Antiquariaat van Hoorn : Recht
gevonden: 50 boeken op 4 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
Codice Civile Testo Approvato con Approvato con R. Decreto 16 Marzo 1942-XX, N.262
Roma, Intstituto Poligrafico della Stato, 1942 1 volumes. original stiff wrappers, Fine copy. 1120 pp. ``. Edizione Stereotipa dal Testo Ufficiale 1a Ristampa. Incdice Sommario E Analitico. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 15579
€  40.00
Catalogus: Recht
Trefwoorden: Burgerlijk Wetboek, Italiaans recht, geschiedenis

 
Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1971
Utrecht, Stichting 'Ars Aequi', 1973 1 volumes. modern paperback. 528 pp. ``. . ISBN: 909580045. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 13729
€  15.00
Catalogus: Recht

 
Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1967
Utrecht, Stichting 'Ars Aequi', 1967 1 volumes. modern . 368 pp. ``. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 13730
€  15.00
Catalogus: Recht

 
Andel, mr. W.M. van / Plug EMPM, N. / Ruijter MA, drs. J.M.C. de
Onderzoek vuurwerkramp Enschede Een diepe indruk... Een onderzoek naar het politie-optreden bij de vuurwerkramp in Enschede 13 mei tot en met 24 mei 2000
Zoetermeer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inspectie voor de Politieq, 2000 1 volumes. softcover, ``. 143 pp. ``. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 11438
€  25.00
Catalogus: Recht

 
Bietz, G.J.
De Erfopvolging bij versterf volgens het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, opgehelderd door zeer beknopte Voorbeelden en Aantekeningen tusschen den tekst der betrekkelijke artikelen geplaatst.
Breda, J. Hermans, 1863 1 volumes. original wrappers. 38 pp. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 7076
€  15.00
Catalogus: Recht
Trefwoorden: Erfrecht, geschiedenis

 
Bietz, G.J.
Formulieren voor memorien van aangifte voor het regt van successie.
Breda, J. Hermans, 1864 1 volumes. 10x16 cm. original wrappers. 50 pp. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 6910
€  12.50
Catalogus: Recht
Trefwoorden: geschiedenis

 
Bijleveld, C.C.J.H.
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie Derde druk
Den Haag, Boom, 2007 1 volumes. 24 x 16,5 cm. softcover, ``. 343 pp. some ills, ``. Gebruikssporen. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 8427
€  15.00
Catalogus: Recht

 
Blankenburg, Erhard
Mobilisierung von Recht. Studien zum soziologischen Rechtsvergleich
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1987. 1 volumes. 15x21 cm. modern paperback. 217 pp. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 4580
€  10.00
Catalogus: Recht
Trefwoorden: Rechtssociologie, sociologie

 
Bondam, Arianus Cornelis
De Ortensche Verwikkelingen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
's Bosch, J.W. Robijns, 1886 1 volumes. original wrappers. 156 pp. ``. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 11863
€  30.00
Catalogus: Recht
Trefwoorden: Proefschrift

 
Brand, Mr. Johan Arnold
De Voortreffelijkheid van den Mensch. Antwoord op de Prijsstoffe: een Nadrukkelijk Betoog van de Voortreffelijkheid van den Mensch Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Amsterdam, 1814 1 volumes. . 47 pp. hadgeschept papier. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 7078
€  25.00
Catalogus: Recht

 
Buiskool, Mr. Dr. J.A.E.
Mogen wij u straffen? Proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1941 1 volumes. original wrappers, goed exemplaar. 104 pp. ``. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 11681
€  20.00
Catalogus: Recht

 
Buruma, Koekkoek, Meijers
Opsporen in de Rechtsstaat. Beschouwingen over het eindrapport van de Commissie van Traa.
1996 1 volumes. modern stiff wrappers, goed exemplaar. 73 pp. ``. . ISBN: 9027144656. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 11978
€  10.00
Catalogus: Recht
Trefwoorden: IRT-affaire

 
Corstens, Prof. mr. G.J.M.
Het Nederlandse strafprocesrecht.
Arnhem, Gouda Quint B.V., 1993 1 volumes. modern hardcover, mooi exemplaar. 810 pp. . ISBN: 9038701527. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 8086
€  25.00
Catalogus: Recht

 
Decorte, Tom en Zaitch, Damian (red)
Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie
Leuven, Acco, 2009 1 volumes. 24,5 x 17 cm. paperback, ``. 544 pp. ``. Gebruikssporen. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 8430
€  20.00
Catalogus: Recht

 
Duynstee, Prof.Mr. F.J.F.M.
Beschouwingen over en naar aanleiding van het politiek delict.
Den Bosch, Geert Groote Genootschap., 1949 1 volumes. original stiff wrappers, goed exemplaar. 70 pp. ``. Uitgave no. 640.. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 11680
€  10.00
Catalogus: Recht

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | - Volgende pag.