Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Kerkgeschiedenis
found: 55 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
De Bonifatiusbron te Dokkum.
z.j. geniet. 11 pp. slappe kaft, met illustraties, goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18540
€  3.50 [Appr.: US$ 3.66 | £UK 3.25 | JP• 503]

 
De kerk te St. Jacobiparochie 100 jaar - Herdenkingsrede - Herdenkingsdienst.
St. Anna Parochie, Hoekstra's Drukkerij en Boekhandel , v.h. Kuiken, 1944. geniet. 48 pp. roestvlekjes van nietjes langs rug, naam geschreven op titelblad, inhoud goed, gedenkboek.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18523
€  8.00 [Appr.: US$ 8.36 | £UK 7 | JP• 1151]

 
De restauratie van de Hervormde Kerk te Kollum.
Kollum, Banda, z.j. geniet. 19 pp. met voorwoord van burgemeester Praamsma, achterin stukje tekst van penningmeester, met foto's, kaft iets verkleurd, verder goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18535
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP• 575]

 
Restauratie der hervormde kerk te Exmorra.
z.j. geniet. 31 pp. met perforatiegaatjes, inhoud ligt los.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18536
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Alma, R. / Friso, W. / e.a..-
De Nederlands Hervormde Kerk te Niehove.
Groningen, C. Regenboog, 1994. gebonden, slap kaft. 58 pp. ter gelegenheid van de restauratie, aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19310
€  3.00 [Appr.: US$ 3.14 | £UK 2.75 | JP• 431]

 
Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje.-
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland.
Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitg. Mij., 1928 - 1931. genaaid. 349,349,338,397 en 319 pp. 5 delen. ( gebruiksporen).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18614
€  75.00 [Appr.: US$ 78.39 | £UK 64.75 | JP• 10787]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
Berg, Cees van den e.a..-
Bidboekje.
Easterein, Van der Eems, 1985. geniet, slap kaft. 39 pp. pocket met gebeden in Friese taal door Bibelferkeapkommisje.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19384
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP• 360]

 
J.G.J. van Booma.-
Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor genealogie, 1994. gebonden. 383 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18885
€  12.00 [Appr.: US$ 12.54 | £UK 10.5 | JP• 1726]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
R. Bosgraaf.-
De Maartenskerk te Kollum.
Kollum, Oudheidkamer Mr. Andreae, 1988. gelijmd. 83 pp. naamstempel voorin, 2e druk geÔllustreerd met foto's en tekeningen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18533
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
BRADA, W.M.-
Klooster Aalsum.
Leusden, 1989. Geniet. 14 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17980
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

 
Brouwer, Ds. H.J..-
Op reis nei it ryk.
Ljouwert, T. Beintema, 1976. Genaaid, slap kaft. 57 pp. 9 preken fan ds. Brouwer, Herf. Dominy to Stiens.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19190
€  4.00 [Appr.: US$ 4.18 | £UK 3.5 | JP• 575]

 
Elpidius Bruna O.F.M..-
Toelichting op de kloosterkaart van Friesland.
Utrecht, L.J. v.d. Heijden, 1945. geniet. 23 pp. met perforatiegaatjes, verder goed.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18539
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP• 1007]

 
Coster, N / Duister, A. / e.a..-
In en rond de kerk van Eenrum - een blik op 350 jaar kerkgeschiedenis.
?, ?, 1982. geniet, slap klaft. 17 pp. als extra toegangsbewijs voor herdenkingsdienst.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19302
€  2.50 [Appr.: US$ 2.61 | £UK 2.25 | JP• 360]

 
CUPERUS, S.-
Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Twee delen: 1. De predikant 2. De gemeente.
Leeuwarden, Meyer &Schaafsma, 1916/1920. Half linnen. Opnieuw ingebonden.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17610
€  40.00 [Appr.: US$ 41.81 | £UK 34.5 | JP• 5753]

 
Dijkstra, Ds. Broer Doekeles.-
It Godlik wird yn't minsklik dwaen.
Grand Rapids, Willem B. Eerdmans, 1936. genaaid, slap kaft. 26 pp. in preek h‚lden to Grand Rapids, Michigan 20 Oktober 1935; op forsiik fen It Kristlik Frysk Selskip "Gysbert Japiks".
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19330
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP• 719]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page