Bob Petersen Boeken: Geschiedenis
gevonden: 219 boeken op 15 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
AGNELLO-HORNBY, SIMONETTA
De markiezin
Amsterdam, Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2007. Paperback met flappen 21x13. 1e druk. 416 blz. Vertaald uit het Italiaans door Els van der Pluijm. Geliefd door haar vader, gehaat door haar moeder en geminacht door haar broers komt de jonge Constanza aan het hoofd te staan van de adellijke Siciliaanse familie Safamita. Onverschrokken bindt zij de strijd aan tegen alles en iedereen die de macht en het aanzien van de Safamita's bedreigt, maffia, opstandige boeren, politici en haar eigen verwanten..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F8322
€  9.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Geschiedenis, 19e eeuw, SiciliŽ

 
ALBARDA, DR. MEIA
Wat baat het de mens Ö
Assen, Van Gorcum, 1977. Paperback 22x14. 208 blz. Over het leven en denken van Dr. G. HorreŁs de Haas. Met een Woord vooraf van Dr. W. Drees sr..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F11081
€  6.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Socialisme, Religie, Politiek, HorreŁs de Haas

 
ALBERTS, PROF.DR. W.JAPPE EN DR. C.N. FEHRMANN
Geïllustreerde geschiedenis van Nederland
's-Gravenhage, Kruseman's Uitgeversmij, 1970. Gebonden met omslag 24x19. 1e druk. 256 blz. Men mag in dit boek vanzelfsprekend geen volledigheid verwachten. Er is integendeel naar gestreefd de grote lijnen aan te houden, de kernpunten te belichten en de illustratieve kant van het boek het volle pond te geven. De opzet is beperkt tot het tegenwoordige Nederland, hoewel de landsgrenzen niet steeds strikt werden aangehouden. De auteurs hebben de indruk willen vermijden, als zou de geschiedenis van Nederland hoofdzakelijk bestaan uit de geschiedenis van Holland. Zij hebben de andere gewesten de hun toekomende aandacht gegeven. Ook aan de economische, sociale en culturele gebeurtenissen en ontwikkelingen is een royale plaats ingeruimd. Bevat een Register van aardrijkskundige namen en een personen register..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F8966
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Geschiedenis, Nederland zwart/wit illustraties

 
ALBRIGHT, MADELEINE
Mevrouw de minister
Amsterdam, Uitgeverij Anthos, `2004. Paperback 23x15. 7e druk. 551 blz. Vertaald uit het Engels door Amy Bais en Frans Hillen. Madeleine Albright is wereldwijd een van de meest gerespecteerde vrouwen uit de moderne geschiedenis en zij was de eerste vrouw die doordrong tot de post van minister van Buitenlandse Zaken in de VS. Tijdens de acht jaar durende Clinton-regering was zij direct betrokken bij fascinerende, schokkende en controversiŽle hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis. In deze onomwonden autobiografie vertelt zij haar persoonlijke verhaal en gunt ze de lezer een blik van binnenuit op het rellen en zeilen van Het Witte Huis. Ook geeft zij haar visie op een aantal actuele kwesties waar zij als minister destijds bij betrokken was, zoals Irak, Noord-Korea en het voormalig JoegoslaviŽ. Verrassend openhartig schrijft Madeleine Albright over de talloze wereldleiders met wie zij samenwerkte en de strijd die zij als vrouw moest leveren in een door mannen gedomineerde politieke wereld. Net zo belangrijk in dit boek is echter haar persoonlijke geschiedenis die voor vele vrouwen wereldwijd inspirerend zal zijn: de opvoeding van haar drie dochters, haar pijnlijke scheiding en het feit dat zij pas als volwassen vrouw hoorde van haar joodse afkomst en de dood van haar grootouders in de concentratiekampen..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F5195
€  5.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Geschiedenis VS autobiografie zwart/wit foto's

 
ALETRINO, LEOPOLD
Verloren tronen
Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1954. Hardcover met stofomslag 20x14. tweede druk. 269 pag. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953).'Verloren tronen' bevat een reeks geestige, erudiete schetsen over de vůůr, gedurende en na twee Wereldoorlogen ten val gekomen Koningen en Keizers, door Leopold Aletrino, redacteur Buitenland van het Algemeen Handelsblad, schrijver van de wekelijks, op actuele gebeurtenissen aansluitend anecdotische feuilleton 'Van Overal', bijeengebracht..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F12118
€  6.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: vorstenhuizen enkele zwart/wit foto's

 
ALTHUSSER, LOUIS
Antwoord aan John Lewis
Nijmegen, SUN, 1974. paperback met flappen 22x15. 84 blz. Schuinschrift 80. Vertaald uit het frans door Tony Voger. Kontroverse over marxisme en humanisme..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F12496
€  4.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Marxisme, humanisme

 
AUBOYER, JEANNINE
Zo leefde de Indiërs in het oude India
Baarn, Hollandia, 1987. Paperback 21x14. 2e druk. 327 blz. In de serie "Zo leefden". Vertaald uit het Frans door Margrit de SabloniŤre. Het hedendaagse India vertoont de merkwaardigheid - wellicht enig in de geschiedenis - dat het in de twintigste eeuw nog leeft volgens de duizendjarige tradities. Het ontleent zijn evenwichtigheid en samenhang aan een voorbeeldige continuÔteit. Het voortdurend bestaan van de instellingen en het uiterst langzame tempo waarin deze zich wijzigen, hebben de schrijfster van dit boek er toe genoopt voor haar beschrijving van het dagelijks leven in het oude India een periode van omstreeks duizend jaar te kiezen. Dit tijdperk van negen eeuwen heeft betrekking op de periode waarin, op het historisch vlak, India tot tweemaal toe een politieke eenwording van zijn gebied heeft gekend. Op het godsdienstige vlak verkeerden zowel het Brahmanisme als het Buddhisme nog in hun bloeitijd. Op artistiek gebied is dit de meest werkzame periode, het tijdperk waarin de schoonste heiligdommen en kloosters werden gesticht, waarin scholen en stijlen tot bloei kwamen..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F3815
€  7.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Geschiedenis India politiek godsdienst artistiek zwart/wit foto's

 
DIVERSE AUTEURS
Vereniging Rembrandt Bulletin Jaargang 1 No 1
Amsterdam, Vereniging Rembrandt, 1992. Brochure 29x24. Voorjaar 1992. 32 blz. Stedelijke aanwinsten van nationale allure. Het Dordrechts Museum. Aanwinsten: Meester van de Haarlemse Bijbel - Het van Adrichem Handschrift; Gerard Valck - Huwelijksbeker; Caesar BoŽtius van Everdingen - Jonge vrouw haar handen warmend boven een vuurtest; Mattia Preti - Belisarius ontvangt een aalmoes; Louis Metayer - Snuifdoos; Roraja Land - Erong; Chris Lebeau - Vissenkom op voet; Dirck Verstraten - Vloerkleed; Pino Pascali - Campi arati e canali d'irrigazione..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F1812
€  6.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: kunstgeschiedenis reproducties

 
DIVERSE AUTEURS
Vereniging Rembrandt Bulletin jaargang 3 No 1
Amsterdam, Vereniging Rembrandt, 1993. Brochure 29x24. Voorjaar 1993. 40 blz. Aanwinsten: Chapalila - Grafbeeld; Rembrandt Harmensz. Van Rijn - Portret van Johannes Uyttenbogaert; Johannes Vingboons - Vier kaarten omvattende de gehele wereld; Samuel van Hoogstraten - Trompe-l'oel stilleven; Uit de collectie Felix Tal - Vijf waaiers; Philips van Dijk - Jan Albert Stichterman met zoon en bediende en Sybilla Volckera Sadelijn met haar dochters Sybilla en Christina;Isaak Ouwater - De Muiderpoort te Weesp; Frederik van Houten - Mahoniehouten kistje met drie zilveren theebusjes; Herman van Brussel - Landschap bij stormachtig weer; Chris J. van der Hoef - Meisje met zuurstok; Jan Sluijters - Largo II; Vilmos HuszŠr - Slapende vrouw; Louise Bourgeois - Zonder Titel; Sigmar Polke - Radioaktiver Abfall..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F1813
€  6.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Kunstgeschiedenis reproducties

 
BAAL, J. VAN
Ontglipt verleden
Franeker, Uitgeverij T. Wever., z.j.. Gebonden met stofomslag 23x15. 1e druk. 510 blz. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. 'Ontglipt verleden' is een verzameling herinneringen. Het is geschreven door iemand die zich ook naam heeft gemaakt als eminente antropoloog. Die blikrichting komt al meteen tot uiting bij de beschrijving van het Scheveningen van zijn jeugd en van de gereformeerde wereld waarin hij groot werd. Maar ook in de herinneringen aan de periode als bestuursambtenaar, die zijn hoogtepunt vond in het gouverneurschap van Nieuw-Guinea, treft de mengeling van betrokkenheid en objectiviteit..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F11403
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: J. van Baal, Memoires, Ned. IndiŽ

 
BACK, COR DE
Russisch dagboek
Baarn, Uitgeverij In den Toren, 1967. Paperback 21x12. 1e druk. 112 blz. + fotokatern. Wanneer een 26-jarige progressief denkende, scherp observerende Nederlander geconfronteerd wordt met de onmetelijkheid van het Russische land, volk en verleden, moet er een interessante reactie komen. Dat is dan ook het geval in dit boek. Cor de Back, leraar, freelance journalist en dichter, verstaat de kunst tegelijkertijd leerzaam, journalistiek en dichterlijk te schrijven, een ideale combinatie voor een Russisch reisverslag. Zijn relaas beperkt zich tot zijn ervaringen in de belangrijkste grote steden, maar men heeft er wellicht meer aan dan een onder staatstoezicht samengesteld standaardwerk, waarin alle feiten en cijfers in het gelid staan..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F9971
€  5.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Reisverslag, Rusland zwart/wit foto's

 
BADINTER, ELISABETH
De een is de ander
Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1990. Paperback 22x14. 2e druk. 328 blz. Vertaling uit het Frans door Rosalie Siblesz. Badinter stelt dat vooral de laatste twintig jaar de samenleving drastisch is veranderd; liefde, huwelijk en gezin zijn aan herwaardering toe. De man speelt in relaties beurtelings de rol van vader-minnaar-zoon, de vrouw die van moeder-minnares-dochter. Beide geslachten beginnen hun androginiteit te erkennen. Bij de jonge generatie lijkt het verschil in uiterlijk tussen vrouwen en mannen te vervagen. Volgens de filosofe Badinter zullen ze ook geestelijk steeds meer op elkaar gaan lijken. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kan volgens haar slechts bestaan wanneer de overeenkomsten benadrukt worden, niet de verschillen. In plaats van strijd tussen de seksen zal er kameraadschappelijkheid en tederheid ontstaan..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F915
€  6.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: cultuurgeschiedenis Man-Vrouw relaties

 
BAIGENT, MICHAEL EN RICHARD LEIGH
De Dode-Zee rollen en de verzwegen waarheid
Baarn, Uitgeversmij Triton, 1993. Gebonden met omslag 22x15. 5e druk. 256 blz. Vertaald uit het Engels door Jan Smit. De Dode-Zeerollen, die in 1947 in de grotten bij Qumran werden ontdekt, zorgden voor vele opwinding. Ze dateren uit de periode tussen 100 voor en 100 na Chr. en bevatten behalve oudtestamentische teksten ook informatie over het leven van een 'sekte' bij de Dode Zee. De lange, goed leesbare rollen zijn inmiddels gepubliceerd. De langzame publikatie van de andere fragmenten, vaak niet meer dan enkele cm2 groot, werd al snel door sommigen als opzet gezien. Het materiaal uit nieuwtestamentische tijd zou 'beladen' informatie bevatten over Jezus en zijn leerlingen..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F8106
€  9.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Geschiedenis, Dode-Zeerollen Zwart/fit foto's

 
BALEN, MR. W.J. VAN
Veertig eeuwen levensdrang
Utrecht, Uitgeversmij W. de Haan, 1941. Hardcover zonder stofomslag 25x16. 266 blz. Grepen uit de Expansiegeschiedenis der Volken..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F11442
€  7.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: wereldgeschiedenis zwart/wit illustraties

 
BALEN, MR. W.J. VAN
Het werkende land
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1936. Gebonden in oranjegeel linnen met blauwe letters 28x20. 1e druk. 175 blz. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden. Met een voorwoord van mr. M. Slingenberg, minister van sociale zaken. Met medewerking van de regering uitgegeven. Bandontwerpen van Tine Baanders. Het stofomslag ontbreekt..
-- Bob Petersen BoekenProfessionele verkoper
Boeknummer: F10507
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: Nederland, werkeloosheid, dertiger jaren

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Volgende pag.