Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friesland landbouw
found: 19 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
??.-
Stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
Leeuwarden, Weduwe M. van den Bosch, 1861. genaaid, slap kaft. 16 pp. Tijdvak 1 september 1850 tot en met 16 juni 1851. klein sticker op voorpagina, gebruikelijke ouderdomssporen en scheurtjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19554
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP„ 1438]

 
??.-
Verslag van den stand van het Provinciaal Fonds tot wering der besmettelijke Longziekte onder het rundvee in Friesland.
Leeuwarden, Weduwe M. van den Bosch, 1853. genaaid, slap kaft. 28 pp. Tijdvak 1 juli 1852 tot en met 1 juli 1853. Enigszins verkleurd.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19555
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP„ 1438]

 
Aa, Mr. C.M.A. Simon van der.-
Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden.
Leeuwarden, v. Meursinge, 1849. genaaid, slap kaft. 84 pp. Rug van boek verstevigd met tape en uiteraard hier de gebruikelijke ouderdomssporen.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19524
€  15.00 [Appr.: US$ 15.68 | £UK 13 | JP„ 2157]

 
Coöp. Zuivel-Bank.-
Een halve eeuw Coöp. Zuivelbank CZB 1913-1963.
Leeuwarden, CZB, 1963. gebonden, slap kaft. 37 pp. Gedenkboekje 50-jarig bestaan.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19551
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP„ 719]

 
Burg, O.B. van der.-
Melken.
Friesland, Bond Coöp Zuivelfabrieken, z.j. geniet, slap kaft. 45 pp. Tevens enkele zwart-wit illustraties. Kleine vlek op voorblad.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19556
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP„ 719]

 
Dewez, Ir. W.J. / Slicher van Bath, B..-
De landbouw in Brabants Westhoek in het midden achttiende eeuw / Een Fries landbouwbedrijf in de 2e helft zestiende eeuw.
Wageningen, Veenman & Zonen, 1958. gebonden, slap kaft. 208 pp. agronomisch-historische bijdragen uitgegeven door de studiekring voor de geschiedenis van de landbouw, vierde deel.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19557
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP„ 2877]

 
E. Dijkstra.-
140 jaar "Afd. Dantumadeel Friese Mij.
1992. gebonden met harde kaft. 187 pp. goed. Jubileumboek 1852-1992 Afdeling Dokkum Dantumadeel Friese Maatschappij van Landbouw.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18452
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP„ 719]

 
Jan Driebergen.-
Een boerderij in Augsbuurt bij Kollum - bedrijf, pachters en eigenaren van 1700 tot nu.
Barneveld, Boekenbent, 2013. gebonden hard kaft. 167 pp. inclusief krantenknipsel van overhandiging eerste exemplaar.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19768
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP„ 2877]

 
Provinciaal Bestuur van Friesland.-
Agrarisch welvaartsplan Friesland - een aantal studies over de Friese landbouw, samengesteld in de jaren 1955 en 1956.
Leeuwarden, Cie. Agrarisch Welvaartsplan, 1957. gebonden, slap kaft. 223 pp. Boek bevat naast zwart-wit foto's ook diverse tabellen en grafieken.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19548
€  15.00 [Appr.: US$ 15.68 | £UK 13 | JP„ 2157]

 
Provincie Friesland.-
Excursiegids voor Friesland 1962.
Leeuwarden, College van Consulenten, 1962. gebonden, slap kaft. 76 pp. klein scheurtje onderin de rug.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19553
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP„ 1007]

 
Dijkstra Jochum.-
It Boereboek - Boerepleatsen yn Boarnburgum en Koartehimmen..
Boarnburgum, St. It Rike Ferline, ± 2006. paperback. 200 pp. als nieuw.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18896
€  15.00 [Appr.: US$ 15.68 | £UK 13 | JP„ 2157]

 
Instituut voor Landbouwcoöperatie.-
Agricultural co-operation in Friesland.
Leeuwarden, N. Miedema & Co., z.j. geniet, slap kaft. 32 pp. Interessante kleurrijke Engelstalige brochure. Fotografie van Cas Oorthuys.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19562
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP„ 1438]

 
Leignes Bakhoven, H.G.A. e.a. (RED.).-
Dr. Staring's Friesche Landbouw Almanak voor 1941.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink N.V., 1941. gebonden met overslaande flap. 352 pp. met in kasboek aantekeningen in potlood.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18914
€  20.00 [Appr.: US$ 20.9 | £UK 17.25 | JP„ 2877]

 
Mellema, J..-
Boeretastannen en boerefraechstikken yn Fryslan.
Dokkum, J. Kamminga, 1930. genaaid, slap kaft. 100 pp. enkele pagina's zitten aan bovenkant aan elkaar vast.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19552
€  5.00 [Appr.: US$ 5.23 | £UK 4.5 | JP„ 719]

 
Sevenster, A..-
De maetskip to Wier (1920-1946).
Drachten, Laverman, 1947. geniet, slap kaft. 25 pp. Fryske lânboubibleteek Nr. 10, friestalige uitgave. Enkele bruine ouderdomsvlekjes.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19563
€  7.00 [Appr.: US$ 7.32 | £UK 6.25 | JP„ 1007]

| Pages: 1 | 2 | - Next page