Antiquariaat Schuhmacher: Nederlands Middeleeuwen
found: 502 books on 34 pages. This is page 1
- Next page

 
(WILLEMS [, J.F.]/ SNELLAERT, F.A.)
(258) Oude VLAEMSCHE LIEDEREN, ten Deele met de Melodiën (Uitg./ met Inl., waarin Naemlyst van (415) gedrukte Liederenverzamelingen, door).
Gent, 1848;. LX-548 pp; Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15913
€  205.00 [Appr.: US$ 240.06 | £UK 185.75 | JP¥ 25307]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Lied/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature, inc

 
[DAVID, J./ SNELLAERT, F.A.]
Die CHIERKEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat HANTVINGHERLIJN oft Vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der HOECHSTER WAERHEIT, door JAN van RUUSBROEC (... [Uitg. op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24 door]). [Werken van Jan van Ruusbroec VI].
Gent, 1868;. [Opl. 136 Exx.,] Ex. voor de handel (100 Exx.); 276 pp; (My. Vl. Bibliophilen III: 12); (later) Hlinn.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15517
€  205.00 [Appr.: US$ 240.06 | £UK 185.75 | JP¥ 25307]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
(DAVID, J.)
Dat BOEC vanden TWAELF BEGHINEN door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Glossarium, Uitg. door)./ (David, J.) [/Snellaert, F.A.] - Die CHIERHEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat Hantvingherlijn oft vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der
HOECHSTER WAERHEIT door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Varianten Uitg. door. Gent, 1863, 1868;. (Werken van Jan van Ruusbroec V [, VI]. Dat Boec vanden Twaelf Beghinen: ([In genormaliseerde Spelling op basis van HS. [KB.] Brussel [3416-'24] met gebruikmaking van HSS. [KB.] Brussel [1165-'67 & UB. Gent 693]]./ Die Chierheit der gheesteleker Brulocht etc.: ([In genormaliseerde Spelling op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24]. [Opl. 136 Exx.,] Ex. voor de handel (100 Exx.); VIII-305, IX-276 pp; (My. Vl. Bibliophilen III: 9, 12); samengeb. in Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15516
€  400.00 [Appr.: US$ 468.4 | £UK 362.25 | JP¥ 49379]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
(DAVID, J.)
Dat BOEC van den GHEESTELEKEN TABERNACULE door JAN van RUUSBROEC ( .... [in een genormaliseerde spelling Uitg. naar het standaard MS. van Groenendaal met enkele lezingen naar andere HSS., met Inl. & Glossarium door). [Werken I, II].
Gent, 1858;. [Opl. 136? Exx.,] Exx. voor de handel (100 Exx.); XL-283, 275 pp; (My Vl. Bibliophilen V: 1); 2 dln. in 1 Bd; Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 17928
€  430.00 [Appr.: US$ 503.53 | £UK 389.5 | JP¥ 53082]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
(PETRI, M.L.)
JACOB van MAERLANT, und der NATUREN BLOEME, Ein Manuscript der öffentlichen Bibliothek in Detmold (mit Einl. Hrsg. von).
Detmold, Meyer, 1853;. 4°; 26 pp.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 18159
€  35.00 [Appr.: US$ 40.99 | £UK 31.75 | JP¥ 4321]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Maerlant, Jacob van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval

 
(DESCHAMPS, J., COCKX-INDESTEGE, E., E.A.)
Jan van Ruusbroec, 1293 - 1381, Tentoonstellings-catalogus, Met als Bijlage een chronologische Tabel en drie Kaarten.
Brussel, Kon. Bibl., 1981;. ILLS; 4°; XII- 438 pp. + Bijlage.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 17940
€  30.00 [Appr.: US$ 35.13 | £UK 27.25 | JP¥ 3703]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
[VRIES, M. DE]
KLOOSTER-SERMOEN, alsmede een Verhaal wegens den OORSPRONG van den DOBBELSTEEN vlgs. een HS. van de XVe Eeuw (...) in de Verzameling van A.D. Schinkel [d.w.z. naar een Afschr. door Schinkel van dit HS. nu: zoek, Uitg. door].
z.Pl., z.j;. Opl. 50 Exx; [Overgedrukt uit "Versl. & Ber. Ver. ... Oude Ned. Letterk.", V, 1848]; 15 pp; linn.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15904
€  22.00 [Appr.: US$ 25.76 | £UK 20 | JP¥ 2716]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Sermoenen/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature

 
[VLOTEN, J. VAN, ALS] V.
Het Nederlandsche KLUCHTSPEL van de 14e tot de 18e Eeuw, (Uitg.
met Inl.) door. Haarlem, 1878-1881;. 2de vermeerderde drk. [= alleen van deel I]; 216, 256, 340 pp; 3 dln. in 1 Bd; Hlinn; wat los; met tekstverbeteringen in lezingen ME door J.H. Kern.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 18252
€  160.00 [Appr.: US$ 187.36 | £UK 145 | JP¥ 19751]
Keywords: LETTERKUNDE: Middeleeuwen (tot ca. 1550): Teksten & Studies,Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch

 
(BAEKELMANS, L.)
Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van HEYNKEN de LUYERE (...) deur Cornelis CRULs (naar) Antw., Jan van Ghelen 1582 (met Aant., Uitg. door).
(Antw./ Amsterd.), [1919];. Opl. 520 Exx; 64 pp.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 21231
€  15.00 [Appr.: US$ 17.57 | £UK 13.75 | JP¥ 1852]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Crul, Cornelis/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Liter

 
K[ETELE], J.
Het SPEL van de V VROEDE ende van de V DWAEZE MAEGDEN, Naer een HS. van het Begin der XVIe Eeuw [nu zoek], (Uitg. met Inl. & Aant. door).
Gent, 1846;. Ex. voor de handel bestemd (100 Exx.); 54 pp; (Mij. Vl. Bibliophilen II: 6); R. overpl.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 18061
€  75.00 [Appr.: US$ 87.83 | £UK 68 | JP¥ 9258]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Toneel, Theater, Drama/Vroede en dwaeze Maegden/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian

 
(V.[LOTEN, J. VAN])
Verzameling van Nederlandsche PROZASTUKKEN van 1229-1476, naar Tijdsorde gerangschikt (& Uitg. naar HSS. en Uitg. van HSS., met Voorrede door). (Nederlandsch Proza van de XIIIde tot de XVIIIde Eeuw I [niet verder verschenen]).
Leiden, 1851;. XXIV-369 + (48 = inlas tussen 48 en 49) + (5 = Drukfeilen) pp; nieuw gec.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15888
€  50.00 [Appr.: US$ 58.55 | £UK 45.5 | JP¥ 6172]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature, incl. Ar

 
[HEREMANS, J.F.J. & LEDEGANCK, C.J.K.]
Werken van Zuster HADEWIJCH I: GEDICHTEN (: 1ste Stuk: Liederen; 2de Stuk: Mengeldichten), diplomatisch (...) Uitg. naar 2 HSS. Brussel .... [door].
Gent, 1875;. [II & III: Proza, Inl., Varianten e.d., Uitg. door J. Vercoullie: 1895, 1905]; [Opl. 240 Exx.] Ex. voor de handel (200 Exx.); 301 pp; (Mij. Vl. Bibliophilen IV: 2); gec; R. versterkt; wat slordig; Ex Bibl. J. Wille met Aant. in diens Hs.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15590
€  170.00 [Appr.: US$ 199.07 | £UK 154 | JP¥ 20986]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Hadewych/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature,

 
ACQUOY, J.G.R.
Hier beghinnen de SERMONEN oft WTLEGGHINGEN op alle de EUANGELIEN vander Vasten, metter Passien, alsomen die inder Kercken houdt zeer costelijck wtgheleyt, Naar den oorspr. Druk opn. Uitg. door.
Gent, 1893;. 482 pp; Ex voor de handel bestemd (200 Exx.); (Mij. Vl. Bibl. IV: 10).
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15442
€  175.00 [Appr.: US$ 204.93 | £UK 158.5 | JP¥ 21603]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Sermoenen/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature

 
ALBERDINGK THIJM, P.
KALENDER en GEZONDHEIDSREGELS (naar [verloren gegaan] HS. UB.) Leuven getiteld "Liber Orat. fland. M.S." Uitg. (met Inl., Commentaar & Woordenlijst) door.
Gent, 1893;. 65 pp.+ uitsl. Facs; (KVA III: 9]); wat los.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15444
€  55.00 [Appr.: US$ 64.41 | £UK 50 | JP¥ 6790]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature, incl. Ar

 
ALBERTS, W.J.
Dit sijn die WONDERLIJCKE OORLOGHEN van den doorluchtigen hoochgheboren Prince, KEYSER MAXIMILIAEN, (...), Uitg. (naar Antw., Vorsterman c. 1531 Ex. KB. Den Haag, aangevuld naar Ex. KB. Brussel, met Inl. door) D.Th. ENKLAAR & met Toelichting op de
Houtsneden door J.M. van WINTER, door. Gron., 1957;. Afb. naar Houtsneden; 4°; XV-176 pp; (Utr. Inst. ME. Gesch.); linn.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 17838
€  30.00 [Appr.: US$ 35.13 | £UK 27.25 | JP¥ 3703]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Geschiedenis/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literat

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page