Antiquariaat Secundus: Achttiende eeuw
found: 197 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
A.A.
Année champêtre. Partie qui traite de ce qu'il convient de faire chaque mois dans le Potager. Tome troisième.
Florence - Paris, Vincent, Imprimeur-Libraire, Marseille, Jean Mossy, Imprimeur-Libraire, 1769. Full calf; gilt spine on five raised bands, (II), 548pp. Ca. 16,5 x 9 cm.With title-engraving and reading-rope; alphabetical index at the end. Stamp on titlepage; hinges a bit weak; corners bumped.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 31652
€  150.00 [Appr.: US$ 173.6 | £UK 132.25 | JP• 19456]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Oude boeken Tuinbouw Tuinieren

 
A.A.
Bulle Van onzen Heiligen Vader, Paus Clemens XI. Gegeeven den 8. van Herfstmaand 1713. Tegen het Boek der Zedelyke Aanmerkingen over het Nieuwe Testament. Met Aantekeningen over de Gestraf-Vonnisde Stellingen.
S.l., s.n., 1714. Contemporary vellum, 416pp. Bound with: 1. Algemeene Afbeelding Van de nieuwe Roomsche Bulle, Tegen het Boek der Zedelyke Aanmerkingen Over het N. Testament, enz. Aan den Heer Bisschop van ....S.l, s.n., 1714. 76pp.; 2. Aanmerkingen op de Stellingen, Die in de Bulle van den 8. September 1713. Het leezen van de Heilige Schriftuur raaken. S.l., s.n., 1714. 84pp.; 3. Brief Van eenen Bisschop van Vrankryk aan den Uitmuntendsten Heer Cardinaal Fabroni, Wegens de Pauselyke Bulle, Van den 8. Hersftmaand 1713. Tegen het Boek der Zedelyke Aanmerkingen Over het Nieuw Testament. S.l., s.n., 1714. 72pp. 16 x 9,5 cm.Rare convolute of 'Bulle'-related texts. Every titlepage with a small woodcut vignet. Binding with some light traces of use; otherwise; good copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 22898
€  300.00 [Appr.: US$ 347.21 | £UK 264.25 | JP• 38912]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Bul Clemens Oude boeken Pausen Religie Theologie

 
A.A.
Calendrier de la Cour, Tiré des éphémérides, pour l'année bissextile mil sept cent quatre-vingt-huit; contenant le lieu du soleil, son lever, son coucher, sa déclinaison,: le lever de la lune & son coucher, &c. Avec la naissance des rois, reines, princes & princesses de l'Europe. Imprimé pour la Famille Royale et Maison de Sa Majesté.
Paris, Chez La Veuve Hťrissant, Imprimeur du Roi, & des B‚times de Sa Majestť, 1788. Contemporary full brown morroco relief-binding with gilt coat of arms (three "fleurs-de-lis" within standing oval with crown on top) on front- and backcover, gilt spine, all edges gilt, (118) textpages. Ca. 10,5 x 5,5 cm.Inventor of this calendar was Jacques Collombat. Endpapers made of brocade-paper; woodcut on titlepage; text within outline. Some spotting inside; bookblock loose; otherwise a very good copy in a lovely binding. "Prťcieux document pour l'histoire officielle de la cour de France, ce calendrier, inventť par Jacques Colombat, parut entre 1700 et 1792. Outre les renseignements mentionnťs au titre, on y trouve l'essentiel de ce qui est relatif ŗ l'organisation du royaume: Maisons du Roi, de la Reine, et des Princes et Princesses, Enfants de France, Conseils du Roi, Dťpartements des Secrťtaires (Etat, Finances, Commerce), dťputťs des villes, etc."
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 30042
€  315.00 [Appr.: US$ 364.57 | £UK 277.25 | JP• 40858]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Almanakken Banden Collombat, Jacques Kalenders Oude boeken

 
F.C.M.R.
Christelyke Onderwyzing of Verklaering en Uytbreyding van den Catechismus, gedeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen. Voor de Catholyke Jonkheyd van 't Aerts-Bisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen.
Maestricht, Uyt de Drukkerye van P.L. Lekens, n.d. (1791?). Full calf on four raised bands with gilt title on spine, 491+13pp. Ca. 17 x 10 cm.A little discoloured throughout; name and date (1818) on verso of the first free endpaper; good copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 29507
€  65.00 [Appr.: US$ 75.23 | £UK 57.25 | JP• 8431]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Catechismus Maastricht Oude boeken Religie Schoolboekjes Volksboeken

 
A.A. (LENOIR, MARIE ANTOINETTE)
La Compagne de la Jeunesse, ou Entretiens d'une Institutrice avec son élève.
Londres, Edwards, Libraire, Pall-Mall, 1791. 2 Volumes. Full, mottled calf with gilt spines and decorated covers, XII, 254+4; (II), 258+2pp. Ca. 16 x 10,5 cm.Written as a dialogue between a female teacher and her pupil. A little browned throughout; good copy of this rare item!
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 27975
€  125.00 [Appr.: US$ 144.67 | £UK 110.25 | JP• 16213]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Franse literatuur Gedrag Jeugdliteratuur Opvoeding Oude boeken Pedagogiek

 
A.A.
Conventie Tusschen sijne Keyserlijcke en Catholijcke Majesteyt, sijne Majesteyt den Koningh van Groot-Brittannien, en de Heeren Staten Generaal, nopende de executie van eenige Articulen en Poincten van het Tractaat van Barriere van den vyftienden November 1715. Geteekent in den hage den 22. December 1718.
'sGravenhage, Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 1715. Titlepage with woodcut coat-of-arms, 47+1p. Ca. 21 x 16,5 cm.Text in Dutch, Latin and French; no wrapper; good copy. "Vervolgh van het Recueil van de Tractaten, gemaakt en geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, ten eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten, ter andere zyde", (Tweede deel, 1926; nr. 15).
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33338
€  75.00 [Appr.: US$ 86.8 | £UK 66.25 | JP• 9728]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw BarriŤretraktaat Den Haag Geschiedenis Groot-BrittaniŽ Handel Oude boeken Recht Tractaat

 
A.A.
Convention entre sa Majesté Imperiale & Catholique, le Roi de la Grande-Bretagne, & les Etats Generaux, touchant l'execution de quelques articles & points du Traité de barriere de 15. Novembre 1715. signé à la Haye le 22. Decembre 1718.
La Haye, Chez Paulus Scheltus, Imprimeur ordinaire des Hauts & Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies du PaÔs-Bas, 1719. Titlepage with woodcut coat-of-arms, 27+1pp. Ca. 21 x 16,5 cm.Text in French and Latin; library-stamp on the titlepage; no wrapper; good copy. "Vervolgh van het Recueil van de Tractaten, gemaakt en geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, ten eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten, ter andere zyde", (Tweede deel, 1926; nr. 14).
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33337
€  75.00 [Appr.: US$ 86.8 | £UK 66.25 | JP• 9728]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw BarriŤretraktaat Den Haag Geschiedenis Groot-BrittaniŽ Handel Oude boeken Recht Tractaat

 
P.B.V.D.
Cort Chronykje van de Graaven van Holland, van Dirk de I. tot Albert van Beyeren. Vervattende in 't cort de geschiedenissen in Holland en elders voorgevallen tot 't jaar 1398. Volgens een Oud Handschrift op Perkement geschreven, met een voorbericht verrykt en uytgegeeven door P.B.V.D.
Amsterdam, Jan van Stendel, Boek- en Papiervercoper op de hoek van de Heeregragt en Oude Spiegelstraat, z.j. (1751). Origineel blauw papieren omslag, (IV), 46p. Ca. 21 x 13,5 cm.Aan de iets kleinere titelpagina ontbreekt misschien onder een reepje papier waarop het jaar van uitgave gestaan kan hebben (met pen staat erbij geschreven: 1751). Volgens een bijgevoegd briefje zouden er maar 50 exemplaren van dit werkje zijn gedrukt (met verwijsplaats naar die bron). Wat stoffig en ezelsorig; gebruikssporen.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 21108
€  175.00 [Appr.: US$ 202.54 | £UK 154.25 | JP• 22699]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Geschiedenis Kronieken Oude boeken PTA 18e eeuw

 
A.A.
Drie Krooningen der Koningen van Groot-Brittannien; namelyk die van George den I., George de II. en die van zyn tegenwoordige Majesteit George de III. Met de twee laatste hunner Koninglyke Gemalinnen. Vervattende: Alle de Ceremonien en Plegtigheden gewoon en gebruikelyk, zo als te Londen daar by werden waargenomen. Uit het Engelsch vertaald. Verciert met een fraaije Tytelplaat van de Krooning.
Amsterdam, Jan van Clarestein, Boekverkoper op de Heilige Weg, 1761. Contemporary half-leather, folding plate, 80p. Small 4to.Bound with: Omstandig Verhaal van de Waare Toestand der Rebellie in Schotland, Getrokken uit geschrevene berigten van Menschen aldaar woonende; als mede, uit onderschepte brieven van, en aan, den Pretendent. Waar door men de waare reeden van deezen Opstand en waarom veele Protestanten, de party van de Pausgezinden aldaar, omhelst hebben, zonneklaar ontdekt. Uit het Engels vertaald. Amsterdam, Isaak Graal, Boekverkoper in de Hoogstraat over de Sandstraat, n.d. (IIp., i.a. explanation of the following engraving); folding plate, 48p. & with: Aanspraak van zyne Groot-Britannische Majesteit, aan het Parlement in Engeland den 19 April 1763 gedaan, en de zoo veel gerucht gemaakt hebbende N0. 45 van de North-Briton, door den Heere Wilkes uitgegeven. Met eenig Bericht wegens de tegenwoordige Verschillen onder de Ministers in Engeland. Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1763. (VIII); 8p. Corners bumped; otherwise good copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 11458
€  175.00 [Appr.: US$ 202.54 | £UK 154.25 | JP• 22699]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Engeland Geschiedenis Oude boeken Schotland

 
B(INCKEN), P.
Fondamenten ofte Grond-regels der Nederduytsche Spel-konst; Om de zelve in korten tyd in d'uyterste volmaecktheyd te leeren: Waer by gevoegd zyn eenige Regels van de welgemanierdheyd, als ook eenige gemeyne Brieven: Alles zeer nut en voôrdeelig voôr de Jongheyd. Doôr P.B. (= P. Bincken)
Antwerpen, Hubert Bincken, Boek-drukker en Verkooper, op de Katte-vest, in den gulden Kop, n.d. (ca. 1781). Contemporary overlapping limp vellum, 101+3pp.Small woodcut on titlepage and ornamental woodcuts inside. Along sides used and corners dog-eared; vellum damaged and written by hand etc. Not in STCV.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 27860
€  250.00 [Appr.: US$ 289.34 | £UK 220.25 | JP• 32427]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Onderwijs Oude boeken Schoolboekjes Taalkunde

 
A.A.
Het Geestelyck Lust-Hofken, beplant Met godtvruchtige Oeffeningen, Bemercgen, Bewegingen, Voor-nemens, Affectien en Gebeden, op het Bitter Lyden van Jesus Christus onsen Salighmaecker: Voor alle de daegen van den H. tydt van den Vasten, Seer Dienstigh en Profytigh voor alle Godt-minnende Zielen.
Duynkercke, in Ste. Ursula, By E. Laurenz op de groote marckt, 1760. Contemporary half-vellum, woodcut frontispiece, 292+2pp. Ca. 14 x 8,5 cm.The very clear frontispiece: Christ on the cross with his mother Mary crying at the foot; woodcut vignet on the titlepage and at the end. Good copy of a very rare Dunkirks devotional chapbook.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 32036
€  150.00 [Appr.: US$ 173.6 | £UK 132.25 | JP• 19456]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Devotie Duinkerke Oude boeken Religie Volksboeken

 
A.A.
Geschenk voor de jeugd.
Amsterdam, Johannes Allart, 1784. Contemporary marbled boards, engraved titlepage (R. Vinkeles) with blank verso, (VIII), 192+4pp. Ca. 15 x 10 cm.1. "Derde deeltje, eerste stukje"; 2. "Derde deeltje, tweede stukje". With engraved titlepage before part II and three full-page engravings. I.a. "Geographie of aardryksbeschryving"; poetry by J.F. Martinet & A. van den Berg; proverbs and fables etc. Boards somewhat used; otherwise a good copy. A regular volume of the series, as described by Waller, consists of 2 parts of about 260 pages at the most, each part with no more than three or four plates. Most parts of Waller's series are mainly in prose. Cf. Waller 596; KLKL 226 (1st part of 1781, also with poetry, but without plates).
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 27836
€  95.00 [Appr.: US$ 109.95 | £UK 83.75 | JP• 12322]
Keywords: Achttiende eeuw Jeugdliteratuur Oude boeken Vinkeles, Reinier

 
A.A.
Gheboden ende uyt-gheroepen by mijne Heeren den Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, op den 14. April. 1701.
(Antwerpen), 1701. Original folded ordinance in plano; title with woodcut coat-of-arms of Antwerp and large initial, ca. 47 x 30 cm.Text in Dutch (Flemish) about a.o. defense of the town, fortifications and dikes; printed signature A. van Valckenisse. A bit dusty along sides; good copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33687
€  60.00 [Appr.: US$ 69.44 | £UK 53 | JP• 7782]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Fortificaties Geschiedenis OrdonnantiŽn Oude boeken Pamfletten Tractaat Valckenisse, A. van

 
(CORTE, FRANCISCUS DE)
Godts wonderheden in het leven en de doodt van den grooten Mirakel-Doender den H. Nicolaus Tolentinas, wiens mirakuleus bloedt syn heyligheydt Clemens XI. Heeft gejont aen het Convent van de Eerw. PP. Augustijnen tot Antwerpen.
Antwerpen, Joannes Paulus Robyns, op de Lombaerde-Vest, in den gulden Bijbel, s.d. (1707) Full-leather binding, VIII, blanco+frontispice, 156+6p. Ca. 16,5 x 10 cm.Along with the frontispice, there is an engraving after page 156 and a small woodengraving at the end of the every chapter. Some waterstaining troughout. Cf. N. Teeuwen O.E.S.A en G. Dekesel - Sint Nicolaas van Tolentino etc. page 45, (60A) and 105. Not in Waller or Buisman. Very rare!
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 9191
€  175.00 [Appr.: US$ 202.54 | £UK 154.25 | JP• 22699]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Devotionalia Heiligen Oude boeken Sint Nicolaas van Tolentino Sinterklaas Tolentino Volksboeken

 
A.A.
Hand-Boek der Genees- en Heel-kunde. Voor Arme en Ryke. Waar in veelerly beproefde, zo wel gemeene enkelde als meer tezamengestelde, genees-middelen, tegen genoegzaam de meeste bekende in- en uitwendige ziektens en gebreken des menschelycken lighaams aan de hand gegeven worden. Geschikt Naar 't begrip en verrmogen van allerlei menschen, en zeer dienstig kunnende zyn voor allerley Lieden, inzonderheid die op 't Land wonen. Als mede Voor de Land-, Veld- en Zee-Chirurgyns. Uit vermaarde Schryvers, en ten deele uit eigen ondervinding opgemaakt en in deze order geschikt, Door een liefhebber der nuttige Wetenschappen.
Leeuwarden, A. Ferwerda en G. Tresling, 1767. Later marbled boards, (IV), 494+2pp. Ca. 16,5 x 11 cm.Uncut copy; with a publisher's list on the last 2 pages; all items are in alphabetical order Along margins somewhat used; first pages with a very small ruststain; good copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 22626
€  625.00 [Appr.: US$ 723.35 | £UK 550.25 | JP• 81067]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Chirurgijns Geneeskunde Leeuwarden Oude boeken PTA 18e eeuw PTA 2007 Scheepvaart

 
A.A.
Handeling tusschen het Heylige Roomsche Ryk en Zyne Koninglyke en Catholyke Majesteyt - Tractatio inter Sacrum Romanum Imperium & Sacram Regiam Catolicamque Majestatem.
N.p., n.p., n.d. (ca. 1718?). No wrapper, 8p. Ca. 21 x 16,5 cm.Text in two columns in Dutch and Latin; library-stamp on the titlepage; good copy. "Vervolgh van het Recueil van de Tractaten, gemaakt en geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, ten eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten, ter andere zyde", (Tweede deel), 1926; nr. 16.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33339
€  25.00 [Appr.: US$ 28.93 | £UK 22.25 | JP• 3243]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Den Haag Geschiedenis Groot-BrittaniŽ ItaliŽ Londen Oude boeken Parma Recht Spanje Tractaat

 
A.A.
Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de Heylige Vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de Geloovige. 2 Parts in one volume.
Gend, J. Snoeck-Ducaju, Boekdrukker in de Veldstraete, n.d. Contemporary leather binding, (VIII), 723+11p.With 2 folding maps of the Holy Land; aprobations of 1742 and 1787. Corners bumped and other traces of use. 18th century?
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 16875
€  75.00 [Appr.: US$ 86.8 | £UK 66.25 | JP• 9728]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Bijbels Devotie Gent Nieuwe Testament Oude Testament Oude boeken Religie Snoeck-Ducaju

 
A.A.
Jugement du Tribunal-Criminel Etabli a Anvers. Pronocé le 23 Brumaire de l'An 3me de la République Française, une & indivisible. Qui condamne les nommés Gilles de Becker cabaretier au cerf en cette Ville & Jacques Van Belingen ouvrier orfevre, chacun à une amende de Trois Milles Livres & à six mois de detention, pour avoir forcé des particuliers à payer la bierre moitié en argent & moitié en assignats, au moyen d'habits de bussards français que le dit Jacques Van Bellingen avait revêtu, & qui renvoye le jugement de Guillaume Mertens polisseur de diamans, impliqué dans cette affaire, jusqu'après informations ultérieures. - Vonnis van de Crimineele Regtbank Opgeregt tot Antwerpen. Uytgesproken den 23 Brumaire, 3de Jaer der eene ende onverdeelbare Fransche Rupubliek, Het welk verwyst de zoogenaemden Egidius De Becker, herbergier in den hert binnen deze Stad en jacobus Van Bellingen zilversmids-gast, ider tot eene boete van dry-duyzend Livers en tot eene ophouding van zes maenden, om bezondere persoonen gedwongen te hebben 't bier te betaelen de belligt in geld en d'belligt in assignaten by middel van fransche hoezaere kleederen, de welke den gezeyden Jacobus Van Bellingen aengetrokken had, en het welk verzend het Vonnis van Guilielmus Mertens diamant-slyper, in die zaek ingewikkelt tot voorder onderzoek.
Anvers, A. Grange, (1794). Original ordinance in plano; ca. 54,5 x 44 cm.Text in two columns in French and Dutch (Flemish) with the sentence. of "Egidius De Becker & Jacobus Van Bellingen.....etc., verwyst hem tot eene ophouding van zes maanden in eene der gevangenissen dezer Stad, en tot eene boete van dry duyzend livers ten behoeve van de republiek..." etc. Printed signature by J.F. Baret (Den openbaeren Beschuldiger), F. Sayavedra (President) & F. Vermeulen` ("Greffier"). Two times folded plano; fine copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33730
€  110.00 [Appr.: US$ 127.31 | £UK 97 | JP• 14268]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Baret, J.F. Bellingen, Jacobus van FinanciŽn Franse Revolutie Huzaar Justitie Mertens, G. OrdonnantiŽn Pamfletten Rechtspraak Sayavedra, F. Tractaat Vermeulen, F.

 
A.A.
Jugement du Tribunal-Criminel etabli a Anvers(,) Qui condamne le nommé François Boucher Petillon, Marchand de Tournai, & ayant un Magazin de bas bonnets en cette Ville, à une Amende de Trois milles Livres, pour avoir taché de Discrediter en differents sens les Assignats, & Notamnent en augmentant ses Marchandises plus que du bouble de ce qu'il les vendoit avant l'entrée des Français en ce Pays. Rendu le 25 Vendémiaire de l'an 3me de la République Française Une & Indivisible. - Vonnis van de Crimineele Regt-banke opgeregt tot Antwerpen, Het welk verwyst den zoo-genaemden Francis Boucher Petillon Koopman van Doornik, hebbende een Magazyn van Kousen ende Mutsen binnen deze Stad, tot eene boete van dry-duyzend Livers om op verscheyde wyzen getragt te hebben de assignaeten te misagten, en wel bezonderlyk om, voor meer als 't dubbel, den prys zijner Koopwaeren verhoogt te hebben, als hy de zelve verkogt, voor de aenkomste der Fransche in dit Land. Uytgesproken den 25 Vendémiaire 3de Jaer der Fransche Republiek, Eene ende Ondeelbaer. Etc.
Anvers, J.E.Parys, Imprimeur, (1794). Original ordinance in plano with small woodcut in top; ca. 49,5 x 39 cm.Text in two columns in French and Dutch (Flemish) with the sentence. of "Franciscus Boucher Petillon.....etc., tot eene boete tien-mael gelyk aen de Weťrde van het verkogt Voorwerp ende de gezeyde Koopwaere aengeslaegen te worden ten behoeve van den Aenklaeger....etc. eene boete van dry duyzent Livers. Etc., etc.". Printed signature by J.F. Baret (Den openbaeren Beschuldiger), F. Sayavedra (President) & F. Vermeulen` ("Greffier"). Two times folded plano; fine copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33729
€  110.00 [Appr.: US$ 127.31 | £UK 97 | JP• 14268]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Baret, J.F. FinanciŽn Franse Revolutie Justitie OrdonnantiŽn Pamfletten Petillon, Franciscus Boucher Rechtspraak Sayavedra, F. Tractaat Vermeulen, F.

 
A.A.
Jugement du Tribunal-Criminel etabli a Bruxelles, Du 15 Vendémiaire, l'an Trois de la République Française Une & Indivisible. - Vonnis van de Crimineéle Regtbanke opgeregt te Brussel, Uytgesproken den 15 Vendemiaire, derde Jaer der Fransche Republiek, Eene ende Onscheydbaere. Etc.
Anvers, J.E.Parys, Imprimeur, (1794). Original ordinance in plano; ca. 50 x 37 cm.Text in two columns in French and Dutch (Flemish) with the sentence of "Catharina Vandenesse, Huys-vrouwe van Petrus Coenraets 'Brouwer in de dry Koppen, woonende te Brussel, agter de Kerk van den Heyligen Gaugericus, tot eene boete van 1500 Livers, om de Assignaeten tot betaelinge gewygert te hebben, en die ten zelven tyd verwyst Paulus Vandenesse, Toezigter der Brouwerye van den zelven Coenraets, tot eene boete van 2000 Livers, om gehouden te hebben redekaevelingen strykende tot misagting en discrediet der Assignaeten. Etc., etc.". Printed signature by A.J. Frison, J.J. Coremans ("President") & G. Vreven ("Greffier"). Two times folded plano; fine copy.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33728
€  95.00 [Appr.: US$ 109.95 | £UK 83.75 | JP• 12322]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Brussel Coenraets Coremans, J.J. FinanciŽn Franse Revolutie Frison, A.J. Justitie OrdonnantiŽn Pamfletten Rechtspraak Tractaat Vandenesse Vreven, G.

 
(SONGBOOK) A.A.
Kers-nacht en de naervolgende dagen tot O.L. Vrouwe Lichtmis. Inhoudende veel schoone Kers-liedekens, met meer ander.
Antwerpen, Petrus Josephus Rymers, op de groote Merkt in de Pauw, n.d. (after 1767). Half vellum, titlepage-woodcut, 80pp. Oblong, ca. 9 x 15 cm.Probably published by Johan de Lixbona (Prior of the Predikheeren at Antwerp). Fine copy. Gilbert Huybens - Thesaurus Canticorum Flandrensum 77f.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 26513
€  750.00 [Appr.: US$ 868.02 | £UK 660.25 | JP• 97281]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Liedboeken Oude boeken PTA 2010

 
A.A.
Kleynen Atlas ofte curieuse beschryvinge van de geheele weireld, benevens alle de gedenkweirdigste zaeken die in alle landen en provincien te zien ofte te vinden zyn. Byeen vergaederd uyt verscheyde geloofweirdige auteurs, door eenen nieuwsgierigen liefhebber.
Gend, Bernard Poelman, op d'Hoogpoorte in het gekroond Zweird, n.d. Contemporary full calf, (2), 228; 46+2pp. Ca. 15 x 10 cm.The second part: "Byvoegsel tot den Kleynen Atlas, inhoudende de wetenschappen der gťography en historien, ten gebruyke van het algemeyn, en bezonder voor aenkomende jongelingen, behelzende VIII. hoofd-stukken, in vraegen en antwoorden". At rear a list of two pages with publicities by Poelman. Binding worn; bookblock loosening; otherwise good. Bibliography Gantoise 7.465; although 2000 copies should have been printed a very rare book!
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 33283
€  195.00 [Appr.: US$ 225.69 | £UK 171.75 | JP• 25293]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Atlassen Gent Oude boeken

 
A.A.
Kort Onderwys in het recht Geloof, ende de verschillen deses tydts. Tweede deel. Op-gedragen voor een Nieu-Jaer aen alle oprechte en beiverde Roomsch-Catholycken Om des Geloofs Waerheden Tegen Anders-Gesinde Cloeckelyck voor-te-staen, en in de herten der Godts-dienstige te verwoorden.
Antwerpen, Ignatius Leyssens, op de Jesuite-pleyn, in S. Joseph, 1710. 2 Volumes. Half gilt leather with blind stamped compartments and morocco letter-piece, 24pp. Ca. 17 x 10,5 cm.Part I. Convolute. Bound with: 1) Catechismus ofte Christelyke Leeringe Gedeyld In Vyf Deelen ende een-en-veertig lessen. Door de Catholieke Jongheyd van het Aerts-Bisdom ende alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Antwerpen, J.H. Heyliger, op de groote Merkt in de Pauw, n.d. Approbatie 1709. 48pp. 2) Noodig Onderwys voor de gene die hun bereyd maeken voor de eerste Communie. N.p., n.d. Approbatie 1716. (8)pp. 3) Klynen Catechismus ofte Christelyke Leeringe, Met korte godvruchtige Oeffeningen, Voůr de Catholyke Jongheyd van het Aerdsch-Bisdom, en alle de andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Antwerpen, Hubert Bincken, Boek-drukker en Verkooper op de Katte-Vest, n.d. 16pp. 4) Kleynen Catechismus ofte Christelijke Leeringe Met korte Godtvruchtige Oeffeningen Voor de Katholyke Jongheyd van het Ards-Bisdom, ende alle de andere Bisdommen der Provincien van Mechelen. Antwerpen, F.I. Vinck, Boek-drukker en Ver-kooper in het Klapdorp in de vyf Ringen, n.d. 16pp. 5) Catechismus ofte Christelyke Leeringe, Gedeyld in vyf Deelen, en een-en-veertig Lessen, Voor de... Provincie van Mechelen. - Catechisme ou Doctrine Chretienne, Divisť en cinq Parties & quarante-une LeÁons, Pour la Jeunesse Catholique de l'ArchťvÍchť & autres EvÍchťs de la Province de Malines. Antwerpen, Hubert Bincken, Boek-drukker en Verkooper, op de Katte-vest, n.d. 79+5pp. Printed in 2 columns. Part II. Convolute: 6) Couronne de vingt-quatres Dorations a Jesus, Reposant au trŤs-saint Sacrement, Comme dans son thrŰne d'amour envers les hommes. Pour reparer les Injures qui sont faites pendant les vingt-quatres heures du jour & de la nuit. Anvers, J.P. De Cort, Imprimeur & Libraire dit ŗ Lombaer-vest aux Bible d'Or, n.d. (1754). 23+1pp. 7) Godtvrugtige Manieren Om zig wel te bereyden voůr en naer de H. Communie Opgedragen Voůr een Nieuwe-Jaer Gifte. Antwerpen, J.P. De Cort, Boek-drukker op de Lombaerde-vest, in den gulden Bybel, n.d. (1780?). 36pp. 8) Ordonnantie van den Eerweerdighsten Heere Bisschop van Antwerpen, Nopende Het Onder-houden Vande Sondaghen Ende Feest-Daghen. Antverpiae, Typis Henrici Sleghers Typographi jurati sub Plate‚ vulgÚ de Keys-ruy, in Rosa Aure‚, 1678. 15+1pp. 9) Voor den Woensdagh Korte Getyden van den H. Joannes Nepomucenus. Antwerpen, Weduwe Thieullier, en Andreas Paulus Colpyn Boeck-verkooper in de Wolstraet, 1748. 15+1pp. 10) Manier van Gebeden om Misse te hooren zonder Priester, Dienstig voŰr alle Christene Zee-vaerders en andere Lieden ryzende in Landen, daer den Roomsch-Catholyken Gods-Dienst niet geoeffent word. Antwerpen, J.B. Christiaenssens, Boek-drukker en Boek-verkooper op de Steenhouwersvest by den Oever, n.d. Woodcut frontispice, 38+2pp. 11) Godvrugtige Oeffeningen. Antwerpen, J. Grange' Stads-drukker, 1781. 8pp. 12) Officium Divinum Juxta Breviarium, & Octavarium Romanum, Recirandum ab omnibus adscriptis Insigni Ecclesiae Collegiatae S. Jacobi Apostoli, Antverpiae. Etc. Antverpiae, Joannem van Soest, in Foro magno sub signo Pavonis deaurati, 1718. 16pp. 13) Pauselyk Decreet der Canonizatie van den Saligen Aloysius Gonzaga der Societeyt Jesu, Vergunt door zyn Heyligheyt Benedictus den XIII. Met het Verhael van een Mirakel... etc. Antwerpen, Jacobus Bernardus Jouret... Eyer-Merkt in de Ster, 1726. 28pp. 14) Devotie van negen daegen oft van negen woensdaegen ter eere van den H. Joannes Nepomucenus. Uyt het Italiaens overgeset door P. Josephus Wielens etc. Den Derden Druck. Antwerpen, Joannes Franciscus De Roveroy..... Cathelyne-vest in den H. Joseph, n.d. (1739?). 53+1pp. 15) J.A.F.P. - Den Zesden Psalm van den Koninglyken Propheet David, of den psalm: Domine, ne in furore.... Antwerpen, Drukkery van Janssens en Van Merlen, 1820. 15+1pp. 16) Twee Geestelycke Liedekens op gedragen voor een Nieuw-Jaer aen alle Godt Minnende Kinderen, die hun Eerste Communie doen. Antwerpen, Joannes Henricus Van Soest, woonende in de Cammer-straet, n.d. 8pp. 17) Wonderbaer Leven, ende Mirakelen van de Zalige Maria Ab Incarnatione Genaemt Mevrouwe Acarie, Zuster, en Stigtster der ongeschoende Carmeliterssen van Vrankryk In 't Getal der Zalige gestelt doůr onzen H. Vader Pius. VI. den 5. Junii 1791... Antwerpen, J.E. Parys, Drukker, n.d. 27+3pp. Downer part of the spine of Part 2 a little damaged; otherwise a good set of this curious lot of devotional tracts.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 22925
€  400.00 [Appr.: US$ 462.94 | £UK 352.25 | JP• 51883]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Catechismus Devotie Devotionalia Negentiende eeuw Oude boeken Religie Tractaat Zeventiende eeuw

 
A.A.
Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien, Soo Geestelijcke als Werelijcke, Met Vele Vonnissen ende Reglementen, over de Administratie van de Kercke ende Aerme-Goederen. Seer dienstigh voor de Heeren Landt-Dekens, Pastoors, Bailliuws, Meyers, ende andere Officieren van de Justitie, &c. soo binnen de Steden als ten Platten-Lande van Brabant.
Brussel, Franciscus T'Serstevens, Drucker en Boekverkooper, in de Lange Ridder-straet, by de Eerw. Paters Predikheeren, 1734. Contemporary full calf, gilt spine on five raised bands, (VIII), 349+1pp.Fronthinge upper- and downerside somewhat weak; corners of the frontcover a bit damaged; otherwise a good copy. With subjects like decrees and placards about Poppel, Vorselaar, Boortmeerbeek, Tervuren, Zemst, Steenokkerzeel, Rode, Brecht etc., etc.
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 31658
€  165.00 [Appr.: US$ 190.96 | £UK 145.25 | JP• 21402]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Brecht Oude boeken Recht Religie Rode Steenokkerzeel Tervuren Zemst

 
A.A.
Het leven van de Heylige Theresia door haer zelven beschreven. Nieuwe overzettinge.
Antwerpen, J.G.J. de Roveroy, Boekdrukker en Verkoper op de Cathelyne-vest in S. Joseph, n.d. Contemporay full-leather binding, (X), 368+8p. Ca. 13,5 x 8,5 cm.With engraved frontispice and vignet at the end. Corners a little bumped etc.; good copy. 18th century?
Antiquariaat SecundusProfessional seller
Book number: 13748
€  60.00 [Appr.: US$ 69.44 | £UK 53 | JP• 7782]
Catalogue: Achttiende eeuw
Keywords: Achttiende eeuw Antwerpen Devotie H. Theresia Heiligenlevens Oude boeken Religie Theresia

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page