De Refter (v.h. de schaduw): Catechismus
found: 203 books on 14 pages. This is page 1
- Next page

 
Ab'd 'Ruanda
Catechismo de Umbanda (Lex Umbanda).
Rio de Janeiro, Editoria Espiritualista , no year (3a edio), height in cm: 18 cm, paperback with flaps, bound. 91 pp pp. library stamp, fine copy.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2715
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Aymé, M.
Catéchisme sur les fondemens de la foi; Tirés du Livre des Fondemens de la Foi, mis à la portée de toutes sortes des Personnes.
Paris, Charles-Pierre Berton, Libraire, 1776, height in cm: 13 cm, hardcover, cuir, reli. 16 + 216 pp pp. couverture un peu use, reliure intact, pages avec signes d'utilisation mais intact, trous de ver en quelques pages (dehors texte).
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2699
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP 3463]
Catalogue: Catechismus

 
Balcells Y Masó, D. Ramon
Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana; Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro., Series: La Pedagogia Practica, Volumen I.
Barcelona, Casa Editorial de Arte Catlico Jos Vilamala, 1925 (seguna edicin), height in cm: 27 cm, hardcover, half-cloth and cardboard, bound. 136 pp pp. minor signs of use on cover, label on frontcover, library stamp, pages in very good state; with 65 plates in black&white.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2724
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Balcells Y Masó, D. Ramon
Enseñanza gráfica del Catecismo de la Doctrina Christiana; Coleccion de láminas dibujadas y explicadas bajo la dirección del Rvdo. D. Ramón Balcells Y Masó, Pbro., Series: La Pedagogia Practica, Volumen I.
Barcelona, Casa Editorial de Arte Catlico Jos Vilamala, 1925 (seguna edicin), height in cm: 27 cm, hardcover, half-cloth and cardboard, bound. 136 pp pp. cover with signs of use and a bit grubby, label om frontcover, pages in good state, with 65 plates in black&white.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2725
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
BartheFabre, M. l'abbé
Catéchisme du Catéchiste, ou Explication raisonnée de la Doctrine Chrétienne; Seconde Édition, Revue avec soin, et augmentée de l'indication des passages de la Sainte-Écriture, et d'un volume de traits historiques; Tome Deuxième [il manque Tome Première].
Paris, V. Sarlit et Cie, Libraires-Editeurs, 1882, height in cm: 18 cm, hardcover, demi-cuir et carton, reli, dor sur dos. 639 pp pp. signes d'utilisation en couverture, reliure intact, pages en bon tat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2701
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Beukman, Henr.
Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus [tweede boek (eerste boek ontbreekt), met: Derde Deel (Van de liefde) + Vierde Deel (Van de H. Sacramenten) + Vijfde Deel (Van de Christelijke Rechtvaardigheid) + Aanhangsel].
Amsterdam, F.J. van Tetroode en P. van Buuren, 1801, height in cm: 16 cm, hardcover, leer (bruin), goud op rug, gebonden. 457 pp pp. lichte gebruikssporen, bibliotheekstempel, in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2607
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Beukman, Henr.
Uitbreiding van den Grooten Catholyken Catechismus [tweede boek (eerste boek ontbreekt), met: Derde Deel (Van de liefde) + Vierde Deel (Van de H. Sacramenten) + Vijfde Deel (Van de Christelijke Rechtvaardigheid) + Aanhangsel].
Amsterdam, F.J. van Tetroode en P. van Buuren, 1801, height in cm: 17 cm, hardcover, leer (donkerbruin), oude niet-originele band, zonder gesp, gebonden. 455 pp pp. band sleets, binding intact, bladzijden aan zijkant en onderkant niet afgesneden en in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2612
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP 3463]
Catalogue: Catechismus

 
Bless, W, s.j. (samenstelling)
Witboek over De Nieuwe Katechismus, In opdracht van het Hoger Katechetisch Instituut samengesteld.
Utrecht, Uitgeverij Ambo, 1969, height in cm: 20 cm, paperback, gebrocheerd. 375 pp pp. lijmresten op rug, stempel van vorige eigenaar op schutblad,verder in prima staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2601
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Bösken, J.H.
Bijbelsch onderwijs tot het doen van geloofsbelijdenis in de Hervormde Kerk.
Utrecht, Kemink & Zoon, circa 1872, height in cm: 16 cm, hardcover, half-linnen en karton, gebonden. 48 pp pp. kaft flink afgesleten, bladzijden intact, studie-exemplaar met tussengevoegde lege bladzijden waarop notities staan geschreven, met pen.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2619
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Bosmans, Th.L.
Praktische Leerwijze om kinderen te onderrichten in den kleien en den grooten Mechelschen Catechismus.
Parijs / Brussel, Algemeene Maatschappij van Catholijke Boekhandel, 1882, height in cm: 17 cm, hardcover, linnen rug en gekartonneerde kaften, goudopdruk op rug, gebonden. 516 pp pp. slijtagesporen aan de kaften, binding intact, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2629
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Bossche, Petrus van den
Den Catholycken Pedagoge ofte Christelycken Onderwyser in den Catechismus, Verdeelt in Vyf Deelen, Uytleggende in hondert Lessen de Christelijcke Waerheden, en de principaele Mysterien van het Heyligh Roomsch Catholijck Apostolijck Geloof; By maniere van Vragen en Antwoorden ...; By een vergadert en voorgestelt door der Eerweerdigen F. Petrus van den Bossche, Predicator Generalis, voor desen Missionaris, en Prior van het Predick-Heeren Orden binnen Mechelen.
Maestricht, Jacob Lekens, Boeck-verkooper, 1750 (Approbatie; Den zevensten druck, van nieuws oversien en verbetert), height in cm: 19 cm, hardcover, lederen band, goudopdruk op rug, gebonden. XVI + 682 + 2 pp pp. boek wat sleets, hoeken van kaften afgesleten, rug bovenaan en onderaan gerepareerd met een extra laag leer (van dezelfde kleur), bladzijden met lichte gebruikssporen maar in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2643
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP 3463]
Catalogue: Catechismus

 
Bossche, Petrus van den
Den Catholycken Pedagoge ofte Christelycken Onderwyser in den Catechismus, Verdeelt in Vyf Deelen, Uytleggende in hondert Lessen de Christelijcke Waerheden, en de principaele Mysterien van het Heyligh Roomsch Catholijck Apostolijck Geloof; By maniere van Vragen en Antwoorden ...; By een vergadert en voorgestelt door der Eerweerdigen F. Petrus van den Bossche, Predicator Generalis, voor desen Missionaris, en Prior van het Predick-Heeren Orden binnen Mechelen.
Gend, Jan Meyer, Stadsdrukker, 1755 (Approbatie, den thienden druk, van nieuws oversien en verbeterd), height in cm: 19 cm, hardcover, lederen band, gebonden. XIV + 630 pp pp. band en bladzijden met gebruikssporen, al met al in behoorlijk goede staat, onderrand van titelpagine is uitgescheurd.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2644
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP 3463]
Catalogue: Catechismus

 
Bossche, Petrus van den
Den Catholycken Pedagoge ofte Christelycken Onderwyser in den Catechismus, Verdeelt in Vyf Deelen, Uytleggende in hondert Lessen de Christelijcke Waerheden, en de principaele Mysterien van het Heyligh Roomsch Catholijck Apostolijck Geloof; By maniere van Vragen en Antwoorden ...; By een vergadert en voorgestelt door der Eerweerdigen F. Petrus van den Bossche, Predicator Generalis, voor desen Missionaris, en Prior van het Predick-Heeren Orden binnen Mechelen.
Antwerpen, Franciscus Ignatius Vinck, Boek-drukker, 1770 (Approbatie, den thiennsten druk, van nieuws overzien en verbetert), height in cm: 19 cm, hardcover, lederen band, gebonden. XIV + 634 pp pp. band met slijtagesporen en reparatie van achterkaft, bladzijden in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2645
€  25.00 [Appr.: US$ 24.09 | £UK 23 | JP 3463]
Catalogue: Catechismus

 
Bottemane (Bisschop van Haarlem), Casspar Joseph Martinus
Katechismus [voorgeschreven ten gebruike in zijn Bisdom].
Haarlem, Boekdrukkerij van het St. Jacobs Godshuis, 1902, height in cm: 16 cm, hardcover en softback, linnen rug en kartonnen kaften, gebonden. 72 pp pp. in prima staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2744
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

 
Bottemane (Bisschop van Haarlem), Casspar Joseph Martinus
Katechismus [voorgeschreven ten gebruike in zijn Bisdom].
Haarlem, Boekdrukkerij van het St. Jacobs Godshuis, 1907, height in cm: 16 cm, hardcover en softback, linnen rug en kartonnen kaften, gebonden. 72 pp pp. slijtage aan rug, binding intact, bladzijden met lichte gebruikssporen maar in goede staat.
De Refter (v.h. de schaduw)Professional seller
Book number: 2-2745
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP 1385]
Catalogue: Catechismus

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page