Utz Verzendantiquariaat: Indonesie / Nederlands-Indie
gefunden: 52 Bücher auf 3 Seiten. Dies ist Seite 1
- Nächste Seite

 
Inhoudsopgave van de handelingen en geschriften van het Indisch Genootschap !854-1928 met alphabetisch register
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930. Druk/edition: 1. 100 pag. geplakt ruggetje . pb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 9238.1
€  7.80 | CHF 9]

 
Java's Heerlijkheid en Glorie Nitour Wereldgids no. 4 - 1937
Batavia: Nitour Wereldgids, 1937. Druk/edition: 1. op het omslag wat scheurtjes met tape, het tijdschrift is in uitstekend staat, veel advertenties, artikelen over o.a. hotels, Bandoeng/Malang met veel foto's. br. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 18531.1
€  31.20 | CHF 34.5]

 , Oostkust van Sumatra Instituut 1916-1941.
Oostkust van Sumatra Instituut 1916-1941.
Leiden: E.J. Bril, 1941. 4to. 142 p. Geillustreerd. Orig. linnen. . Goed+, enige vlekjes op linnen.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4697
€  11.10 | CHF 12.5]

 
ATMOSOEDIRDJO, MR. R.S.P.
Vergelijkende Adatrechtelijke studie van Oostjavase Madoerezen en Oesingers.
Amsterdam: Poortpers, 1952. Druk/edition: 1. 117 pag. pb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 11367.1
€  10.40 | CHF 11.5]

 
A.H.L. BADINGS.
Maleisch woordenboek.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1915. 8e, zeer vermeerderde dr. 2o cm . 485, 630 p. Eerste deel: Hollandsch-Maleisch.Tweede deel: Maleisch-Hollandsch. Orig. linnen. Zeer zwakke binding. Gebonden. Goed+.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 33102
€  13.00 | CHF 14.5]

 BEERLING, DANE., Gedichten.
BEERLING, DANE.
Gedichten.
Amsterdam: 1989. 20.5 x 14 cm. Ongepag. [20 p.]. Korte opdracht [alleen namen] voorin. [Poezie]. Geniet. Goed+.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 27858
€  6.00 | CHF 7]

 
BEMMELEN, DR. JR R.W. VAN.
De Vulkanen op Java.
Batavia: N.V. Moderne Boekhandel Indonesi?. Druk/edition: 1. Serie Badjing boeken voor de jeugd, prachtig ge?llustreerd, wat roestvlekjes op het omslag, het boek is in zeer goede staat . Illustr.: Eland, L.J. br. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 10740.1
€  49.40 | CHF 54.5]

 
BERG PLEIJEL, SONJA.
De kampong van Ma Muriah Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie
Amsterdam: Kosmos, 1979. Druk/edition: 1. 112 pag. stempel van de bibliotheek op titelblad, naam op schutblad, de half Javaanse half Nederlandse 15-jarige Atie vlucht naar haar grootmoeder in de bergen Beek, Nini van der. gkt. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4861.1
€  6.00 | CHF 7]

9020420526 T. SPAANS-VAN DER BIJL., Tot betere tijden?
T. SPAANS-VAN DER BIJL.
Tot betere tijden?
Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 1991. 22 cm. 167 p. [12] p. foto's. Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra. Brieven over zijn levensloop daar, zijn dagelijks werk en de politieke ontwikkelingen in de de kolonisatiestrijd. Geill. met kaartjes. Sumatra Nederlands Oost-Indie Nederland geschiedenis levensbeschrijvingen. Garenloos. ISBN: 9020420526 Zeer goed+. Van februari 1946 tot augustus 1947 schreef de Indische rubberplanter Van Pelt (1920-'59) brieven aan een Nederlandse correspondentievriendin. Zij heeft deze vaak lange brieven gebundeld, voorzien van 17 blz. inleiding en toelichting. Van Pelt vertelt zijn levensverhaal: jeugd in Indi? en werk op Oost-Sumatra. Na de Japanse bezetting (1942) werd hij als krijgsgevangene ingezet aan de Birmaspoorlijn. Na de oorlog (augustus 1945) werd hij weer gemobiliseerd en commandant van een patrouilleboot(je) in en bij Sabang, strategische haven ten noorden van Sumatra: een saai bestaan. Behalve over levensloop en dagelijks werk bevatten de brieven lange beschouwingen over de politieke ontwikkelingen in de dekolonisatiestrijd (1945-'49), die weinig interessant en op gebrekkige informatie gebaseerd zijn. Na zijn Nederlands verlof keerde hij naar zijn plantage terug, waar hij in 1959 bij een overval werd vermoord. Aan de literatuur over deze periode voegt dit sympathieke boekje niets toe over de persoonlijke tragiek en de visie van de Nederlanders in Indi? is al veel en veel beter gepubliceerd.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 41134
€  6.00 | CHF 7]
Sonstige Stichworte: 9020420526

 BLEY, G.F.J., De Kapokcultuur op Java  Vezel-Congres met Tentoonstelling (1911) te Soerabaia
BLEY, G.F.J.
De Kapokcultuur op Java Vezel-Congres met Tentoonstelling (1911) te Soerabaia
Soerabaia: E. Fuhri & Co. 1911. Druk/edition: 1. 78 pag. stempels van Kon. Inst. v/d Tropen op blz. schitterend boekje met kaarten en illustraties van machines . gkt. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 10373.1
€  39.00 | CHF 43]

 
BOUT, D.C.A.
Eerstelingen des Oogstes op Jappen.
Oestgeest: Zendingsbureau. Druk/edition: 2. 72 pag. met zw./w. foto's . pb. uitstekend.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 5314.1
€  6.50 | CHF 7.5]

 
BOUT, D.C.A.
Groeiende arbeid op Jappen.
Oestgeest: Zendingsbureau. Druk/edition: 1. 70 pag. De zending in Papoea Nieuw-Guinee, op het eiland Jappen, met zw/w. foto's en een portret van de zendeling W.L. Jens . pb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 5313.1
€  7.20 | CHF 8]

 BRUYN, DR. WILLIAM F. DE., The truth about the Indonesian Republic.
BRUYN, DR. WILLIAM F. DE.
The truth about the Indonesian Republic.
Den Haag: De Hofstad. Druk/edition: 1. 38 pag. papier wat verkleurd, wat ball-point strepen bij passages . br. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 8530.1
€  22.80 | CHF 25]

 DERMO?T, MARIA., Zo luidt het verhaal  De goede slang/De olifanten/Het kanon
DERMO?T, MARIA.
Zo luidt het verhaal De goede slang/De olifanten/Het kanon
Amsterdam: Querido, 1964. Druk/edition: 1. 28 pag. Serie: Kort en goed . gkt. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 591.1
€  6.00 | CHF 7]

 DOORNINCK, MR. D.J. VAN., Hollanders op Java en in Holland.
DOORNINCK, MR. D.J. VAN.
Hollanders op Java en in Holland.
Haarlem: Tjeenk Willink, 1912. 100 p. Ruimheid en bekrompenheid. Materialisme en idealisme. Het Indo-vraagstuk. Huwelijk en klimaatsaanpassing. Regeeringsmaatregelen. Ingenaaid. Goed, rug mist 7cm.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4838
€  7.20 | CHF 8]

 DORSMAN, L. / KLEI, JAC. VAN DER., Plantengroei en bloei. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.  Tweede deeltje: Uitheemsche planten.
DORSMAN, L. / KLEI, JAC. VAN DER.
Plantengroei en bloei. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school. Tweede deeltje: Uitheemsche planten.
Groningen: Wolters, 1931. 12mo. 148 p. Geillustreerd door Joh. Briede. 3 platen in kleur en vele z/w illustraties. Ingenaaid. Goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4897
€  6.00 | CHF 7]

 
VAN ELTEN, D.J.Z., N.
Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indi? Beoordeeling van twee vlugschriften van J. van den Bosch
's-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef, 1835. Druk/edition: 1. 245 pag. stempel van bibliotheek. gkt. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 12504.1
€  41.60 | CHF 46]

 
FABRICIUS, JOHAN.
Mijn huis staat achter de kim Vrijmoedige memoires
's-Gravenhage: Leopold, 1959. Druk/edition: 3. 223 pag. wat leessporen . Illustr.: Fabricius, Johan. pb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 9119.1
€  6.00 | CHF 7]

 
H.TH. FISCHER.
Inleiding tot de culturele anthropologie van Indonesie.
Haarlem. De erven F. Bohn N.V. 1952. 3de druk. 17 cm. 256 p. Volksuniversiteits Bibliotheek. Tweede reeks No. 5. Geill. met schema's op 2 uitvouwbare bladen. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 31502
€  9.10 | CHF 10]

 
GOOTE, DR. A.
Eenige gegevens betreffende Nederlands-Indie van heden.
Amsterdam: Nederlandsche Keurboekerij, 1936. 88 p. Orig. linnen. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4745
€  6.00 | CHF 7]

 GUNNING, DR. C.P., Naar Grooter Nederland.
GUNNING, DR. C.P.
Naar Grooter Nederland.
Den Haag: Van Stockum, 1926. 312 p. Met opdracht en signatuur van auteur. Z/w foto's. Orig. linnen. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4748
€  9.40 | CHF 10.5]

 
TER HAAR BZN., B.
Het Adatproces der Inlanders.
Amsterdam: Kruyt, 1915. Druk/edition: 1. 107 pag. Proefschrift van Barend Ter Haar, naam en ex-libris op schutblad . geb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 11366.1
€  23.40 | CHF 26]

 
DE VOOGD/SMITH/HARDENBERG E.A.
Jubileum Uitgave De Tropische Natuur/Jaargang XXV/1936 t.g.v. 25 jarig bestaan van de Ned.-Indische Natuurhistorische Vereeniging
Batavia: Visser & Co. 1936. Druk/edition: 1. 134 pag. Ooruiltjes en Vischuilen/Het Di?ng gebergte/Over giftige kwallen/Indramajoe/Poelau Semaoe e.a. pb. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 19697.1
€  26.00 | CHF 29]

 HASSELT, JOHAN PHILIP VAN., De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor christen-Indonesiers.  (Artt. 72 t/m 76 I. St. 1933 Nr 74).
HASSELT, JOHAN PHILIP VAN.
De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor christen-Indonesiers. (Artt. 72 t/m 76 I. St. 1933 Nr 74).
Leiden: De Jong, 1952. 198 p. Proefschrift. Ingenaaid. Goed+, omslag vlekkerig.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 4854
€  10.00 | CHF 11]

 HETTINGA, S., "De ""Repoeblik Indonesia"" " Drie?rlei houding
HETTINGA, S.
"De ""Repoeblik Indonesia"" " Drie?rlei houding
Leiden: Sijthoff, 1946. Druk/edition: 1. 24 pag. met een inleiding van Dr.C. Nooteboom . br. goed.
Utz BoekenProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 6749.1
€  6.00 | CHF 7]

| Seiten: 1 | 2 | 3 | - Nächste Seite