Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Old and Rare
found: 40 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
(PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST)
Aan mijne stad en landgenoten.
[Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie. Weeklacht over de patriotten ('Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!'), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met 'Uit echte Vaderlands Liefde'. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266701
€  45.00 [Appr.: US$ 51.34 | £UK 40.25 | JP 5691]
Catalogue: Old and Rare

 
[MARIUS, L.]
Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. (Meegebonden:) Getyden van Het H. ende Hoogh-Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. Perkament. (2), (14), 304 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boetius BOLSWERT. Los in boekblok. Vlekje achterop. Potloodnotities voorin. Variant Sterck G. Niet als zodanig aangegeven herdruk uit 1745 door de Amsterdamse drukker G. van Bloemen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 4684
€  200.00 [Appr.: US$ 228.16 | £UK 178.75 | JP 25293]
Catalogue: Old and Rare

 (HAUSER, KASPAR), Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
(HAUSER, KASPAR)
Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834. Oorspronkelijk uitgeversomslag. (4), IV, 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat gekreukt, schuingelezen, oudtijds handgeschreven nummertje '50 ', vlekje op achterzijde, maar een mooi boekje in zijn originele typografische omslag. Zeer schaarse, vroege uitgave over het 'kind van Europa', de raadselachtige vondeling Kaspar Hauser, die in december 1833 in Ansbach vermoord werd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268510
€  125.00 [Appr.: US$ 142.6 | £UK 111.75 | JP 15808]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/268510.jpg 

 (HESPE, J.C.), Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
(HESPE, J.C.)
Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
Amsterdam e.a., Schweepe, Harmanus Koning, e.a., 1783-1784. 44 x 27 cm. Per nummer n blad aan beide kanten bedrukt. Randen gekreukt, gevouwen. Nummers 1-7 en 30-33 van deze onder verschillende titels verschenen prinsgezinde courant. Er zouden er 59 van bestaan. In de KB zijn alleen de nrs. 1-6 aanwezig. Met uitvoerige stukken van veelal heftig proza, van verschillende auteurs.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271659
€  275.00 [Appr.: US$ 313.72 | £UK 245.75 | JP 34778]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/271659.jpg 

 (POLIGNAC, JULES DE), Passport for Mr. Thomas Webster, signed by Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain. (1823).
(POLIGNAC, JULES DE)
Passport for Mr. Thomas Webster, signed by Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain. (1823).
Twice folded passport of wove paper, 438 x 262 mm. Engraved (by J. Warwick) with the arms of King Charles X of France, for 'Mr. Webster (Thomas), natif d'Angleterre, Secretaire de la Socit Gologique de Londres, allant de Londres Calais'. Delivered in London on August 1, 1823 and signed by the Prince of Polignac, his secretary A. Billing and Thomas Webster. With a stamp in black of the French Embassy. Some creasing and foxing, but in good condition. Prince Jules de Polignac (1780-1847) was an important French politician, premier from 1829-1830 and instrumental in the fall of his King Charles X. From 1823-1829 Polignac was Ambassador in Britain, and as such he signed many passports (in fact, it was through the signing of her passport that he met his second wife, Charlotte Parkyns). Thomas Webster (1772-1844) was an architect, geologist and amateur painter, born in Orkney. He is described as measuring '5 Pieds 5 Pouces' and being 50 years old.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269169
€  140.00 [Appr.: US$ 159.71 | £UK 125.25 | JP 17705]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/269169.jpg 

 (LOOSJES PZ., A., MET PETRONELLA MOENS), Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
(LOOSJES PZ., A., MET PETRONELLA MOENS)
Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
Haarlem, A. Loosjes Pz., 1803. Perkament. IV, 208 p. Gegraveerde titel door R. Vinkeles naar ontwerp van de auteur. 1e druk. Plakker met viltstiftnummer op de rug. Stempel op titelpagina (zie afb.). De platen hebben een watervlek. Mooi boek op zwaar papier gedrukt. Proza en pozie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270304
€  80.00 [Appr.: US$ 91.26 | £UK 71.5 | JP 10117]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/270304.jpg 

 BARTHÉLÉMY, JEAN JACQUES, Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het Fransch van den Abt Barthelemij door M. Stuart. (Complete in 10 vols.).
BARTHÉLÉMY, JEAN JACQUES
Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het Fransch van den Abt Barthelemij door M. Stuart. (Complete in 10 vols.).
Amsterdam, Johannes Allart, 1794-1801. 22 x 14 cm. 10 vols. Calf-backed marbled boards with calf corners. Two contrasting leather tickets on all spines. With 43 maps and other prints, many folding out. Book blocks uncut. First edition in Dutch. Bindings a bit rubbed, some wear, but a good set. Early translation of a famous French historical novel, Voyage du jeune Anacharsis en Grce dans le milieu de quatrime sicle avant l're vulgaire (1788). The fictitious travels of a young Scythian around Classical Greece. Very attractive set of ten sturdy illustrated books - that may adorn your library wall.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271326
€  325.00 [Appr.: US$ 370.76 | £UK 290.5 | JP 41102]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/271326.jpg 

 
BELLAMY, JACOBUS
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. Herbonden in kunstleer. (8), 192 p. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Stevige (maar niet erg mooie) boekband van een 'Studenten-bibliotheek', jaartal 1978. Met moderne inscripties en lijmsporen op de eerste pagina's. Proza en pozie uit het gelijknamige vernieuwende pozietijdschrift, dat verscheen in 1784-1785, deels van Bellamy zelf, deels van anderen, maar geredigeerd door Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270980
€  25.00 [Appr.: US$ 28.52 | £UK 22.5 | JP 3162]
Catalogue: Old and Rare

 
(DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H.
Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
Amsterdam, H.W. Mooij, 1851. Kartonnen uitgeversbandje. (4), 92 p. 3e druk. Rug weggesleten, omslag sleets, naam in potlood voorin. Samenspraken over drankmisbruik.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 259042
€  30.00 [Appr.: US$ 34.22 | £UK 27 | JP 3794]
Catalogue: Old and Rare

 BRUIN, CORNELIS DE, Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
BRUIN, CORNELIS DE
Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
Amsterdam, W. en D. Goeree, 1711. 33 x 22 cm. Zonder band. (6), 472, (12) p. Incompleet exemplaar: het voorwerk en ca. 33 genummerde prenten op 17 bladen en 1 kaart ontbreken, 10 prentbladen zijn beschadigd, van een totaal van 260 genummerde prenten. Met 37 ongenummerde prenten in de tekst. De volgende prenten ontbreken: titelprent, portret van De Bruin, 12, 28-31, 74, 83-84, 86-90, 95-96, 102, 109, 192, 202-3, 206, 214, 220 (Batavie), 225-232. Meer details op verzoek. Onderhoudend reisverslag van de begaafde en erudiete schilder Cornelis de Bruyn (1652-1727) voornamelijk over het westen van Rusland (van Archangelsk naar de Wolga), Perzi en Nederlands-Indi. De tekst van het verhaal is compleet en er zijn heel wat prenten te bewonderen, maar een 20 % ontbreekt of is beschadigd. == Poor and incomplete copy of a very interesting travel book: about 20% of the illustrations is missing or damaged. No binding. W.A.F. = With All Faults!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272683
€  695.00 [Appr.: US$ 792.85 | £UK 621 | JP 87895]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/272683.jpg 

 CORNEILLE, PIERRE, Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille.
CORNEILLE, PIERRE
Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille.
Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Rood halfleer met gemarmerde platten. (8), 72 p. Fraai frontispice met een gewelddadige scne bij een dinertafel. Bandje iets versleten. Typisch 18e-eeuws toneelboekje in goede staat.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268497
€  30.00 [Appr.: US$ 34.22 | £UK 27 | JP 3794]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/268497.jpg 

 ROBINSON CRUSOË, 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
ROBINSON CRUSOË
'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
Losse prent, frontispice uit La Vie et les aventures surprenantes de R. Cruso. (Amsterdam, ca. 1750). 162 x 96 mm. Beeldformaat 119 x 68 mm. Paginering is niet ingevuld in de plaat. Wat stoffig. Losse pagina uit deze Franse vertaling van Robinson Crusoe waarop Robinson te zien is met zijn parasol en geweer, en van wilde dieren gemaakte kleding. Naar B. Picart.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272651
€  20.00 [Appr.: US$ 22.82 | £UK 18 | JP 2529]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/272651.jpg 

 
FEITH, RHIJNVIS
Thirsa of de zege van den godsdienst. Treurspel.
Amsterdam, Johannes Allart, 1784. Halfleer met hoeken. (2), 20, 92 p. Met drie gravures: titelvignet, wapen van gravin Von Wartensleben-Van Hogendorp en een scne tussen Jedidia en Selima uit het toneelstuk. 1e druk. Band heel licht gesleten. Exlibris van Nic. A. de Groot ontworpen door Dick van Luyn met afbeelding van een dorstig hert. Mooi exemplaar, niet afgesneden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269484
€  40.00 [Appr.: US$ 45.63 | £UK 35.75 | JP 5059]
Catalogue: Old and Rare

 
FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS DE
Estelle. Uit het Fransch.
Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind. Schaarse Nederlandse vertaling, nog verschenen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268731
€  25.00 [Appr.: US$ 28.52 | £UK 22.5 | JP 3162]
Catalogue: Old and Rare

 FOCQUENBROCH, W.G. VAN, Alle de Wercken van W.G.V. Focquenbroch. (1e, 2e en 3e deel van de Thalia, of geurige sang-godin, &: De Herders-zangen van Vergilius Maro; &: Min int Lazarus-huys).
FOCQUENBROCH, W.G. VAN
Alle de Wercken van W.G.V. Focquenbroch. (1e, 2e en 3e deel van de Thalia, of geurige sang-godin, &: De Herders-zangen van Vergilius Maro; &: Min int Lazarus-huys).
Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682. 4 apart genummerde delen in n band. Doorgehaalde band van perkament. Met 4 gegraveerde frontispices en een titelhoutsnede. (14), 448; (12), 224; (12), 112; (8), 72 p. Rug iets verkleurd, oudtijds handgeschreven titel. Naam voorin ('G. Siemans April/ jur.cand. 1904'). Verwijdersporen van een exlibris. Enkele onbelangrijke feilen. Mooi exemplaar van de verzamelde werken van de jong in Guinee (Ghana) overleden burleske dichter Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670). Bevat alle bekende werken, zoals de vertaling naar Scarron Typhon, of Reuzenstrijd, de vertalingen van Vergilius, de Min in 't Lazarushuys, De verwarde Jalouzy, Tymon van Lucianus, de losse gedichten uit Thalia of geurige Zanggodin (waaronder vele die eigenlijk geschreven zijn door Focqs vriend Johannes Ulaeus) en de uitvoerige brieven uit Afrika. Van keihard kolderieke vertalingen:'Jupyn had nu al met zyn donder/ Gedreeven Mimas op de vlucht,/ En Damasor gewurpen onder,/ Die met zyn pissert in de Lucht/ Zeer deerlik lei in 't zand te kyken' via smachtende liefdespozy aan Fillis of Klorimene, en vergankelijkheidsgedachten over de rook van de pijp tot de melancholieke berichten uit donker Afrika 'Al zittende in een holle boom,/ Bezwangert met een troep soldaten,/ En met elf zwarte Potentaten/ Gaat Fok vast dobbren langs de stroom'. Een goudmijn van het smakelijkste Nederlandse taalgebruik!== Complete works of a Dutch poet (1640-1670) who mainly wrote satirical and burlesque works, partly in Africa (Ghana) where he spent his last years as a fiscal official and penned some melancholic letters and poems full of self-mockery, all included in this book. Also with extensive facetious translations of Virgil and Lucian.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269307
€  250.00 [Appr.: US$ 285.2 | £UK 223.5 | JP 31617]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/269307.jpg 

 FOKKE SIMONSZ., A., Iets over alles. Eene menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen. Met eene zinnebeeldige tijtelplaat.
FOKKE SIMONSZ., A.
Iets over alles. Eene menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen. Met eene zinnebeeldige tijtelplaat.
Amsterdam, Johannes van der Hey, 1805. Contemporain omslag met stippelmarmer. (8), 160 p. Niet afgesneden. Handgekleurd frontispice. 1e druk. Rug overplakt, omslag iets gevlekt, verder mooi. Mooi uitgevoerd, geleerd boek van de 'humoristische observator' Arend Fokke Simonsz (1755-1812).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269819
€  45.00 [Appr.: US$ 51.34 | £UK 40.25 | JP 5691]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/269819.jpg 

 GEWIN, BERNARD. ALS: VLERK, Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
GEWIN, BERNARD. ALS: VLERK
Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1841. Herbonden in linnen. Voorzijde van twee van de oorspronkelijke papieren omslagen van de afleveringen aanwezig! (6), 288 p. Met illustraties van J.W. Kaiser. 1e druk. Wat roest, vooral op de platen. De originele omslagen zijn fraai gellustreerd en gedateerd 1840.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 265743
€  65.00 [Appr.: US$ 74.15 | £UK 58.25 | JP 8220]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/265743.jpg 

 (PHILOSOPHY). HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN, De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy).
(PHILOSOPHY). HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN
De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy).
Amsterdam, Johannes Mller, 1841. Original boards. XX, 256, (4) p. Uncut. Spine a bit faded and worn. Old ticket on upper cover. Very slight wear. "The School of Polybius or History for the Nineteenth Century". Complimentary copy presented to the City of Amsterdam with extensive handwritten inscriptions "in compliance with Art. 6 of the Law" by the publisher Johannes Mller and the printer C.A. Spin. Unfinished work published after the death of the influential Dutch philosopher (1778-1839).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267249
€  45.00 [Appr.: US$ 51.34 | £UK 40.25 | JP 5691]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/267249.jpg 

 POPULAIRE LECTUUR, Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1).
POPULAIRE LECTUUR
Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1).
Den Haag, Jan van den Bergh, 1740. Perkament. 187, (5) p. Met (vrolijke) gegraveerde titelpagina en uitvoerige opdracht in proza aan de Haagsche Vermaaks-Gesinde Jonge Juffers. 1e druk. Band iets versleten, boekblok deels los. Oud stempel op de voortitel. Populaire liefdesliedjes. Er verschenen later nog twee delen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269463
€  65.00 [Appr.: US$ 74.15 | £UK 58.25 | JP 8220]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/269463.jpg 

 LIEDJES, De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren.
LIEDJES
De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren.
Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1845). 16 x 10 cm. Ingenaaid met eenvoudig grijsblauw omslag. 64 p. Met gevarieerde houtsneden gellustreerd. Rugje en randjes wat versleten, iets roest, maar het binnenwerk is gaaf. Populaire liedjes met aardige plaatjes! Deze editie verscheen circa 25 jaar eerder dan de uitgave van G. van der Linden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270396
€  90.00 [Appr.: US$ 102.67 | £UK 80.5 | JP 11382]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/270396.jpg 

 MARCK, JOHANNES À, Het merch der christene Got-geleertheit, behelsende te gelijk eene korte leeringe der Waarheden, en weederlegginge der Dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vijfde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert, en van veele Drukfouten gesuivert.
MARCK, JOHANNES À
Het merch der christene Got-geleertheit, behelsende te gelijk eene korte leeringe der Waarheden, en weederlegginge der Dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vijfde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert, en van veele Drukfouten gesuivert.
Rotterdam, Paulus Topijn, 1758. 21 x 16 cm. 18th century calf, spine richly gilt. Edges attractively paste-colored. (16), 1021, (61) p. 5th revised edition. A bit rough and worn (part of title ticket missing), looks well on the shelf however. Voluminous (and decorative) volume of Dutch protestant theology, transl. "The Marrow of Christian God Learning".
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268494
€  100.00 [Appr.: US$ 114.08 | £UK 89.5 | JP 12647]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/268494.jpg 

 MISDAAD, Sententie tegen Jacob Gerritsz. Geëxecuteert te Diemen, den 15 April 1728.
MISDAAD
Sententie tegen Jacob Gerritsz. Geëxecuteert te Diemen, den 15 April 1728.
Amsterdam, Johannes Ratelbant, (1728). Los zonder omslag (uit convoluut). 8 p. Wat watervlekkig. Deze welgestelde inbreker en moordenaar werd eerst de hand afgehakt, daarna werd hij geradbraakt, en vervolgens werd hem het leven benomen met het mes en de bijl waarmee hij de moorden had gepleegd. Knuttel 16753.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269760
€  25.00 [Appr.: US$ 28.52 | £UK 22.5 | JP 3162]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/269760.jpg 

 MOREL, ROBERT, Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp].
MOREL, ROBERT
Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp].
Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina's (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina's! Kort afgesneden. Geestelijke overdenkingen van de Franse benedictijner monnik (1653-1731).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272890
€  50.00 [Appr.: US$ 57.04 | £UK 44.75 | JP 6323]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/272890.jpg 

 (LIPOGRAM). MÜLLNER, JOACHIM, De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's, cap. 1. vs. 3. In eene leerrede op den Feestdag van Jesus Geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt; op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd, en met een voorbericht uitgegeeven, door J. Scharp, predikant te Rotterdam.
(LIPOGRAM). MÜLLNER, JOACHIM
De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's, cap. 1. vs. 3. In eene leerrede op den Feestdag van Jesus Geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt; op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd, en met een voorbericht uitgegeeven, door J. Scharp, predikant te Rotterdam.
Rotterdam, Nicolaas Cornel, 1795. Ingenaaid. (2), VI, 46 p. 1e druk. Met handgeschreven omslag en voorin een blaadje geplakt met de drukgeschiedenis. Vooral aan de randen versleten. Fantastische taalgrap: de 46 pagina's van deze zeer serieuze en hoogstaande preek bevatten geen enkele letter R! Een klassiek r-lipogram, dat dan ook uitgebreid voorkomt in Hugo Brandt Corstius' Opperlandse letterkunde. Dit is de originele Nederlandse eerste uitgave van Scharps bewerking.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 262999
€  65.00 [Appr.: US$ 74.15 | £UK 58.25 | JP 8220]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/262999.jpg 

 NIEUWLAND, PIETER, Nagelaten gedichten. Derde, vermeerderde uitgave.
NIEUWLAND, PIETER
Nagelaten gedichten. Derde, vermeerderde uitgave.
Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1827. Origineel uitgeverskarton. XXII, 200 p. Niet afgesneden. 3e sterk uitgebreide druk. Rug overplakt met zwart linnen, verder een prima exemplaar op mooi geschept papier. Pieter Nieuwland (1764-1794) was een jonggestorven wonderkind, laatstelijk hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde te Leiden. In dit boek ook Latijnse en Franse teksten, en verrassende epigrammen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270991
€  25.00 [Appr.: US$ 28.52 | £UK 22.5 | JP 3162]
Catalogue: Old and Rare
http://www.fokasp.nl/270991.jpg 

| Pages: 1 | 2 | - Next page