 pp. roman over Eernewoude.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18211
€  15.00 [Appr.: US$ 15.68 | £UK 13 | JP¥ 2157]

 
W. Duinkerken.-
Dantumawoude.
-, -, 1980. -. - pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19707
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP¥ 575]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page