De Refter (v.h. de schaduw): Theologie
found: 441 books on 30 pages. This is page 1
- Next page

 
AALDERS, M.
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2005, height in cm: 22 cm, paperback, ingenaaid. 548 pp pp. in prima staat, met zwart-wit foto's.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3151
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
AALDERS, M.J.
De komst van de toga, Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898.
Delft, Eburon, 2001, height in cm: 24 cm, paperback, ingenaaid. 160 pp pp. kreuk in voorkaft, verder in goede staat, tekst op schutblad.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3150
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
AARNINK, L.
Door de Geest bewogen; profetische vrouwen.
Nijmegen, Valkhof Pers, 2003, height in cm: 22 cm, paperback, ingenaaid. 47 pp pp. in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3152
€  5.00 [Appr.: US$ 4.82 | £UK 4.75 | JP• 693]
Catalogue: Theologie

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Eerste Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 8 + 382 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat, titelprent in prima staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-150
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP• 3463]

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Derde Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 4 +393 + 18 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-151
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP• 3463]

 
Abrahamsen, Isaak
Zions Halelujah, Vervat in drie Deelen: I. Deel: Behelzende eerst de Gezangen uit het Hooge-Lied Salomons; II. Deel: Behelzende des Heeren Gods handelingen, omtrent zyn Lievelingen, van 't begin tot den einde; III. Deel: Behelzende eenige Geestelyke uitspanningen, op voorvallende gelegentheden [1 band].
Dordrecht, Hendrik Walpot, Boekverkooper, 1739, height in cm: 15 cm, hardcover, lederen rug, goudopdruk op rug, linnen kaften, gebonden. 8 + 220 + 4 pp pp. lichte slijtage aan de rug, band verder in redelijk goede staat, binding intact, bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-152
€  75.00 [Appr.: US$ 72.26 | £UK 68.5 | JP• 10388]

 
Aerssen, J.H.M.
God verheerlijkt in zijne werken; De zesdaagsche schepping door de regtstreeksche tusschenkomst van God, volgens het verhaal van Mozes; Benevens De val van den Mensch, volgens den zelfden Schrijver; Een leesboek hoofdzakelijk strekkende als eene voorbereiding tot de beoefening der natuurkunde.
Oudenbosch, A.P. Mouw, Boekhandelaar, 1851, height in cm: 21 cm, hardcover, linnen rug en kartonnen kaften, gebonden. XVIII + 248 + 5 pp pp. slijtage aan rug en kaften, binding intact, bladzijden in goede oude staat, enige bladzijden met wat roestvlekken.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-153
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP• 3463]

 
ALBERT, J.-P.
Odeurs de sainteté, La mythologie chrétienne des aromates.
Paris, …ditons de l'…cole des Hautes …tudes en Sciences Sociales, 1990, height in cm: 23 cm, paperback . 379 pp pp. nom du propriťtaire, en bon ťtat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3155
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
ALBRECHT, B.
Eine Theologie des Katholischen; Einführung in das Werk Adrienne von Speyrs, Band II: Darstellung.
Einsiedeln, Johannes Verlag, 1973, height in cm: 22 cm, paperback. 298 pp pp. minor damage on spine, otherwise fine copy.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3162
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
Amstelium, Peregrinum
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der warer Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen met name langs de zijrand.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-122
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP• 3463]

 
AMSTELIUM, PEREGRINUM
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der waren Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3152
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP• 6925]

 
ARMINIUS, J.
Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608, Opnieuw uitgegeven door dr. G.J. Hoenderdaal.
Lochem, De Tijdstroom, 1960, height in cm: 19 cm, hardcover, band geplastificeerd. 138 pp pp. met enkele potloodstrepen, in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3167
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
ARMSTRONG, K.
De dood van God; Voordrachten.
Amsterdam, Antos, 1997, height in cm: 20 cm, paperback. 120 pp pp. in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3170
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
ARMSTRONG, K.
Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
Baarn, Antos, 1996 (zevende druk), height in cm: 24 cm, paperback met flappen. 511 pp pp. naam en sticker op schutblad, in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3168
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

 
ARMSTRONG, K.
Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2006 (tweeŽntwintigste druk), height in cm: 23 cm, paperback. 511 pp pp. naamsticker op schutblad, in zeer goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 1-3169
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Theologie

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page