Antiquariaat Secundus: Religie
gevonden: 226 boeken op 10 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
A.A.
Antonius, of den goeden vader des huysgezins.
Rousselaere, David Vanhee, Boekdrukker, in de Yper-straet, 1836. Or. omslag, 107+1p.Originele omslag iets slordig; verstevigd met een paar stukjes plakband; goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 16881
€  35.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Devotie Devotionalia Jeugdliteratuur Negentiende eeuw Oude boeken Religie Roeselare Volksboeken

 
A.A.
Besluyt Van Zyne Eminentie den Cardinael Caprara, Legat à Latere, Benevens den Bevel-brief Zyner Hoogweirdigheyd, den Heer Bisschop van Gend, betrekkelyk den Jubilé Gejont door Zyne heyligheyd Pius den VII, beginnende met den 21 February, en eyndigende den 21 der volgende Maend, Waer by men gevoegd heeft verscheyde Gebeden Dienstig om godvrugtiglyk dezen Jubilé te konnen verdienen.
Gend, Charles De Goesin-Disbecq, Drukker des Bisdoms, op d'Hoogpoorte, letter Q. no, 248, n.d. (1804). Or.wrapper, (2), woodcut on page one, 24pp.Bound together with: "Gebeden om Godvrugtelyk den Jubile te verdienen", 16pp. Uncut; somewhat "dusty"; otherwise a good copy.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 28258
€  30.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Devotie Gent Negentiende eeuw Oude boeken Religie Volksboeken

 
A.A.
Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament.
Leeuwarden, A. Jongbloed c.v., z.j. Leder met goudopdruk, 1197+ 3p. Ca. 24 x 16 cm.'Door last van de Hoog-mogende Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet'. Perfect exemplaar!
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 25163
€  25.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Bijbels Religie

 
A.A.
Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift. Vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de Hoog-mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
Londen - Amsterdam, Het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, 1867. Original gilt black leather binding, all edges gilt, 1160pp. Ca. 26 x 17 cm.Front- and backcover with gilt oval vignet in the middle within gilt borders; spine with floral decoration and i.a. the letters: 'Staten Generaal'. Hinges and spine (especially top) somewhat damaged; nice decoration.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 24243
€  125.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Bijbels Negentiende eeuw Religie

 
A.A.
Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
Amsterdam, Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1898. Halfleder met goudopdruk, sneden verguld, 1172p. + 5 kaarten op dubbele pagina. Ca. 26,5 x 17,5 cm.'Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet'. Voorscharnier beschadigd; hoeken wat gestoten; binnenin iets gebruind; naam van vorige eigenaar op eerste pagina; verder goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 24603
€  22.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Bijbels Religie

 
A.A.
Boetpleegende devotie, de welke geduerende Vyf-En-Dertig dagen, te beginnen Maendag 20 Juny 1831., zal plaets hebben in de Kerke der EE. Paters Capcynen, in Brugge etc.
Brugge, 1831. Origineel "religieus pamflet" met randversiering, ca. 24,5 x 19,5 cm.Zeer belerende tekst over het zondig gedarg van de mens, de noodzaak boete te doen en voorbeeldig te leven. Vervolgens welke activiteiten in voornoemde kerk men moet ondernemen (34 dagen elke dag 's achtends en 's avonds een plechtigheid bijwonen met Lof etc.) om die boete te doen en een beter mens te worden. Goed exemplaar!
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 33682
€  25.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Aflaten Brugge Capucijnen Devotie Negentiende eeuw Pamfletten Religie

 
A.A.
Broederschap van het Heilig Aanschijn van Onzen Heer Jesus-Christus, wettiglijk opgericht in de Kerk van het Beggijnhof te Turnhout.
(Turnhout, Etabl. Ant. Van Genechten, z.j.) Or. halflinnen, 31+1p. 12 x 8 cm.'Bewijs van aanneming. In het Broederschap van het H. Aanschijn is aanveerd.' Goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 17284
€  22.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Begijnhoven Broederschappen Religie Turnhout Volksboeken

 
A.A.
Catechismus ofte Christelyke Leeringe gedeyld in Vyf Deelen ende Een-en-veertig Lessen, Voor de Katholyke Jongheyd van het Aerts-Bisdom ende alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Vermeerderd met eene Onderwyzinge voor de eerste Communie. Alsmede met de Volle Aflaeten voor de gene die de Acten van geloove, Hope ende Liefde godvrugtiglijk zullen lezen.
Gend, J. Begyn, woonende aen d'Appel-Brugge in den Engel, (1786?). Contemporary blind paper wrapper, 48+11+(5)pp. Ca. 175 x 10 cm.With title-woodcut and one on the first page of Part 2. Wrapper damaged; inside a bit dogeared, but otherwise a good copy. Cfr. Vanderhaeghen 5414. Begyn published several times a "Catechismus"; they only differ in the number of pages; handwritten date on the frontwrapper is 1835 by a former owner.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 30109
€  55.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Achttiende eeuw Catechismus Gent Oude boeken Religie Schoolboekjes Volksboeken

 
A.A.
Catechismus of Christelyke Leer, verdeeld in Vyf Deelen, welke een-en-veertig lessen bevatten. Ten dienste der Katholyke Jeugd van het Aartsbisdom Mechelen, en de daar-onder behoorende Bisdommen. Benevens Een kort onderrigt, om de jeugd tot de eerste H. Communie voor te bereiden.
Venlo, by de weduwe H. Bontamps, 1821. Later marbled paper wrapper, 48pp. Ca. 15,5 x 9,5 cm.With title-woodcut and a woodcut on the verso. Fine copy of a rare Venlo-imprint.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 27748
€  175.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Catechismus Mechelen Negentiende eeuw Oude boeken Religie Schoolboekjes Venlo Volksboeken

 
A.A.
Christelyke Onderrigtingen voor de jonge lieden, nuttig voor allen slach van persoonen; Ondermengd met vele historien en stichtende voorbeelden. Te voren in het licht gegeven door bevel van den Doorl. Heer Aertsbisschop van Besançon. Nieuwen druk, vermeerderd met de morgen- en avondgebeden, eene oefening voor de H. Mis, en een hoofdstuk waerin Jesus Christus in zyne jongheyd tot voorbeeld aen jonge lieden voorgesteld wordt. Vertaeld uit het Fransch.
Gent, Ad. Van der Meersch, opvolger van J. Begyn, Aen de Appelbrug, in den Engel, n.d. Full-leather binding, frontispice, 428p. Ca. 14,5 x 9 cm.Binding a little damaged; otherwise a good copy.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 14118
€  40.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Devotie Gent Moraal Onderwijs Oude boeken Religie

 
A.A.
Christelyke Onderrigtingen voor de Jonge Lieden, nuttig voor allen slach van persoonen; Ondermengd met vele historiën en stichtende voorbeelden. Te voren in het licht gegeven door bevel van den Doorl. Heer Aertsbisschop van Besançon. Achtsten druk, verbeterd en vermeerderd met de Morgen- en Avond-Gebeden, eene Oefening voor de H. Misse, en een Hoofdstuk waerin J. C. in zyne Jonkheyd tot voorbeeld aen jonge Lieden voorgesteld wordt. Vertaeld uyt het Fransch.
Mechelen, P.J. Haniq, Drukker van zyne H. den Prins-Aertsbisschop, 1830. Full-leather binding, engraved frontispiece, 431+1p. Ca. 15 x 8,5 cm.Binding a little damaged; corenrs bumped; inside a bit loosening.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 14119
€  30.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Haniq, P.J. Mechelen Negentiende eeuw Oude boeken Religie

 
A.A.
Dieu soit loué! Recueil de Prières. Nouvelle Édition.
Anvers, D. Spitaels, Imprimeur-Libraire, n.d. (ca. 1886?). Or. full-calf binding on five raised bands with silver plate on the frontcover and clasps (partly missing), all edges gilt, colour-frontispiece and title-page, 320+2pp. Ca. 10 x 6 cm.With two more colour-lithographs and a reading-ribbon; texts within outline. "Approbation 1841". Except for the partly missing clasps a good copy.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 27572
€  25.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Boekbanden Devotionalia Gebedenboeken Negentiende eeuw Religie Zilver

 
A.A.
Gebeden om godvruchtelyk te oeffenen den heyligen en bloedigen Kruys-Weg van Jesus-Christus, Beginnende uyt het Huys van Pilatus tot de H. Graf-Stede, alwaer hy wierd begraven, behelzende veerthien statien, etc.
Gend, De Drukkerye van Bernard Poelman, op de Hoog-poorte in het gekroond Zweird, z.j. Blauw papieren omslag, 24p. Ca. 16 x 9 cm.Iets gebruikt; goed exemplaar. Vanderhaeghen 7381, but the edition without illustrations.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 30108
€  30.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Achttiende eeuw Devotie Gent Kruisweg Religie Volksboeken

 
O, J.G.
Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus Onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen etc. Naar den druk van 1671. - Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A. Kuyper.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill, 1883. Halflinnen met hoeken, XXXIV, 978p. Ca. 29,5 x 19,5 cm.Zonder illustraties; ten dele los; verder goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 26113
€  20.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Martelaren Religie

 
(SINT NICOLAAS VAN TOLENTINO)
Gli Ex Voto per San Nicola a Tolentino.
Tolentino, n.p., 1972. Coloured boards with dustjacket, 467+3p. 4to.With XXII coloured and 378+16 black and white ills. Collaborations: (1) Foreword: P. Nicola Stollagli; (2) Prestentatione: Piero Torrit; (3) Il Santo e Il Suo Santuario: P. Domenico Gentili; (4) La raccolta degli ex voto nel santuario di S. Nicola a Tolentino: Mario Massaccesi; (5) Catalogo ragionato delle tavolette; (6) Appendice; (7) Indici. Almost perfect copy. Iconographical standardwork on Nicolas of Tolentino.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 8769
€  100.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Geïllustreerde uitgaven Heiligenlevens Italië Religie Sint Nicolaas van Tolentino Sinterklaas iconografie

 
A.A.
Godvrugtig liedeken, op het lyden en dood Onses Heeren Jesus Christus. Getrokken uit de vier H. Evangelisten. Dezen laetsten Druk veel vermeerderd en verbetert.
Maestricht, G.B. van Gulpen, Boekdrukker en Boekverkooper op den Grooten Markt, n.d. Blue paper wrapper, (24)pp. Ca. 13 x 8 cm.With small woodcut of the Crucifixion on the titlepage. Light traces of use (i.a. somewhat dogeared); good copy.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 30085
€  25.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Devotie Maastricht Negentiende eeuw Religie Volksboeken

 
A.A.
De Goede Week te Jerusalem door een ooggetuige.
Gent, A. Siffer, Drukker, 1904. Or. omslag, 58+2p.Omslag iets beschadigd; goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 29170
€  7.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Jeruzalem Religie

 
A.A.
De Goede Week. Zesde uitgave.
Leuven, Abdij Keizersberg, 1952. Or. omslag127+1p.Uitgegeven door de abdij Keijzersberg met medewerking der abdij Affligem. Wat vergeeld; verder goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 27664
€  6.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Pasen Religie Schoolboekjes

 
A.A.
Hosanna. Verzameling van verhevene gebeden. Nieuwe uitgaaf.
Turnhout, Brepols & Dierckx Zoon, (1902). Or. verguld vollederen bandje, sneden verguld, met leeslintje, frontispice, 283+1p. Ca. 11,5 x 6 cm.Teksten gedrukt binnen versierde kaders. Minimale gebruikssporen; goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 27670
€  20.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Banden Brepols Gebedenboeken Kerkboeken Religie Turnhout

 
A.A.
Hulde aan den Hoogwaardigen en Doorluchtigen Heer Jacobus Grooff, Bisschop van Canea in partibus infidelium, Honorair Kamerheer van Z.H. Gregorius XVI, Adsistent-bisschop bij den Pauselijken Troon, Vicarius Apostolicus van Nederlandsch Indië, Oud-Prefekt der Surinaamsche Zending en Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1846. Or. typografisch omslag, (IV), 27+1p. 22 x 15 cm.Rug wat los; omslag van dit kwetsbare uitgaafje aan de randen iets beschadigd.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 17871
€  25.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Grooff, Jacobus Hulde-albums Religie Suriname

 
A.A. (HILLEGEER, JUDOCUS)
Het kruim van het kloosterleven. De ziekendienster. De leermeesteres.
Gent, Drukkerij van J. en H. Vander Schelden, 1870. Or. omslag, 70+2p. Ca. 16 x 10 cm.Judocus Hillegeer (of Hilligeer): 1805-1883. Omslag iets beschadigd; goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 28254
€  10.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Devotie Gent Hillegeer, J. Kloosters Religie

 
J., E.W. V.D.
Leven van den H. Aloysius de Gonzaga, van de Societeyt Jesu. Gemaekt in het Italiaensch door den Vader Virgilius Cepari van dezelve Societeyt, in het fransch overgezet door M. Calpin etc. Vierden druk.
Antwerpen, T.-J. Janssens, z.j. Or. motled calf, 308+4p.Spine is missing a few small pieces and has some wormholes; inside good.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 16853
€  35.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Heiligenlevens Oude boeken Religie

 
A.A.
Leven van den Agtbaeren Dienaer Gods Ludovicus-Maria Grignon van Montfort, apostelyken missionaris.
Rousselaere, D. Vanhee, Boekdrukker, 1845. Later halflinnen bandje, 106pp. Ca. 13,5 x 8,5 cm."1845. - 13.ste jaer der Inschryving. Kleyne Catholyke Bibliotheek, onder de bescherming van Zyne Hoogweerdigheyd Franciscus Renatus Boussen, Bisschop van Brugge.". Naam en dergelijke op eerste pagina en op achterkant van de titelpagina; lichte andere gebruikssporen; goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 31520
€  40.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Boussen Negentiende eeuw Religie Roeselare

 
A.A.
Liste des Affranchis des Droits De la Province, des Villes & autres Lieux de Flandres, Faites à Bruxelles le 28. Mai 1725. laquelle devra dorenavant 6etre suivi & observée par provison.
Gand, François & Dominique Vander Ween, Libraires dans la Velt-strate, à la Bible d'Or, n.d. (1725). Blind wrapper, (II), titlepage with woodcut coat-of-arms, 14pp. Ca. 21 x 15,5 cm.Text on the frontwrapper and on verso the the titlepage; otherwise a good copy.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 30067
€  35.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Aalst Achttiende eeuw Brugge Brussel Dendermonde Gent Kortrijk Nieuwpoort Oude boeken Oudenaarde Pamfletten Recht

 
A.A.
Litanie en gebeden ter eeren van den H. Rochus, welckers Octave gevierd word op den 16. Augusti in de Kerke der Swarte Susters binnen Gend.
Gendt, Jan Meyer, op d'Hoog-poorte in 't gekroont Sweirdt, z.j. (ca. 1780?). Blauw papieren omslag, 8p. Ca. 14,5 x 9,5 cm."Echt gelezen"; iets los e.d.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 30107
€  20.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: Achttiende eeuw Devotie Gent Religie Sint Rochus Volksboeken

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - Volgende pag.