De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Leiden: Psychiatrie
found: 60 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

9789460032950 Rene Kahn 68243, De appel en de boom. Waarom ben je wie je bent? Is dat aanleg of opvoeding?
Rene Kahn 68243
De appel en de boom. Waarom ben je wie je bent? Is dat aanleg of opvoeding?
Balans, Uitgeverij, 2011. Paperback. Pp: 255. Waarom ben je wie je bent? Is dat aanleg of opvoeding, nature of nurture? Zijn intelligentie en gevoelsleven aangeleerd of aangeboren? Is misdaad een gevolg van - verkeerde` genen of van een slechte opvoeding? Ontstaat verslaving vanwege foute voorbeelden of is het een gevolg van een genetische variatie? Deze en aanverwante vragen hebben wetenschappers en anderen generaties lang beziggehouden, met alle denkbare maatschappelijke en politieke gevolgen van dien. Geen wetenschappelijk vraagstuk heeft wereldwijd zoveel slachtoffers geŽist als dit.In dit boek laat psychiater Renť Kahn aan de hand van de nieuwste inzichten overtuigend zien dat het hele nature-nurture debat inmiddels achterhaald is: ons gedrag, denken en voelen worden, net als lichamelijke ziektes en eigenschappen, bepaald door een wisselwerking tussen aanleg en omgeving. Wie je bent is niet het gevolg van een in je genen geschreven noodlot, noch de consequentie van een onontkoombare omgeving. Genen spelen een essentiŽle rol bij vrijwel alle gedragingen en psychische ziekten, maar exclusief is die rol allerminst. Integendeel: onze omgeving beÔnvloedt ons niet alleen onmiddellijk, maar zelfs tot diep in onze genen. Wat wij meemaken, heeft om die reden niet alleen gevolgen voor ons eigen leven, maar ook voor dat van onze kinderen en kindskinderen. ISBN: 9789460032950. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 396774
€  12.50 [Appr.: US$ 12.46 | £UK 11 | JP• 1796]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789460032950

1859602681 , Austin Montego 1.3 and 1.6 Service and Repair Manual
Austin Montego 1.3 and 1.6 Service and Repair Manual
Haynes. Hardcover. ISBN: 1859602681. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1950818
€  15.00 [Appr.: US$ 14.95 | £UK 13.25 | JP• 2155]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 1859602681

9789077322109 Anton J.M. Loonen 238510, Het beweeglijke brein. De neurowetenschappelijke achtergronden van de psychische functies
Anton J.M. Loonen 238510
Het beweeglijke brein. De neurowetenschappelijke achtergronden van de psychische functies
Mension BV. Paperback. Pp: 304. Om de klinische effecten van neuropsychofarmaca te begrijpenis kennis nodig van de cerebrale structuren, systemen en mechanismen,waarmee zij interfereren.Deze worden in dit 1ste Nederlandse handboek geschetst. Deaanleiding om dit boek te schrijven is de kennelijk bestaandebehoefte aan achtergrondinformatie op dit terrein. Na het gevenvan lessen en inleidingen kwamen de toehoorders nogal eensmet de vraag om literatuur, waarin het een en ander zou zijn nate lezen. Vanzelfsprekend kan hierbij worden verwezen naar ťťnvan de Engelstalige overzichtwerken, bijvoorbeeld dat van deNobelprijswinnaar Eric R. Kandel en anderen: Principles ofNeural Sciences.Het betreft hierbij echter vaak lijvige naslagwerken, die niet sneldoor te werken zijn. Daarnaast kan bij sommigen behoeftebestaan aan een Nederlandstalig leerboek.Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk wordteen algemene inleiding gegeven over de ontwikkeling en bouwvan het centrale zenuwstelsel. In de volgende zeven hoofdstukkenworden de bouw en functie van de verschillende neurotransmittersystemenbesproken. De laatste vijf hoofdstukkenzijn gewijd aan de neurowetenschappelijke achtergronden vanslapen, willen, weten, kennen, voelen, spreken, bewegen envoortplanten. Een boek van meer dan 300 pagina`s, rijk geÔllustreerdmet tientallen gedetailleerde full-color illustraties en voorzienvan harde omslag. ISBN: 9789077322109. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 482360
€  12.50 [Appr.: US$ 12.46 | £UK 11 | JP• 1796]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789077322109

9789075483406 Vincent van Gogh 233333, Het cahier Vincent van Gogh
Vincent van Gogh 233333
Het cahier Vincent van Gogh
Uitgeverij Candide. Gekartonneerd met stofomslag. Pp: 125. ISBN: 9789075483406. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 460808
€  10.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 8.75 | JP• 1437]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789075483406

9789075483437 R. Rolland 19024, Het cahier Ludwig van Beethoven
R. Rolland 19024
Het cahier Ludwig van Beethoven
Uitgeverij Candide. Hardback. Pp: 120. Ludwig van Beethoven leed gedurende zijn levenaan tal van lichamelijke en psychische klachten.Aan astma, abdominale pijnen,een bronchiale catarre, reuma, maagklachten, doofheid en oogproblemen, en ten slotte aan waterzucht. Daarnaast was hij psychisch instabiel, leed hij aan woede-aanvallen, hoofdpijnen en depressies. Zijn brieven getuigen van grote emotionaliteit en abrupte overgangen van euforie in somberheid en van somberheid in euforie.Met terugwerkende kracht valt moeilijk een diagnose waar te maken,al beschikken we in het geval van Beethoven over een mer oire aan brieven, dagboeknotities en zogenoemde 'Konversations-Hefte' de boekjes die Beethoven hanteerde om al schrijvend met mensen die hem na stonden te communiceren.Stemmingen en stemmingswisselingen speelden hem parten, op positieve wijze in zijn amoureuze verwikkelingen, op negatieve in zijn zakelijke contacten met hooggeplaatsten van wie hij financieel afhankelijk was, tot aan de keizerlijke familie aan toe, en in de omgang met zijn pleegzoon Karl.Deel VI in de serie bipolaire cahiers geeft een inkijk in de psychologie, en is voor wie wil een anamnese, van een briljant musicus en componist.Het chierLudwig van Beethoven. ISBN: 9789075483437. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 464271
€  10.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 8.75 | JP• 1437]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789075483437

9780933029323 Verena Kast 17960, The Creative Leap
Verena Kast 17960
The Creative Leap
Chiron Publications, 1990. Paperback. Pp: 124. Common to many different kinds of crisis is a turning point, where old attitudes and behaviors must make way for change. It is at this moment, signaled by anxiety, even panic, that the creative leap is required.Verena Kast, in her wonderful narrations of actual case histories, describes the typical psychic background of a crisis, as well as the developmental possibilities contained in them. One such case begins: "A young man, twenty­ eight years old, an analysand in therapy with me for some six months, called me around midnight to tell me he was about to kill himself. To my question "So what is it this time?" he responded at length. The phrase "this time" not only revealed my aggression in the face of a suicide threat, there was also a story behind it. Both the analysand and his wife had already made several suicide attempts. Both had used their suicide attempts to manipulate each other. Both were well informed about medications and knew how much one can take without causing irreparable damage. Since these scenes had repeated themselves with a certain regularity, it was difficult to keep the gravity of the situation in mind."Brought to life in this book is an authentic note of hope to those who suffer and to those dedicated to helping them.Dr. Verena Kast is a training analyst at the C. G. Jung Institute of Zurich and professor at Zurich University. She lectures in Europe and the United States. Her other books include The Nature of Loving: Patterns of Human Relationship (Chiron), A Time to Mourn (Daimon), and Joy, Inspiration, Hope, and the Process of Individuation (Texas A&M University Press). ISBN: 9780933029323. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2822334
€  10.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 8.75 | JP• 1437]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9780933029323

9789062220915 Adalgisa Conti 274451, Dit is mijn leven: verslag van een vrouw in een psychiatrische inrichting
Adalgisa Conti 274451
Dit is mijn leven: verslag van een vrouw in een psychiatrische inrichting
De Geus, 1982. Paperback. Pp: 111. ISBN: 9789062220915. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 3095859
€  6.00 [Appr.: US$ 5.98 | £UK 5.25 | JP• 862]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789062220915

9789026514647 , DSM-IV Caseboek. Werken met DSM, 200 uitgebreide gevalsbeschrijvingen
DSM-IV Caseboek. Werken met DSM, 200 uitgebreide gevalsbeschrijvingen
Swets & Zeitlinger Publishers, 1996. Paperback. Pp: 399. ISBN: 9789026514647. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 3176284
€  10.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 8.75 | JP• 1437]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789026514647

 
Geen Rede Mee Te Rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie
Museum Dr. Guislain. Paperback. Pp: 239. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 3092578
€  15.00 [Appr.: US$ 14.95 | £UK 13.25 | JP• 2155]
Catalogue: Psychiatrie

9789058981868 , Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose. Een richtlijn voor effectieve behandeling
Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose. Een richtlijn voor effectieve behandeling
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 600. ISBN: 9789058981868. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 491154
€  43.00 [Appr.: US$ 42.85 | £UK 37.5 | JP• 6178]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058981868

9789058980977 , De grote psychiatrie in klassieke teksten
De grote psychiatrie in klassieke teksten
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 725. Bij alle veranderingen van de moderne psychiatrie is in elk geval ťťn aspect de laatste tweehonderd jaar niet veranderd: de heldere klinische presentatie van patiŽnten. Soms lijkt het alsof de huidige psychiater nog nauwelijks oog heeft voor het bijzondere symptoom, het detail dat een vingerwijzing biedt tot de diagnose en de oplossing van het probleem van de patiŽnt.nEr gaat evenwel niets boven een scherpe, goed getrainde klinische blik. Hoe belangrijk de moderne classifi catie en de evidentie daarover ook mogen zijn, het vak begint met de kliniek. Bovendien is het veel meer dan een eenvoudige optelsom van een aantal verzamelde gegevens. De psychiater spreekt niet alleen tťgen zijn patiŽnten, maar ook mťt zijn patiŽnten. Daarom zijn voor het vak psychiatrie niet alleen technische kennis en kunde noodzakelijk, maar ook psychologisch inzicht en begrip voor de subjectieve beleving van de patiŽnt. Kijken, nadenken, proberen te begrijpen en vervolgens precies noteren. Dat alles begint met de kliniek van de psychiatrische patiŽnt.nIllustere voorgangers in de psychiatrie waren zich dat niet alleen bewust, maar toonden het ook in hun klassiek geworden geschriften. Die kennis van de kliniek blijft voor de psychiater van vandaag onmisbaar. Aan veel van deze klassieke teksten wordt nog regelmatig gerefereerd.nIn deze bundel zijn 53 klassieke teksten bijeengebracht en in de oorspronkelijke taal toegankelijk gemaakt voor de psychiater van nu. De teksten, die meestal als eerste een bepaald ziektebeeld beschreven, blijken vaak verrassend herkenbaar en actueel te zijn. Ze zijn per ziektebeeld gerangschikt en ingeleid,en opnieuw opgemaakt in een uniforme typografie. ISBN: 9789058980977. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 461196
€  37.50 [Appr.: US$ 37.37 | £UK 32.75 | JP• 5388]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058980977

9789058981011 , Handboek psychologische psychiatrie
Handboek psychologische psychiatrie
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 450. Psychologische psychiatrie is geen vak. De titel van dit boek verwijst naar de psychologie bij psychopathologie. En daar is veel over te zeggen. Niet alleen vanuit de stoornis of ziekte, maar vooral vanuit de functie. PatiŽnten worden niet gedefinieerd door het hebben van een classificatie, maar door functionele tekortkomingen op veel terreinen, die gerelateerd zijn aan de stoornis.nIn dit boek is een tweedeling aangebracht. Ruwweg tussen de functieleer en de psychopathologie. In het eerste deel komen naast de geschiedenis van de klinische psychologie in relatie tot de psychiatrie en de moderne Darwinistische evolutionaire psychologie de functies van leren en cognities, het geheugen en de emoties aan de orde. Die aspecten, het kan niet anders, spelen bij iedereen in het leven een immense rol. Daarnaast is aandacht gegeven aan de manvrouwverschillen die lang uit het zicht zijn gebleven. Ook cultuur komt aan de orde, want psychopathologie, zelfs ons hele leven, speelt zich niet af in een vacuŁm. In deel 2 komen de ziektebeelden aan de orde, waarbij gestreefd is de onderdelen van deel 1 hierin terug te laten komen.nDit boek is bedoeld voor de klinisch psychiater en de gedragswetenschapper die de kliniek voorbij is en die op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen op het fascinerende en enorme gebied van de psychologie met betrekking tot de psychopathologie. ISBN: 9789058981011. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 462271
€  17.50 [Appr.: US$ 17.44 | £UK 15.5 | JP• 2515]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058981011

9789058980854 , Handboek suicidaal gedrag
Handboek suicidaal gedrag
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 331. Ieder jaar maken duizenden Nederlanders en Vlamingen zelf een eind aan hun leven. Veel frequenter nog worden suÔcidepogingen ondernomen. SuÔcidaal gedrag komt zelden of nooit voor zonder de context van psychiatrische toestandsbeelden. Er is echter altijd meer dan ťťn oorzaak voor suÔcidaal gedrag, want altijd spelen biologische of genetische, psychologische en omgevingsgebonden factoren een rol. Omdat de laatste jaren het inzicht in deze factoren en hun complexe interacties sterk is toegenomen is de tijd rijp voor een handboek waarin de wetenschappelijke kennis wordt samengevat, en waarin op basis hiervan aanbevelingen voor behandeling en preventie worden beschreven door een grote groep deskundigen uit het Nederlandse taalgebied.nHet Handboek suÔcidaal gedrag is daarom bruikbaar voor diverse hulpverleners en geÔnteresseerden: ondermeer artsen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, preventiewerkers en beleidsmakers kunnen uit het handboek de informatie halen die hen in staat stelt hun bijdrage te leveren aan de preventie van dit belangrijke probleem van de geestelijke gezondheid. ISBN: 9789058980854. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 462275
€  40.00 [Appr.: US$ 39.86 | £UK 35 | JP• 5747]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058980854

9789058981400 , Handboek verslaving
Handboek verslaving
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 538. ISBN: 9789058981400. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 469396
€  39.50 [Appr.: US$ 39.36 | £UK 34.5 | JP• 5676]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058981400

9789058981578 Joop de Jong 237011, Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie
Joop de Jong 237011
Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie
De Tijdstroom. Hardback. Pp: 658. Met bijna drie miljoen inwoners van niet-Nederlandse afkomst moet minstens een op de zes patiŽnten van psychiaters en psychotherapeuten migrant zijn. ¬'Culturele ggzí kan dus per definitie geen perifeer verschijnsel meer zijn. Elke patiŽnt heeft recht op een therapeutische aanpak die rekening houdt met herkomst en cultureel bepaalde waarden en normen. Sinds een jaar of vijftien geleden de eerste Nederlandstalige vakliteratuur op dit terrein verscheen, is de beschikbare wetenschappelijke kennis hier te lande exponentieel toegenomen. De redactie kon zich dus ook permitteren om een combinatie te bieden van goed onderbouwde theoretische modellen en bewezen werkzame praktijkbenaderingen. Het handboek waaraan meer dan veertig specialisten met een bonte verscheidenheid aan etnische herkomst werkten, is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, medisch antropologen, maatschappelijk werkenden en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Maar evenzeer voor studenten die in opleiding zijn als werker in de genoemde professies. ISBN: 9789058981578. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 473935
€  52.50 [Appr.: US$ 52.32 | £UK 46 | JP• 7544]
Catalogue: Psychiatrie
Keywords: 9789058981578

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page