Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): World War II
found: 11 books

 N.S.B., Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
N.S.B.
Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
Zonder plaats, Plancommissie uit N.V.V. en S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. GeÔllustreerd. 1e druk. Wat kleine vlekjes op het omslag. Puntsgewijze weerlegging van de stellingen van Mussert vanuit de socialistische beweging. Mooie vormgeving.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267766
€  25.00 [Appr.: US$ 29.07 | £UK 22 | JP• 3196]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/267766.jpg 

 MILITAIR GEZAG, Hoedt u voor den kater!
MILITAIR GEZAG
Hoedt u voor den kater!
Zonder plaats, Uitgave Sectie Voorlichting Militair Gezag, [1945]. In elkaar gevouwen. 16 p. Met in groen gedrukte illustraties, getekend 'b.'. 1e druk. Haken en ogen aan het leven na de Bevrijding... Met grappige vlotte karikaturen geÔllustreerd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 264104
€  18.00 [Appr.: US$ 20.93 | £UK 16 | JP• 2301]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/264104.jpg 

 
GROOT, JAN H. DE
Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte heer [Max] Schuchart'.
20,8 x 13,4 cm. Eťn blad. Alleen recto. Gesigneerd 'JanHdeGroot' en gedateerd 'A'dam 19 Juni 1945'. 19 regels tekst. Perforatiegaatjes. De Groot schrijft over de Engelse verzenbundel die Schuchart hem zond. Hij las de bundel met 'groeiende waardeering', 'al gevoelt de lezer nog wel onderscheid tussen Engelse poŽzie en poŽzie van een Hollander die engels schrijft'. Tevens over een sonnet 'Holland', dat wellicht op de redactie van Vrij Nederland is zoekgeraakt: 'Ook dat wereldje heeft geleden onder de erupties van oorlog en vrede'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 253144
€  25.00 [Appr.: US$ 29.07 | £UK 22 | JP• 3196]
Catalogue: World War II

 
(CAMPERT, JAN). KRIMPEN, HUIB VAN
Getypte brief aan 'Mijnheer [= A.C. van Noppen Jr]'.
18,7 x 10,3 cm. Op briefpapier van 'A.A.M. Stols, uitgever/ Nobelstraat 27a/ 's-Gravenhage'. Eťn blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Hvankrimpen' en gedateerd '30 Juni 1943'. 7 regels tekst. Perforatiegaatjes. Stols-medewerker Van Krimpen laat weten dat Van Noppens brief aan 'Mr M. Nijhoff naar ZEd is doorgezonden'. De tweede alinea is navrant: 'Met den brief aan den heer Jan Campert kon dat niet gebeuren, daar deze enkele maanden geleden in een concentratiekamp nabij Hamburg door een onbekende oorzaak is overleden'.Campert was in januari 1943 in Neuengamme omgekomen. Ad van Noppen zou, nadat hij in 1942 zijn MULO-diploma had gehaald, een groot aantal literaire correspondenties beginnen. Ook was hij betrokken bij het illegale tijdschrift Parade der Profeten.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267358
€  25.00 [Appr.: US$ 29.07 | £UK 22 | JP• 3196]
Catalogue: World War II

 
MUSSOLINI, BENITO
MUSSOLINI, BENITO - Sul Disarmo / On Disarmament / Sur le Desarmement / Über die Abrüstung
ZŁrich, Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, 1930. 23 x 15,5 cm. Orig. wrappers. 'Aus der Rede Mussolinis in Florenz'. Aus der Corriere della Sera, Milano, 18. Maggio 1930; The Manchester Guardian, 19 May 1930; Le Temps, Paris, 19 Mai 1930; Neue ZŁrcher Zeitung, ZŁrich, 19. Mai 1930. Drohende Worte Mussolinis, publiziert von seinen sozialistischen Feinden. 8 S. inkl. Umschlag. Sehr leicht lšdiert und etwas verbršunt.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 204113
€  15.00 [Appr.: US$ 17.44 | £UK 13.25 | JP• 1918]
Catalogue: World War II

 OORLOGSPOËZIE, Wat Hitler dacht: wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!... Hoe Hitler schipbreuk leed!
OORLOGSPOËZIE
Wat Hitler dacht: wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!... Hoe Hitler schipbreuk leed!
Kloosterzande, Electr. drukk. Jac. Duerinck-Krachten, (ca. 1945). 15 x 12 cm. Geniet. 32 p. 1e druk. Inktvlekje op voorkant, verder mooi en gaaf. Deze gedichten zouden zijn geschreven door W. Verhoeven. Met voorwoord van P.O. Kennelijk dateert de uitgave van vlak na de bevrijding.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271138
€  25.00 [Appr.: US$ 29.07 | £UK 22 | JP• 3196]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/271138.jpg 

 
ROEMER, HANS
De rol van Amerika in de revoluties en burgeroorlogen van de Westindische en Centraalamerikaansche republieken.
Zonder plaats of uitgever, [1942]. Ingenaaid. 144 p. 1e druk. Omslag iets verkleurd, maar een prima exemplaar. Pro-Duitse uitgave met K-nummer 969 van drukkerij Mulder in Gouda.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271731
€  20.00 [Appr.: US$ 23.25 | £UK 17.75 | JP• 2557]
Catalogue: World War II

 
SCHEEPMAKER, H.J.
Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
27,4 x 20,0 cm. Eťn blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Henk' en gedateerd 'Woensdagmiddag' (bovenaan) en '21-iii-45/ Amsterdam' (onderaan brief). 32 regels tekst. Scheepmaker kan zijn vriend helaas niet aan een Bargoensch woordenboek of andere 'criminologische werken' helpen en is 'niet zeer op de hoogte van misdadigers en hun doen en laten; afgezien van het soort, dat in het groen gekleed gaat' (= Duitse soldaten). Claartje E.[ggink?] heeft wel een Slangwoordenboek: Scheepmaker zal 'mevrouw Boex' vragen dat uit haar ex-huis weg te kapen. Over de oorlog (profetisch): 'ook ik kan mij niet voorstellen, hoe ik op den vrede zal reageeren - het woord "vrede" alleen al zegt mij langzamerhand niets meer. Maar we zullen de moed er nog maar even inhouden - zoo heel lang kan het niet meer duren'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 253148
€  25.00 [Appr.: US$ 29.07 | £UK 22 | JP• 3196]
Catalogue: World War II

 SMIT, GABRIËL, Drie handgeschreven brieven aan 'Zeer geachte heer [Hans] Roest'.
SMIT, GABRIËL
Drie handgeschreven brieven aan 'Zeer geachte heer [Hans] Roest'.
Diverse formaten. Recto en verso. Gesigneerd en gedateerd ''s Graveland, 5 Maart 1944', ''s Graveland, 8 Maart 1944', ''s Graveland, 14 Maart 1944'. 43 resp. 29 en 14 regels tekst. Oorlogsbrieven, ondermeer over de risico's van het geven van een avondlezing in Dordrecht: 'Sinds eenige weken heeft mijn rustige dorpje een zeer ijverige en lastige politiemacht extra gekregen [...] Het gevolg is herhaaldelijke nachtelijke visites, ook (helaas) aan mijn huis [...] ik blijf voorloopig liever niet 's nachts van huis weg'. En: 'Ik lees omdat ik het pleizierig vind, of liever: omdat ik - als ik die groote woorden mag gebruiken - het beschouw als een noodzakelijk aanvullend onderdeel van mijn taak, mijn roeping als dichter'. Tevens over een ontmoeting bij boekhandelaar Koos Versteeg ('heeft (alleszins verklaarbaar!) een hardnekkige neiging tot zelf-isolement, die zooveel mogelijk ongedaan dient te worden gemaakt)' en de geboorte van Kitty, een dochter van Hans Roest.Bijgevoegd: Originele zwart-witfoto van GabriŽl Smit [door Hans Roest].
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 254568
€  65.00 [Appr.: US$ 75.57 | £UK 57 | JP• 8310]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/254568.jpg 

 WEG, HENRI VAN DE, & JAN ROT, Vijf jaar hakenkruis over Nederland.
WEG, HENRI VAN DE, & JAN ROT
Vijf jaar hakenkruis over Nederland.
[Amsterdam], "Paraat", 1945. Ingenaaid. [64] p. 1e druk. Rugje wat verbruind. Karikaturen die gepubliceerd waren in 1944-1945 in het illegale blad 'Paraat'. Dit boekje werd gepubliceerd in de zomer van 1945.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 263183
€  20.00 [Appr.: US$ 23.25 | £UK 17.75 | JP• 2557]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/263183.jpg 

 WILLEMSE, G.J., Berijmde gedachten.
WILLEMSE, G.J.
Berijmde gedachten.
[Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig. Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: 'Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9'39'. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi's geŽxecuteerd werden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270864
€  35.00 [Appr.: US$ 40.69 | £UK 30.75 | JP• 4475]
Catalogue: World War II
http://www.fokasp.nl/270864.jpg 

| Pages: 1 |