Antiquariaat Dik Ramkema: 19th century
found: 128 books on 9 pages. This is page 8
Previous page - Next page

 
PERPONCHER - LENNEP, J. VAN.
De Perponcher's onderwijs voor kinderen. Herzien door Mr. J. van Lennep. Goedkoope uitgaaf.
Amsterdam, Gebr. Kraay, (1869), 3 delen in 3 banden, 575, (9 inhoud)p. niet oorspronkelijk karton, linnen rug, kl.8vo. Staat: Goed. De eerste uitgave verscheen in 1782.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 7731
€  35.00 [Appr.: US$ 41.52 | £UK 30.25 | JP„ 4578]
Catalogue: 19th century

 
PIPER, E. M.
De Klokkenmaker van Lyon. naar het Engelsch door LEA.
Zwolle, v. Hoogstraten en Gorter, z.j. (ca.1870), (4),(42)p. 2 handgekleurde itho's, Emrik & Binger, Haarlem, oorspronkelijk bedrukt omslag, kl.8vo. Staat: Goed; Onderkant omslag en een pag. licht beschadigd.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 9334
€  15.00 [Appr.: US$ 17.8 | £UK 13 | JP„ 1962]
Catalogue: 19th century

 
ROBIDÉ VAN DE AA, C.P.E.
Nederlandsche kleederdragten: een geschenk voor Jongens en Meisjes. Met 16 gekleurde plaatjes.
Deventer, A. Tjaden, z.j. (ca.1870, Tjaden werkte van 1857-1890), 16 eenzijdig bedrukte pagina's met handgekleurde illustratie boven de tekst, titelpagina, verso blank, inleidings pagina en Inhoud op achterkant pagina 1 en 16, bedrukt en gedecoreerd omslag, 19cm. Staat: Goed: omslag en ondermarges smoezelig, enkele getallen in oude pen op vooromslag, scheur in pagina 8 en 9 (netjes gerepareerd). Bevat o.a.: Eene Amsterdamsche burgervrouw en eene vischverkoopster; Inwoners van Schokland; Een Scheveningsche vischvrouw en een Haagsch dienstmeisje; Een granadier, een schutter en eene Friesche boerin; De bakker en de schoorsteenveger; Een matroos en een meisje van het eiland Marken. Zeldzame Deventer uitgave.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 12960
€  230.00 [Appr.: US$ 272.88 | £UK 197.75 | JP„ 30082]
Catalogue: 19th century

 
ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E.
Voedsel voor Verstand en Hart. Voor Jonge Lieden van allerlei Kunne.
Purmerende, L. G. Post, z.j. 2de druk, (2), 147, (1)p. gegraveerde titelpagina met vignet en 3 gegraveerde platen, verguld linnen, kl.8vo. Staat: Goed. Linnen verkleurd, een plaat los.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 8640
€  28.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 24.25 | JP„ 3662]
Catalogue: 19th century

 
RONNER, ALFRED
De vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, ten nutte der jeugd, samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale, en opgeluisterd met illustratiën.
Leiden, A.W. Sijthoff, 3de druk, (ca.1870), XII, 205, (2)p. vele tekst-illustraties, gedecoreerd linnen. Staat: Goed; band vlekkig.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 12164
€  20.00 [Appr.: US$ 23.73 | £UK 17.25 | JP„ 2616]
Catalogue: 19th century

 
ROP, ANT. L. DE.
De Kinderjaren van Groote Mannen. Voor jongelieden bewerkt. / Uit de Jeugd van Beroemde Personen. Voor Jongelieden bewerkt.
Nijmegen, Blommert & Timmerman, 2 delen in 2 banden, z.j. (ca.1880), (IV), 141: (4),163p. 6 kleurenlitho's, uniforme banden, vergulde titel en lijnen, halflinnen met gemarmerde platten, 21,5 x 15 cm. Staat: Goed; linnen ruggen lichte gebruikssporen, I en II met pen op schutblad, onderkant inhoudpagina dl.I afgescheurd (gerepareerd). Inhoud: Alexander Menzikoff; Richard Whittington; Jeanne d' Arc; De zoon van Lodewijk XVI; César Ducornet; Napoleon II, De koning van Rome.a.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 6574
€  28.50 [Appr.: US$ 33.81 | £UK 24.5 | JP„ 3728]
Catalogue: 19th century

 
ROP, ANT. L. DE
Lentevreugd.
Amsterdam, A. Akkeringa, z.j. (ca.1895), (19)p. geïllustreerde titelpagina en 9 houtgravure platen door H. Günther naar K. Oertel, oorspronkelijk gedecoreerd omslag, 31 x 24 cm. Staat: Redelijk/ Goed; randen licht beschadigd.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 6394
€  20.00 [Appr.: US$ 23.73 | £UK 17.25 | JP„ 2616]
Catalogue: 19th century

 
SANDWIJK, G. VAN.
Iets uit den Bijbel, een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd.
Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (ca.1870), (34)p. 4 gedeeltelijk handgekleurde kleurenlitho's, gedecoreerd dun karton, 21cm. Staat: Mooi.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 12746
€  18.00 [Appr.: US$ 21.36 | £UK 15.5 | JP„ 2354]
Catalogue: 19th century

 
SANDWIJK, G. VAN.
De Zomerdag. Versjes en Liedjes. Opnieuw uitgegeven door J.A. van Dijk. Met 4 gekleurde platen.
Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (ca.1860), (34)p. 4 getinte handgekleurde litho platen, oorspronkelijk gelithografeerd omslag, 21,5cm. Staat: Matig. Naam in pen op vooromslag, los en besch. Vochtranden op binnenzijde voor- en achteromslag. Poezie-plaatjes op achterkant eerste plaat.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 5677
€  30.00 [Appr.: US$ 35.59 | £UK 26 | JP„ 3924]
Catalogue: 19th century

 
SCHAAFF, J.H. VAN DER.
Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben: leer- en leesboek ten dienste der Nederlandsche jeugd. Met eene voorafgaande beschrijving van gemelde stad, en eenige van derzelver voornaamste lotgevallen.
Haalem, J.B. van Loghem, 1844, VIII, 123p. bedrukt karton met titel binnen typografische ornamenten, 16 cm. Staat: Goed, rug gespleten. In oud handschrift op de binnenkant van het vooromslag: 'Present Exemplaar van den Uitgever.' Met een opdracht: 'Aan Neêrlandsch jongelingschap in het algemeen, en aan die van Haarlem in het bijzonder en een Voorberigt,' gedateerd 1844.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 14048
€  70.00 [Appr.: US$ 83.05 | £UK 60.25 | JP„ 9155]
Catalogue: 19th century

 
[ALMANAK] SCHAICK, C. VAN.
Almanak voor de jeugd. Voor 1849.
Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849, XII,112p. gelithografeerde titel met illustratie en 7 kleurenlitho platen, gedecoreerd karton, 12mo, in oorspronkelijk kartonnen hoes. Staat: Matig; rug ontbreekt, platten los, binding bijna los.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 7712
€  40.00 [Appr.: US$ 47.46 | £UK 34.5 | JP„ 5232]
Catalogue: 19th century

 
SCHIPPER, L.
Kinder-album, Gedichten voor Knapen en Meisjes.
Leiden, D. Noothoven van Goor, (1870), eerste druk, VIII, (6), 75p. 4 getinte litho's gedeeltelijk handgekleurd, 4 pagina's met muziek, verguld en blindgestempeld linnen, 18,5 x 12,5 cm. Staat: Goed. Rug en randen linnen verkleurd. Leuke gedichten bundel met o.a. een schaatsprent Schaatsen rijden. Forum Children's world of Learning I, 470.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 6332
€  45.00 [Appr.: US$ 53.39 | £UK 38.75 | JP„ 5886]
Catalogue: 19th century

 
SIKKEL, J.C. (ED.).
De Kleine Beeldenbijbel. Woorden in beelden uit de H. Schrift en de Apocriefe boeken.
Voorburg, D.J. van der Lee, 1895, (VIII), 144 illustrated pages and 19 key pages, original printed boards, sm.8vo. Condition: Verry Good; top of spine and joints damaged/ broken, boards soiled. Rebus type of bible. Forum Children's world of Learning III, 1282.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 7588
€  35.00 [Appr.: US$ 41.52 | £UK 30.25 | JP„ 4578]
Catalogue: 19th century

 
SMILES, SAMUEL
George Stephenson. Vertaald door A. Winkler Prins.
Amsterdam, C. L. Brinkman (1864), VIII, 373p. 4 kleurenlitho's, 1 portret plaat van Stephenson en tekst illustraties, verguld en blind gestempeld linnen. Staat: Rug verkleurd, onder- en bovenkant licht beschadigd. Levensbeschrijving van de beroemde spoorweg-ingenieur
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 12100
€  20.00 [Appr.: US$ 23.73 | £UK 17.25 | JP„ 2616]
Catalogue: 19th century

 
STOWE, HARRIET BEECHER.
Fabelen en vertellingen voor de jeugd. Uit het Engelsch. Met plaatjes.
Haarlem, Erven F. Bohn (1867), (iv),124p. 4 kleurenlitho's, gedecoreerd verguld en gepreegd linnen, 19cm. Staat: Goed; bovenrand titelpagina 1,5 cm afgeknipt.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessional seller
Book number: 12793
€  20.00 [Appr.: US$ 23.73 | £UK 17.25 | JP„ 2616]
Catalogue: 19th century

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page