Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje: Friese tijdschriften
found: 3 books

 
Diverse.-
Frysk & frij - Fris en fleurich.
Ljouwert, Frysk & frij, 1987. Losse kranten. Complete jaargang van Frysk & frij uit 1987 ( 41 nummers ).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18726
€  30.00 [Appr.: US$ 31.36 | £UK 26 | JP 4315]

 
It Heitelân.-
It Heitelan - Algemien Frysk Wykbled - letter Moannebled verschillende jaargangen - prijs per jaargang.
Sneek, Brandenburgh & Co, v.a. 1920. ingebonden. over het algemeen goede exemplaren.
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 19589
€  10.00 [Appr.: US$ 10.45 | £UK 8.75 | JP 1438]

 
O.H.Sytstra ( Redaksje).-
Fryslan - Algemien Frysk wykblêd.
Ljouwert, Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse, 1916. Ingebonden. 415 pp. Eerste jaargang van Fryslan - Algemien Frysk wykbld 1916 (compleet ).
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-NietjeProfessional seller
Book number: 18725
€  40.00 [Appr.: US$ 41.81 | £UK 34.5 | JP 5753]

| Pages: 1 |