De Refter (v.h. de schaduw): Theologie
found: 1157 books on 47 pages. This is page 1
- Next page

 
N.N.
1500 Jahre Bistum Chur.
Zrich, NZN Verlag, 1950, height in cm: 23 cm, hardcover, cloth, with wrapper. 286 pp pp. minor wear traces on wrapper, book in new condition.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3318
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Abtei-Gymnasium Duisburg-Hamborn; Gymnasium des Bistums Essen für Mädchen und Jungen.
Duisburg, Johannes Horn, Oberstudiendirektor i.K., 1980, height in cm: 30 cm, paperback. 144 pp pp. in good state, with black-and-white illustrations.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4357
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
De Advocaat der Roomsch-Catholyke Kerk. , Of Vrymoedige Verdediger van derzelver Grond-Constitutie, Leere, aanzienlyke Bescherm-Heeren; Rechtzinnige Leeraars en Standvastige belyders tegen de Beledigende Geschriften van deze Tyd. Samengebonden met: Gods Kerk, en haar opperhoofd verdeedigd, tegen den schrijver van Iets, tot antwoord aan, enz. .
Leyden, Andries Koster, 1772, height in cm: 21 cm, linnen kaft, gerestaureerd,. , 134+132 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-319
€  25.00 [Appr.: US$ 28.32 | £UK 22.75 | JP 3213]

 
N.N.
Alpha en Omega; Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Johannes gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
zonder plaats / Antwerpen, Ten Have / Bosch & Keuning, 1999, height in cm: 22 cm, hardcover, gebonden, met stofomslag. 77 pp pp. naamsticker op schutblad, verder in nieuwstaat, met afbeeldingen in kleur.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4270
€  25.00 [Appr.: US$ 28.32 | £UK 22.75 | JP 3213]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Het antwoord dat verandert, Bundel opstellen aangeboden aan ds. Hans Hoekert ter gelegenheid van zijn emeritaat.
Amsterdam, Raad van Kerken, 1998, height in cm: 24 cm, paperback. 100 pp pp. in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3592
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Arcana revelata, Een bundel nieuw-testamentische studiën aangeboden aan prof. dr. F.W. Grosheide ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
Kampen, J.H. Kok, 1951, height in cm: 25 cm, hardcover, linnen, gebonden. 190 pp pp. rug verkleurd, vochtvlekjes op schutbladen en op snede, verder in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3477
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten; Deel I + Deel II, Uitgegeven door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Leiden, E.J. Brill, 1960/1974, height in cm: 24 cm, paperback. IX + 255 + IX + 212 pp pp. sticker op voorkaft, bibliotheekstempel, in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4271
€  20.00 [Appr.: US$ 22.65 | £UK 18.25 | JP 2570]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
L'Attività della Sante Sede nel 2002, Publicazione non ufficiale.
Citt del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, height in cm: 24 cm, hardcover, cloth, bound, with wrapper. vI + 1430 pp pp. very fine copy, with photographs in colour.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4281
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Augustiana; Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / Revue pour l'étude de Saint Augustin et de l'Ordre des Augustins, Jaargang / Année 54 (2004); Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire.
Lovani, Institutum Historicum Augustinianum, 2004, height in cm: 24 cm, paperback, avec jaquette. 746 pp pp. en bon tat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3209
€  25.00 [Appr.: US$ 28.32 | £UK 22.75 | JP 3213]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Batavia Sacra of Kerkelyke Historie van Batavia., Behelzende de Daaden van de Utregtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden. In
Antwerpen,, Vermey,, 1716, height in cm: 19 cm, perkament. , 542 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-332
€  50.00 [Appr.: US$ 56.64 | £UK 45.5 | JP 6426]

 
N.N.
Beknopte, dog Bondige Onderregting wegens het Jubilé, en andere Aflaaten. , Voorgesteld in Vraagen en Antwoorden, tot dienste van een ider, maar voornamentlyk van de Jonkheid, etc. .
s-Bosch, Jacobus Scheffers, 1776, height in cm: 19 cm, paperback, circle stains on cover, damp stain on the sides of pages inside. , 19 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-326
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden; (25 oktober 1980 - 4 januari 1981, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent), I: Benedictus in de Nederlanden / II: Monniken en monialen in de Nederlanden / III: Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden.
Gent, Sint-Pietersabdij Gent, 1980, height in cm: 25 cm, paperback. 277 + 387 + 428 pp pp. minimale slijtage aan kaft, in goede staat, met zwart-wit afbeeldingen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3219
€  25.00 [Appr.: US$ 28.32 | £UK 22.75 | JP 3213]
Catalogue: Theologie

 
N.N. (DOOR: N. S. V. L.; NICOLAAS SIMONS VAN LEEUWARDEN)
De bevestigde Christen, aangespoort om met alle yver de heiligmaking na te jagen; Ter ontdekking en overtuyging, Van uyterlyke belyderen, en laauwe Christenen; In verscheide Verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende.
Amsterdam, Jacobus Borstius, 1725, height in cm: 16 cm, hardcover, perkament-lederen band, gebonden. 44 + 780 pp pp. zijrand van voorkaft beschadigd, band verder intact, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3060
€  50.00 [Appr.: US$ 56.64 | £UK 45.5 | JP 6426]

 
N.N.
Bibliotheca Visseriana dissertatinum ius internationale illustrantum, Tomus quintus: Robert Fruin: An unpublished work of Hugo Grotiuss / P.C. Molhuysen: The first edition of Grotius's De Iure Belli ac Pacis.
no place, Lugduni Batavorum apud E.J. Brill, 1925, height in cm: 25 cm, hardcover, cloth, bound. 200 pp pp. fine copy.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4179
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Bibliothek - Bibliothekar - Bibliothekwissenschaft, Festschrift Joris Vorstius zum 60. Geburtstag dargebracht.
Leipzig, Otto Harrassowitz, 1954, height in cm: 24 cm, hardcover, cloth, bound. VII + 440 pp pp. ex libris, library stamp, fine copy.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-4184
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Bijbelsch magazijn voor alle standen., Ter verspreiding en bevordering van Kenis der Heilige Schrift. Zamengesteld door vaderlandsche leeraren. Het oude verbond. Met 52 Staalgravuren. Driedelen in 1 band. Vierde druk..
Amsterdam,, Portielje,, 1869, height in cm: 28 cm,, half leren kaft, gravure op titelpagina, met 52 staalgravures,. , 207, 207, 207 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-313
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van nederland in gebruik., Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen..
Amsterdam,, Hendrik van der Putte,, 1775, height in cm: 22 cm,, leren kaft, gepreegde rug, handgeschreven notities op eerste blanco pagina, pagina's zijn beetje gebruind. .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-329
€  100.00 [Appr.: US$ 113.27 | £UK 90.75 | JP 12852]

 
N.N.
Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome; fascilcule LV-LVI, Hommage au Professeur Léon-E. Halkin pour ses quatre-vingts ans.
Bruxelles / Rome, Academia Belgica, 1985-1986, height in cm: 24 cm, paperback, reli. 321 pp pp. en bon tat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3540
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]
Catalogue: Theologie

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1842, 1843, 1844..
Grave,, J. Witz,, 1844, height in cm: 27 cm,, half leren kaft, sticker op rug,. , 423, 418 & 419 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-406
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1849 vijftiende jaargang..
Grave,, J. Witz,, 1849, height in cm: 27 cm,, hardcover,. , 424 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-411
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1851 zeventiende jaargang..
Arnhem,, J. Witz,, 1851, height in cm: 27 cm,, half leren kaft,. , 416 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-409
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1844 tiende jaargang..
Grave,, J. Witz,, 1844, height in cm: 26 cm, hardcover, sticker op rug,. , 420 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-410
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1841 zevende jaargang..
Grave,, J. Witz,, 1841, height in cm: 27 cm,, half leren kaft,. , 424 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-407
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1850 zestiende jaargang..
Arnhem,, J. Witz,, 1850, height in cm: 27 cm,, half leren kaft,. , 416 pp, pp..
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-408
€  10.00 [Appr.: US$ 11.33 | £UK 9.25 | JP 1285]

 
N.N.
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., De delen: 1837 t/m 1844 & 1847 t/m 1852 & 1856..
Grave,, J. Witz,, 1856, height in cm: 27 cm,, half leren kaften, aantal delen ook alleen linnen kaften,. 15 vol.,.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-405
€  150.00 [Appr.: US$ 169.91 | £UK 136 | JP 19278]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page