Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Politics Politiek Politik
found: 55 books on 4 pages. This is page 4
Previous page

 VAAL, August, 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
VAAL, August
5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
Amsterdam, Overdruk "De Gemeenschap", Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbaren Dienst, 1931. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag doormidden, hoekje afgescheurd en sleets. Zeer efemeer reisverhaal.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266008
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP 3295]

 
(COHEN, Fré). VOOGD, Piet
Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
Amsterdam, Uitgevers Jeugd-centrale, (about 1926). Original wrappers (design Fr Cohen, both sides). 48 p. With photographical illustrations. First edition. Purple cover a bit discolored and a little worn, small upper corner missing. "Our Socialist Youth International. Sketch of her Origins, Composition and Evolution". Useful history of the AJC starting in 1885 with portraits and pictures. Nice art deco cover design by Fr Cohen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266178
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP 3295]

 
VORRINK, Koos
De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging.
Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Aan de randen verkleurd, maar zeer gaaf.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274848
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP 3295]

 
VORRINK, Koos
Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging.
Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Dit kwetsbare boek is zeer gaaf.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274847
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP 3295]

 
VORRINK, Koos
Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers.
Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Zonder omslag, zoals uitgegeven. 8 p. Fris en fraai. Mooie folder, met een tekening van Henk Kijser, gesigneerd 'Kyser'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273126
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP 2472]

 
VORRINK, Koos
Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934-35. Geniet. 16; 20 p. incl. omslag. 1e druk. Het eerste boekje in goede staat, het tweede iets vlekkig en met ingescheurde rug. Twee vergelijkbare boekjes.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267475
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP 2472]

 (COHEN, Fré). VORRINK, Koos, Naar beter tijden.
(COHEN, Fré). VORRINK, Koos
Naar beter tijden.
Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag Fr Cohen over voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 123.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267480
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP 2472]

 PARTIJ VAN DE VRIJHEID, Collectie van 3 publicaties.
PARTIJ VAN DE VRIJHEID
Collectie van 3 publicaties.
Collectie van 4 publicaties. Den Haag, PVV, [ca. 1946]. 1. Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. Vouwblad, gedrukt in blauw en rood. Zeer goede conditie. 2. Inwoners van Leiden! L.S. Beantwoordt U eens voor U zelf onderstaande vragen met JA of NEEN. Gevouwen blad. Kleine kreukjes en een scheurtje. 3. Waarom ik bedankte als lid van de Kath. Volkspartij door A.O. Frohwein, Lid van den Gemeenteraad te Leiden. 8 p. (Vanwege de socialistische neigingen van de K.V.P. stapte Frohwein tussentijds over naar de Partij van de Vrijheid.) 4. Aan de leden van de afdeeling Leiden van de Partij van de Vrijheid. Vragenlijst en bepaling van de hoogte van de vrijwillige contributie. Vouwblad. Gekreukt en met notitie in pen (adres). 3. Aan de leden van de afdeeling Leiden van de Partij van de Vrijheid. Vragenlijst en bepaling van de hoogte van de vrijwillige contributie. Vouwblad. Gekreukt en met notitie in pen (adres). Beginselprogramma en andere publicaties van een nu volkomen vergeten, vroege versie van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, de Partij van de Vrijheid! Werving voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946. In 1948 ging de Partij van de Vrijheid samen met de van de PvdA afgesplitste beweging van Pieter Oud om de VVD te vormen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272956
€  50.00 [Appr.: US$ 53.24 | £UK 43.25 | JP 8239]

 
WIARDI BECKMAN, H.B.
Doel en wezen der S.D.A.P.
Amsterdam, Secretariaat der S.D.A.P., (1934). Geniet. 40 p. 1e druk. Iets verkleurd. H.B. Wiardi Beckman (bijgenaamd Stuuf, Nijmegen, 1904 - Dachau, 1945) was een van de leidende figuren van de S.D.A.P. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA werd naar hem genoemd. Mooi omslag.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266087
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP 2472]

 
WIARDI BECKMAN, H.B.
Sociaal-democratie en nationale gedachte.
Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 20 p. incl. omslag. Reclame achterop. 1e druk. Twee stempeltjes op binnenzijden omslag. Fraaie omslagtekening van Henk Kijser: een jonge arbeider houdt een vlag naar links omhoog, staand voor een kaart van Nederland.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 259857
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP 2472]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 |