De Refter (v.h. de schaduw): Oude Nederlandstalige Theologie (2)
found: 81 books on 6 pages. This is page 1
- Next page

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Eerste Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 8 + 382 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat, titelprent in prima staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-150
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Abraham à St. Clara
Abrahams Loof-hutt welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is; Aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering; Met veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd; Derde Deel.
Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, Boekelaar, Boekverkooper, 1763, height in cm: 16 cm, hardcover, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 4 +393 + 18 pp pp. band en bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-151
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Abrahamsen, Isaak
Zions Halelujah, Vervat in drie Deelen: I. Deel: Behelzende eerst de Gezangen uit het Hooge-Lied Salomons; II. Deel: Behelzende des Heeren Gods handelingen, omtrent zyn Lievelingen, van 't begin tot den einde; III. Deel: Behelzende eenige Geestelyke uitspanningen, op voorvallende gelegentheden [1 band].
Dordrecht, Hendrik Walpot, Boekverkooper, 1739, height in cm: 15 cm, hardcover, lederen rug, goudopdruk op rug, linnen kaften, gebonden. 8 + 220 + 4 pp pp. lichte slijtage aan de rug, band verder in redelijk goede staat, binding intact, bladzijden in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-152
€  75.00 [Appr.: US$ 72.26 | £UK 68.5 | JP¥ 10388]

 
Aerssen, J.H.M.
God verheerlijkt in zijne werken; De zesdaagsche schepping door de regtstreeksche tusschenkomst van God, volgens het verhaal van Mozes; Benevens De val van den Mensch, volgens den zelfden Schrijver; Een leesboek hoofdzakelijk strekkende als eene voorbereiding tot de beoefening der natuurkunde.
Oudenbosch, A.P. Mouw, Boekhandelaar, 1851, height in cm: 21 cm, hardcover, linnen rug en kartonnen kaften, gebonden. XVIII + 248 + 5 pp pp. slijtage aan rug en kaften, binding intact, bladzijden in goede oude staat, enige bladzijden met wat roestvlekken.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-153
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Blot S.J., F. / Sales, Franciscus van
In den hemel herkent met elkander; Troostbrieven / Vermeerderd met troostelijke gedachten van den H. Franciscus van Sales.
Utrecht , Wed. J. R. van Rossum, 1865, height in cm: 17 cm, semi-hardcover, kartonpapieren kaft over linnen band, gebonden. XIV + 142 pp pp. op voorkaft ontbreekt een stukje van de kartonpapieren bekleding, binding intact, bladzijden in goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-211
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Blot S.J., Pater
De oudste Maria-maand.
s Hertogenbosch, Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, Drukker, 1866, height in cm: 15 cm, hardcover, halflinnen, kartonnen kaften, goudopdruk op rug, gebonden. XII + 150 + 2 pp pp. gebruikssporen, in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-155
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Boucquéau, Jan Baptist
Het Zevende Hoofddeel van de Propheet Daniël, op de Fransche Omwending toegepast; of Nieuwe beweegreden van geloofbaarheid voor het Godlyk gezag van het Heilig Schrift, door de Fransche omwending opgeleverd / Brief aan Zijne Heiligheid Pius den Zevenden, te Parijs; Dienende tot een vervolg van het Geschrift genaamd Het Zevende Hoofddeel van den Propheet Daniël op de Fransche Omwending toegepast.
Amsterdam, Wed. F. J. van Tetroode, 1804 / 1805, height in cm: 21 cm, hardcover, lederen rug en hoeken, kartonnen kaften, goudopdruk op rug, gebonden. VIII+189+3 + 4+2+62+2 pp pp. lichte slijtage aan de band, binding intact, bladzijden in prima oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-157
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Buchmann, J. / Bemmel, A.J. van
Symboliek, of Vergelijkende verklaring der Godsdienstige Geschilpunten tussen Katholieken en Protestanten naar derzelver belijdenisboeken.
Utrecht, H.H. van Romondt, 1844, height in cm: 21 cm, hardcover en softback, linnen rug en hoeken, gekartonneerde kaften, gebonden. VIII + VIII + 451 pp pp. gebruikssporen aan de band, bladzijden in goede oude staat, sporen van waterschade aan de laatste bladzijden .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-158
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Bussi, abt L. De
Nieuwe Maend van Maria, aan Haere Eer toegewyd, of gevolg van lezingen nopens de mysteries van de Allerheyligste Maegd, en de bezofnderste waerheden der zaligheyd, voor alle dagen van Mey.
St. Nicolaes, Drukkery van A.-L. Rukaert van Beesen, 1829, height in cm: 15 cm, hardcover, lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. 432 pp pp. lichte gebruikssporen, in goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-159
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

 
Camp, Felix
Christelycke en Geestelycke Hand.
Antwerpen, Nicolaes Braau, 1674, height in cm: 17 cm, hardcover, perkament-lederen band, gebonden. 14 + 316 + 11 pp pp. band smoezelig maar intact, bladzijden met flinke gebruikssporen en een aantal met waterschade, enige bladzijden met boekenwormgat, blz. 1-2 (titelpagina) ontbreekt, wel titelpagina met gravure (p. 3) aanwezig .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-160
€  250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627]

 
Crasset, Eerw. P. Joannes
Christelyke Bemerkingen voor alle dagen des jaers, met de Evangelien der Zondagen; Eerste Deel + Tweede Deel [2 banden].
Gend, Drukkery van de We. J. Poelman-De Pape, 1841, height in cm: 17 cm, hardcovers, linnen banden, gebonden. XII+410 + 350 pp pp. lichte gebruikssporen, banden en bladzijden in goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-162
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Croonenborch, Mathias
Geestelycken Leydts-man voor alle deught-soeckende Zielen; Het Eerste Deel, begrypende devote Oeffeningen, In besondere Tyden ende Feest-daghen des Jaers.
Brussel, Jacob vande Velde, 1680, height in cm: 15 cm, hardcover, vernieuwde zwarte linnen band, gebonden. 24 + 296 + 7 pp pp. in goede staat, met titelprent.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-163
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Croonenborch, Fr. Mathias
Gheestelycke Straele des innighs ghebedts, zynde het III. Deel van den Gheestelycken Leydts-man, verdeylt in dry boecken, waer van ... den derden handelt seer Godtvruchtelyck van den Goddelycken Choor-Dienst.
Brussel, Jacob vande Velde, 1680, height in cm: 17 cm, hardcover, lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. 16 + 319 + 9 pp pp. in goede oude staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-165
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Croonenborch, P. F. Mathias
Troostelyck Onderwys voor Deught-Minnende Zielen, die door den doornachtigen wegh der Bekoringen geleydt worden, die door den doornachtigen wegh der Bekoringen geleydt worden.
Brussel, Jacob vande Velde, 1685, height in cm: 17 cm, hardcover, lederen band, extra bekleding van originele band met oud leder, gebonden. 16 + 192 + 8 pp pp. gebruikssporen aan band en bladzijden, in redelijk goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-164
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP¥ 3463]

 
Dalgairns, Joannes Bernardus
De devotie het het Hart van Jesus, met eene Inleiding over de geschiedenis van het Jansenisme.
s Gravenhage, T.C.B. Ten Hagen, 1866, height in cm: 17 cm, hardcover en softback, linnen rug, gekartonneerde kaften, gebonden. 216 pp pp. band wat sleets, binding intact, bladzijden in goede oude staat .
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 3-166
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP¥ 1385]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page