De Refter (v.h. de schaduw): Oude Nederlandstalige Theologie
found: 293 books on 20 pages. This is page 1
- Next page

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Eerste Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 8 + 382 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat, titelprent in prima staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-150
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Derde Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 4 +393 + 18 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-151
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Abrahamsen, Isaak
Zions Halelujah, Vervat in drie Deelen: I. Deel: Behelzende eerst de Gezangen uit het Hooge-Lied Salomons; II. Deel: Behelzende des Heeren Gods handelingen, omtrent zyn Lievelingen, van 't begin tot den einde; III. Deel: Behelzende eenige Geestelyke uitspanningen, op voorvallende gelegentheden [1 band].
Dordrecht, Hendrik Walpot, Boekverkooper, 1739, height in cm: 15 cm, hardcover, lederen rug, goudopdruk op rug, linnen kaften, gebonden. 8 + 220 + 4 pp pp. lichte slijtage aan de rug, band verder in redelijk goede staat, binding intact, bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-152
€  75.00 [Appr.: US$ 72.26 | £UK 68.5 | JP¥ 10388]

 
Aerssen, J.H.M.
God verheerlijkt in zijne werken; De zesdaagsche schepping door de regtstreeksche tusschenkomst van God, volgens het verhaal van Mozes; Benevens De val van den Mensch, volgens den zelfden Schrijver; Een leesboek hoofdzakelijk strekkende als eene voorbereiding tot de beoefening der natuurkunde.
Oudenbosch, A.P. Mouw, Boekhandelaar, 1851, height in cm: 21 cm, hardcover, linnen rug en kartonnen kaften, gebonden. XVIII + 248 + 5 pp pp. slijtage aan rug en kaften, binding intact, bladzijden in goede oude staat, enige bladzijden met wat roestvlekken.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-153
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Amstelium, Peregrinum
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der warer Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen met name langs de zijrand.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-122
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
AMSTELIUM, PEREGRINUM
Extractum Catholicum; Vervanghende Eenige Vraghen op het stuck des Geloofs ende der waren Religie.
Antwerpen, Weduwe I. Cnobbaerts, 1647 (Tweede Editie, van nieuws oversien ende vermeerdert), height in cm: 17 cm, hardcover, vernieuwde band, bruine lederen band, gebonden. 10 + 590 + 25 pp pp. band in goede staat, bladzijden intact maar met gebruikssporen, eerste en laatste bladzijden wat sleets langs de zijranden, titelprent met slijtagsporen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-3152
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
B.D.L., Priester (anoniem)
Den Krystelyken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de Epistelen die door het geheel Jaer in de Kerke aen de geloovige voor gelezen worden.; Getrokken uyt de H. H. Vaderen, en Kerkelyke Schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden; In vier deelen; II. Deel: Van den vierden Zondag van den Vasten, tot aen het H. Hoogtyd van Pinxteren + III. Deel: Van het H. Hoogtyd van Pinxteren, tot den laetsten Zondag na Pinxteren; Door den Eerw. Heer B. D. L. Priester.
Antwerpen, Joannes Franciscus van Soest, Boek-drukker, 1728, height in cm: 17 cm, hardcover, donkerbruine leren banden, goudopdruk op rug, gebonden. 669 + 702 pp pp. aan bovenrand van deel 2 en onderrand van deel 3 ontbreekt een klein stukje leder, banden verder intact maar met enige slijtagesporen, ruggen van boekblokken aan ruggen van banden vastgelijmd, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-002
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

 
Bahring, Bernard e.a.
[convoluut: drie boeken in één band] 1. Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne tijdgenooten, door Bernard Bahring; uit het Hoogduitsch / 2. Johan Albrecht Bengel; Naar het Hoogduitsch van Dr. Oscar Wächter, door B. J. Adriani, Predikant te Amsterdam / 3. César Malan; Uit het Fransch, naar de levensschets door César Malan Jr..
Amsterdam, H. Höveker / Höveker & Zoon, 1866/1874, height in cm: 21 cm, hardcover, donkerbruine lederen rug en hoeken, linnen kaft, goudopdruk op rug, gebonden. 355 + 225 + 191 pp pp. rug en hoeken iets afgesleten, band en binding verder intact, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-001
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Blot S.J., F. / Sales, Franciscus van
In den hemel herkent met elkander; Troostbrieven / Vermeerderd met troostelijke gedachten van den H. Franciscus van Sales.
Utrecht , Wed. J. R. van Rossum, 1865, height in cm: 17 cm, semi-hardcover, kartonpapieren kaft over linnen band, gebonden. XIV + 142 pp pp. op voorkaft ontbreekt een stukje van de kartonpapieren bekleding, binding intact, bladzijden in goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-211
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Blot S.J., Pater
De oudste Maria-maand.
s Hertogenbosch, Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, Drukker, 1866, height in cm: 15 cm, hardcover, halflinnen, kartonnen kaften, goudopdruk op rug, gebonden. XII + 150 + 2 pp pp. gebruikssporen, in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-155
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Bossuet, Jakobus Benignus
Leerredenen op den Passiezondag, tot op den Saturdag in de Passieweek; VIde Deel, Uit het Fransch vertaalt door de Eerwaarde Heer Rudolphus Brouwer, Roomsch Priester en Pastoor.
Amsterdam, F.J. van Tetroode, Boekverkooper, 1790, height in cm: 16 cm, hardcover en softback, vernieuwde band, gekartonneerd, gebonden. 4 + 313 pp pp. waterschade aan bovenrand van band, verder band intact, bladzijden aan zijrand niet afgesneden, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-004
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Bossuet, Jakobus Benignus
Verzameling van Lykredenen; Waar by gevoegd zyn Bekorte Geschiedenissen van het Leeven en Afsterven der Personen, Over welke dezelve zyn uitgesproken; Tiende Deel, Na de nieuwste Fransche Uitgave vertaald door den Eerwaarden Heer Rudolphus Brouwer, Rooms Priester en Pastoor.
Amsterdam, F. J. van Tetroode, Boekverkooper, 1793, height in cm: 16 cm, hardcover, gekartonneerd, geel op snede, gebonden. 4 + 496 pp pp. voorkaft beschadigd, verder licht slijtage aan de band, binding intact, bladzijden in goede staat, titelprent.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-003
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Boucquéau, Jan Baptist
Het Zevende Hoofddeel van de Propheet Daniël, op de Fransche Omwending toegepast; of Nieuwe beweegreden van geloofbaarheid voor het Godlyk gezag van het Heilig Schrift, door de Fransche omwending opgeleverd / Brief aan Zijne Heiligheid Pius den Zevenden, te Parijs; Dienende tot een vervolg van het Geschrift genaamd Het Zevende Hoofddeel van den Propheet Daniël op de Fransche Omwending toegepast.
Amsterdam, Wed. F. J. van Tetroode, 1804 / 1805, height in cm: 21 cm, hardcover, lederen rug en hoeken, kartonnen kaften, goudopdruk op rug, gebonden. VIII+189+3 + 4+2+62+2 pp pp. lichte slijtage aan de band, binding intact, bladzijden in prima oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-157
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Boudon, Henricus Maria
De heylige Wegen des Cruys, Daer gehandelt word van de inwendige quellingen.
Gendt, Weduwe van Michiel de Goesin, zonder jaartal , height in cm: 14 cm, hardcover, donkerbruine lederen band, zijrand van achterkaft gerepareerd met extra laag bruin leder, gebonden. 164 pp pp. band gerepareerd, meeste bladzijden intact maar bruin verkleurd en enige ervan met watervlek, laatste bladzijden sleets aan zijrand.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-005
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Brakel, Wilhelmus à
Titel onbekend [titelpagina ontbreekt] Inhoud: Opwekkinge voor den Lezer, Door Sara Nevius, genaemt van Brakel; Lyktranen gestort over het smartelyk afsterven van den Welgeleerden en Hoogwaardigen Heer Wilhelmus à Brakel, Door Lukas Burgvliet; Eergraf van den Zaligen Heere Wilhelmus à Brakel, Leeraar van Godts Kerke te Rotterdam, Door Joh. van Doesburg; Capittel I: Uyt de Natuyre / Capittel II: Van het Woordt Godts / Capittel III: Van Godt / Capittel IV: Vande Goddelijke Persoonen / Capittel V: Vande Besluyten Godts in 't algemeen / Capittel VI: Vande eeuwig Voor-verordineringe des Verkiesinge ende der Verwerpinge / Capittel VII: Van het verbondt der verlossinge tusschen Godt de Vader ende Godt de Sone over de uytverkorene; Ofte van de Raadt des Vredes / Capittel VIII: Vande Scheppinge der Wereldt / Capittel VII: Vande Engelen ende Duyvelen / Capittel VIII: Van den Mensche ende besonder vande Ziele / Capittel IX: Vande Voorsienigheyt Godts / Capittel XII: Van het Verbondt der Werken / ... enz. met als laatste hoofdstuk: Capittel XLI: Practijke des Heyligen Advondtmaals inde Voor-Bereydinge, Betrachtinge ende Na-Betrachtinge.
plaats onbekend, uitgever onbekend, jaartal onbekend (1711 of 1712), height in cm: 19 cm, hardcover, perkament-lederen rug, linnen kaften, gebonden. 8 + 1064 + 20 pp pp. band wat sleets en afgesleten aan hoeken, bladzijden over het algemeen in goede staat, blz. 1-2 ontbreekt, van blz. 105-106 en 297-298 ontbreekt de onderste helft, bruine vlek op de bovenhoek van de eerste circa dertig bladzijden.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-073
€  50.00 [Appr.: US$ 48.18 | £UK 45.75 | JP¥ 6925]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page