Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Old and Rare
found: 28 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 (MEINDAERTS, Petrus Johannes), Acta et decreta synodi cleri Romano-Catholici provinciæ Ultrajectensis, in sacello ecclesiæ parochialis Sanctæ Gertrudis, Ultrajecti, celebratæ: mense Septembri M.DCC.LXIII. (Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode van 1763).
(MEINDAERTS, Petrus Johannes)
Acta et decreta synodi cleri Romano-Catholici provinciæ Ultrajectensis, in sacello ecclesiæ parochialis Sanctæ Gertrudis, Ultrajecti, celebratæ: mense Septembri M.DCC.LXIII. (Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode van 1763).
(Zonder plaats of naam), 1764. 25 x 20 cm. Halflinnen met gemarmerde platten en rugschildje (vroeg 19e eeuw). (2), xxiv, 222 p. Titel in rood en zwart gedrukt. Met enkele vignetten, sierlijsten en kapitalen. 1e druk. Band wat versleten. Naam in balpen voorin (met het jaar 1971). Enkele onderstrepingen in paars potlood en vertalingen van Romeinse cijfers in Arabische. Wat verbruind. Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode, gehouden in de Utrechtse Gertrudiskapel onder verantwoordelijkheid van aartsbisschop P.J. Meindaerts (1684-1767, in dit boek Meyndaerts gespeld). Het was de eerste katholieke synode sinds 1565. De Franse vertaling van deze Acta et decreta werd door de Rooms-katholieke Kerk veroordeeld.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279560
€  150.00 [Appr.: US$ 147.03 | £UK 132.25 | JP• 21281]
Catalogue: Old and Rare

 (DOELISTENBEWEGING - ROTTERDAM), Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747.
(DOELISTENBEWEGING - ROTTERDAM)
Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747.
Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1747. 32 x 20 cm. Vouwblad. Watermerk Leeuw in Hollands Tuin. Notitie in pen: Smithof. Pleidooi van enkele Rotterdamse burgers om de lucratieve gemeentelijke ambten aan de meestbiedende te verkopen ('mits dat de Koopers van de Protestantsche Religie zynde'), die ze aan anderen mogen verhuren. De regenten die toch al rijk genoeg zijn zouden hun ambten kunnen gebruiken om de schulden van het land te delgen en de schatkist bij te vullen: een vrijwillige gift. Deze burgers pleiten ook voor een vijftigste penning, ofwel een belasting van 2%, te innen teneinde leger en vloot te versterken 'geconsidereert hebbende, de zoo zeer gevaarlyke toestandt van tijden, waar in wij ons bevinden, door het aannaderen van een zoo magtigen, als ontrouwe en listigen Vyandt'. Pamflet in groot formaat. Knuttel 17795.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278247
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]
Catalogue: Old and Rare

 MODE anno 1750, Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander.
MODE anno 1750
Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander.
Den Haag, H. Bakhuysen, 1757. Herbonden met 19e-eeuws halflinnen bandje. (16), 148 [=132] p. Niet afgesneden. 1e druk. Band versleten. Iets verfomfaaid. Met ingeplakt reepje waarop de naam van een vorige eigenaar gedrukt is, Dr. J. te Winkel. Wat watervlekkig. Maar het belangrijkste is, dat het katern p. 81-96 geheel ontbreekt. Incompleet, maar buitengewoon zeldzaam boekje, dat slechts in twee Nederlandse bibliotheken wordt bewaard (KB en Leiden), maar het nog niet tot Delpher heeft geschopt. Felle droomsatire op de mode en kapperskunst: een pompadoure is een hoog golvend kapsel ŗ la Madame de Pompadour, een cabriolette een hoge kap voor vrouwen. Mannen nog meer dan vrouwen worden becommentarieerd en op de hak genomen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276724
€  90.00 [Appr.: US$ 88.22 | £UK 79.25 | JP• 12768]
Catalogue: Old and Rare

 ARDES, Pieter/ Diderick van HOOGENDORP, Appendix, ofte naerder kort berigt. Om dan den verstandigen leser door een Naerder Kort Berigt te vertoonen, het calumnieus en valsch voorgheven van den Rentmeester Diderick van Hoogendorp, en de verdre Domestijcken van Zijn Hoogheyt, soo by mondelinge discoursen als Geschriften uytgebraeckt, tegens de apologie by Mr. Pieter Ardes, tot Justificatie van zijne Administratie als Tresorier en Rentmeester Ghenerael van Zijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranjen, &c. gedaen, ende uytgegeven.
ARDES, Pieter/ Diderick van HOOGENDORP
Appendix, ofte naerder kort berigt. Om dan den verstandigen leser door een Naerder Kort Berigt te vertoonen, het calumnieus en valsch voorgheven van den Rentmeester Diderick van Hoogendorp, en de verdre Domestijcken van Zijn Hoogheyt, soo by mondelinge discoursen als Geschriften uytgebraeckt, tegens de apologie by Mr. Pieter Ardes, tot Justificatie van zijne Administratie als Tresorier en Rentmeester Ghenerael van Zijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranjen, &c. gedaen, ende uytgegeven.
Zonder plaats of uitgever, [1679]. Genaaid met blauw omslagje. 24 p. Deels watervlekkig. Wie de dader was van de greep in de kas van Willem III, de prins van Oranje. Niet in Knuttel, maar vgl. met 11686.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280223
€  65.00 [Appr.: US$ 63.71 | £UK 57.25 | JP• 9222]
Catalogue: Old and Rare

 BATAVIER, Den tambour, in den vrywilligen optocht der Batavieren, ingevalle den vyand ergens inbrak, of zyne Hoogheyt hen quaeme op t'ontbieden, tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlants.
BATAVIER
Den tambour, in den vrywilligen optocht der Batavieren, ingevalle den vyand ergens inbrak, of zyne Hoogheyt hen quaeme op t'ontbieden, tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlants.
Den Haag, Levyn van Dyck, voor de Liefhebbers van de Vryheydt des Vaderlands, [1673]. Ingenaaid. Zonder omslag. 8 p. Met vignet waarop een grijnzende Hollandse Leeuw in de Tuin omringd door de Zeven ProvinciŽn. Wat vaag gevlekt. Inleiding met ondertekening 'Batavier/ In Batavia den 19. January 1673'. Gevolgd door een alarmistisch gedicht, waarin de belegeringen en heldendaden van de Nederlanden worden opgesomd: Amsterdam, Dordrecht (Bossu), Gouda, Den Haag, Scheveningen, Leiden (Van der Werve). Prozastuk over Antwerpen, gevolgd door kwatrijnen over Groningen in 1672 en de Veldheer Van Oranje. Uitvoerig, welsprekend, interessant. Knuttel 10940.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278353
€  95.00 [Appr.: US$ 93.12 | £UK 83.75 | JP• 13478]
Catalogue: Old and Rare

 
BELLAMY, Jacobus
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. Herbonden in kunstleer. (8), 192 p. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Stevige (maar niet erg mooie) boekband van een 'Studenten-bibliotheek', jaartal 1978. Met moderne inscripties en lijmsporen op de eerste pagina's. Proza en poŽzie uit het gelijknamige vernieuwende poŽzietijdschrift, dat verscheen in 1784-1785, deels van Bellamy zelf, deels van anderen, maar geredigeerd door Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270980
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP• 3547]
Catalogue: Old and Rare

 
CATS, Jacob
Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en Bedenkingen op Zorgvliet.
(Amsterdam, Erven Abraham van der Putt, ca. 1778). 18 x 11 x 6 cm. Perkament. Ca. 650 p. Niet afgesneden. Met illustraties. Herdruk. Perkament wat verbruind en gevlekt. Opnieuw in de band gezet met veel latere schutbladen (Van Gelder). Wat versleten, vooral de randen van de eerste pagina's. Gegraveerde titel ontbreekt. Verzameling van Cats' bekende werken voor het gewone volk.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276608
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]
Catalogue: Old and Rare

 ROBINSON CRUSOË, 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
ROBINSON CRUSOË
'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
Losse prent, frontispice uit La Vie et les aventures surprenantes de R. Crusoť. (Amsterdam, ca. 1750). 162 x 96 mm. Beeldformaat 119 x 68 mm. Paginering is niet ingevuld in de plaat. Wat stoffig. Losse pagina uit deze Franse vertaling van Robinson Crusoe waarop Robinson te zien is met zijn parasol en geweer, en van wilde dieren gemaakte kleding. Naar B. Picart.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272651
€  20.00 [Appr.: US$ 19.6 | £UK 17.75 | JP• 2837]
Catalogue: Old and Rare

 DRIELENBURCH, Vincent van, Christianus-Mercurius, ofte Christelijcken bode met twee brieven. d'eene ghesonden aen D. Iacobum Arminium den 19. aprilis, 1608. d'ander ghesonden aen Iohan Wtenbogaert den laetsten augusti, 1608.
DRIELENBURCH, Vincent van
Christianus-Mercurius, ofte Christelijcken bode met twee brieven. d'eene ghesonden aen D. Iacobum Arminium den 19. aprilis, 1608. d'ander ghesonden aen Iohan Wtenbogaert den laetsten augusti, 1608.
Amsterdam, Marten Jansz. Brandt, 1616. Vroeg 20e-eeuws omslagje. 32 p. Met grote emblematische titelprent, iets kleinere slotprent (uitgeversmerk), sierlijsten en initiaal. 1e druk. Het pamflet zelf in goede staat. Het omslag (niet het oude pamflet) met stempels van de R.K. Leergangen en achterin een scheur. Schotschrift van een Utrechtse regent tegen de twee 'rekkelijke' predikanten Arminius en Uyttenbogaert, in mooie uitvoering van een in religie en theologische disputen gespecialiseerde, Amsterdamse uitgever. Knuttel 2278. Tiele 1205.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279337
€  140.00 [Appr.: US$ 137.23 | £UK 123.5 | JP• 19862]
Catalogue: Old and Rare

 
FLORIAN, Jean-Pierre Claris de
Estelle. Uit het Fransch.
Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind. Schaarse Nederlandse vertaling, die nog verscheen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268731
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP• 3547]
Catalogue: Old and Rare

 HUWELIJKSZANGEN, Klinkdicht, op het Huwelyk van den hoog edelen gestr. heer, myn heer Jan Nicolaas Christiaan van Kretschmar, en de hoog edele juffrouw, mejuffrouw Marie Jacoba Mogge van Haamsteede, plechtig verëenigt den V. van Bloeimaand MDCCL.
HUWELIJKSZANGEN
Klinkdicht, op het Huwelyk van den hoog edelen gestr. heer, myn heer Jan Nicolaas Christiaan van Kretschmar, en de hoog edele juffrouw, mejuffrouw Marie Jacoba Mogge van Haamsteede, plechtig verëenigt den V. van Bloeimaand MDCCL.
Zonder plaats of uitgever, 1750. 27 x 21 cm. In moderne kartonnen band beplakt met marmerpapier. 6 p. (met oortje). Met initialen en sierstukken. 1e druk. Opgeplakte schutbladen niet helemaal gaaf. Het boek zelf heeft wat vlekjes. Gedichten van Rijkje Oudkerk-Bubbezon en Abraham Marteilhe. Mogelijk een bindersproefstuk.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279688
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP• 4966]
Catalogue: Old and Rare

 PAMFLET IJSSELSTEIN, Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden (...): Alsoo tot Onse kennisse gebracht is dat seecker moetwilligh booswight onderstaen heeft op den twee en twintighsten der voorleden maende Julii deses jaers 1703. aen François de Mauny, Capiteyn onder het Regiment van Charost, gevangen van oorlogh geworden by de veroveringe van het Kasteel van Luyck, en hebbende Ysselsteyn tot een plaetse van sijne Gevangenisse, des avondts aldaer uit loutere moetwille met een Mes een sneede in het Aengesichte te geven (...).
PAMFLET IJSSELSTEIN
Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden (...): Alsoo tot Onse kennisse gebracht is dat seecker moetwilligh booswight onderstaen heeft op den twee en twintighsten der voorleden maende Julii deses jaers 1703. aen François de Mauny, Capiteyn onder het Regiment van Charost, gevangen van oorlogh geworden by de veroveringe van het Kasteel van Luyck, en hebbende Ysselsteyn tot een plaetse van sijne Gevangenisse, des avondts aldaer uit loutere moetwille met een Mes een sneede in het Aengesichte te geven (...).
Zonder plaats of drukker, 1703. 21 x 23 cm. Plano. Eenzijdig bedrukt. In hout gesneden initiaal D. Getekend B.J. v. Welvelde, vt. en F. Fagel. Verbruind en gevouwen - op de vouw bijna doormidden. Enkele personen uit IJsselstein zouden geloot hebben om de eerste de beste Fransman die ze zouden tegenkomen te mishandelen. Speciaal gericht tegen de schoenmakersgezel Jacob Joppe, die voortvluchtig was. De Mauny stond als krijgsgevangene onder bescherming van de Staten-Generaal.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279991
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]
Catalogue: Old and Rare

 POPULAIRE LECTUUR, Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1).
POPULAIRE LECTUUR
Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1).
Den Haag, Jan van den Bergh, 1740. Perkament. 187, (5) p. Met (vrolijke) gegraveerde titelpagina en uitvoerige opdracht in proza aan de Haagsche Vermaaks-Gesinde Jonge Juffers. 1e druk. Band iets versleten, boekblok deels los. Oud stempel op de voortitel. Populaire liefdesliedjes. Er verschenen later nog twee delen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269463
€  60.00 [Appr.: US$ 58.81 | £UK 53 | JP• 8512]
Catalogue: Old and Rare

 MOREL, Robert, Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp].
MOREL, Robert
Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp].
Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina's (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina's! Kort afgesneden. Geestelijke overdenkingen van een Franse benedictijner monnik (1653-1731).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272890
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]
Catalogue: Old and Rare

 
NAARDEN
Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, alsoo tot onse kennisse gekomen is dat eenige Menschen Eygenaers van afgesande Landen ende Gronden rontsom de Stede Naerden gelegen ondernemen ende haer verstuouten van tot groot nadeel van de fortificatie-werkcken der voorsz Stede Santvaerten Graften en Slooten te dempen te vullen ende tot Landt te maecken.
Den Haag, zonder uitgever, den 16 November 1707. 24 x 23 cm. Eťn blad, met vouwen. In Oud-Hollandsche ('gotische') letters. Grote geleeuwde initiaal D. Met de naam van Simon van Beaumont. Onderaan iets beschadigd. Kleine notities in potlood en pen. Wie grachten en sloten dempt moet 50 Carolusguldens boete betalen en op eigen kosten de betreffende grachten en sloten weer uitgraven. Dit gaat om de instandhouding van de Oude Hollandse Waterlinie, waarmee in 1672-1673 de Franse legers werden verhinderd om de Vesting Holland binnen te trekken.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279993
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]
Catalogue: Old and Rare

| Pages: 1 | 2 | - Next page