Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friesland natuur
found: 24 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
BOER, H.F. DE.-
Fugelfjild.
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Linnen. 188 pp. Mei foto's fan de skriuwer.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 4220
€  11.30 [Appr.: US$ 13.26 | £UK 9.75 | JP¥ 1452]
Catalogue: Friesland natuur

 
BOER, H.F. DE.-
Fugelflecht.
Drachten, Laverman, 1963. Linnen. 187 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11219
€  12.00 [Appr.: US$ 14.08 | £UK 10.5 | JP¥ 1542]
Catalogue: Friesland natuur

 
BOSCH, G.-
Earebarren yn Fryslân.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1970. Geniet. 41 pp. Met foto's.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16658
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friesland natuur

 
BOSCH, G.-
Earrebarren yn Fryslân.
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1970. Ingenaaid. 40 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1020
€  4.50 [Appr.: US$ 5.28 | £UK 4 | JP¥ 578]

 
BOTKE, J.-
Fen Fryslân's groun. Geologyske sketsen.
Sneek, Brandenburgh, 1942. Gebonden. 173 pp. Tredde, forbettere printinge bisoarge fen M. Wiegersma. Met circa 90 afbeeldingen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1335
€  13.00 [Appr.: US$ 15.25 | £UK 11.25 | JP¥ 1671]
Catalogue: Friesland natuur

 
BOTKE, J.-
Natûr en gea. 6 delen.
Snits, Brandenburgh, 1936-41. Paperback. 80,80,104,87,80,94 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17732
€  40.00 [Appr.: US$ 46.93 | £UK 34.5 | JP¥ 5141]
Catalogue: Friesland natuur

 
GALIËN, S.M. VAN DER.-
Dêr 't it blêdte reauntet.
Boalsert, Osinga, 1931. Geniet. 36 pp. De Fryske Librije XI.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 11115
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friesland natuur

 
GALIËN, S.M. VAN DER.-
Masters fen 'e romte.
Snits, Brandenburgh, 1931. Gebonden. 191 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17864
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP¥ 1285]
Catalogue: Friesland natuur

 
GALIËN, S.M. VAN DER.-
Masters fen'e romte. Sketsen ut 'e Fryske fûgelwrâld.
Sneek, Brandenburgh, 1931. Half linnen. 191 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 7078
€  9.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 7.75 | JP¥ 1157]
Catalogue: Friesland natuur

 
HEIDINGA, H.-
De âlde boereblom-en krûdetún.
Ljouwert, De Tille, 1975. Gebonden. 136 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1686
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7 | JP¥ 1028]
Catalogue: Friesland natuur

 
HEIDINGA, H.-
Libben guod om hûs en hear. In taast yn de sek mei libben guod.
Leeuwarden, Osinga, 1985. Gebonden. 136 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 13781
€  9.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 7.75 | JP¥ 1157]
Catalogue: Friesland natuur

 
HETTEMA, HALBE (SAMENST.).-
Zwerven door de mooiste natuurgebieden van Friesland.
Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1987. Paperback. 63 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 16654
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friesland natuur

 
MOLEN, S.J. VAN DER.-
Van Oerd tot Mokkebank. 35 jaar natuurbescherming in Friesland.
Drachten, Laverman, 1967. Ingenaaid. 104 pp.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1039
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 643]
Catalogue: Friesland natuur

 
OOSTERHUIS, J.-
De plantengroei om Sneek.
Sneek, Kiezebrink, 1936. Linnen. 72 pp. Geïllustreerd. Platten gevlekt.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 17274
€  10.00 [Appr.: US$ 11.73 | £UK 8.75 | JP¥ 1285]
Catalogue: Friesland natuur

 
PLOEG, D.T.E. VAN DER.-
Door It Fryske Gea. Handboek met alle natuurgebieden.
Olterterp, It Fryske Gea, 1993. Ingenaaid. 196 pp. Geïllustreerd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 1112
€  6.80 [Appr.: US$ 7.98 | £UK 6 | JP¥ 874]
Catalogue: Friesland natuur

| Pages: 1 | 2 | - Next page