Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Nineteenth Century
found: 32 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 (KATE, J.J.L. TEN), Anti-gerusomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch dichtstuk.
(KATE, J.J.L. TEN)
Anti-gerusomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch dichtstuk.
Utrecht, C. van der Post jr., 1839. Groen omslag met bladmotief. 28 p. Gedrukt op zwaar papier. 1e druk. Met bijgeschreven naam van de auteur op omslag en titelpagina. Exlibris verwijderd van binnenzijde omslag. Binnenpagina's los van naaisel. Lang gedicht, anoniem uitgegeven, geheel uit citaten opgebouwd. Het Grieks-Latijnse titelwoord betekent 'Strijd tegen de Raad van Ouden' (gerousia). ''t Gelijkt het ruischen van de zee/ Bij 't woeden van de orkanen;/ ('k Hoor liever 't loeijen van mijn vee,/ Of 't kraaijen van mijn hanen.)/ Les mauvais vins, funestes aux vivans,/ Ont des effets, bien moins extravagans./ Het tafelkleed geleek een nare woestenij, met putten overdekt' (...) 'Een nieuwe gloed deed alle boezems koken;/ Zij zien - zij peinzen - zij doorgronden;/ De haat gloeide in elks hart, en vonkelde uit elks oogen./ En echter rees er soms een traan,/ Die lang en schuchter stil bleef staan./ On entendait des voix, qui disaient, - tot smeltens geroerd en gekneed:/ Pulcre! bene! recte!/ Heer coninck! lieve heere/ Draag maar geduldig jou verlies'. Een huzarenstukje van de nog geen twintig jaar oude student J.J.L. ten Kate, die daarvoor bij Vergilius, Voltaire, Bilderdijk, Beets, Helmers, Cats, Tollens, Van Lennep, zichzelf, Karel van Mander, Victor Hugo en vele anderen, zowel groten als kleinen zinsneden leende. Curieus product van een zeldzaam genre!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271145
€  65.00 [Appr.: US$ 73.8 | £UK 57.5 | JP¥ 8077]
http://www.fokasp.nl/271145.jpg 

 (BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.], Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
(BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.]
Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
Rotterdam, J. Bergé, [1877]. 23 x 15 cm. Origineel omslag (met illustratie). 240 p. Niet afgesneden. Frontispice en plaat t.o. p. 80 in kleur. 4e druk. Wat stoffig, vooral de uitstekende pagina's. Wat kreukjes, maar zeer gaaf, een fraai exemplaar van een kwetsbaar boek. Herdruk door uitgever J. Bergé (bekend van het Artistiek Bureau) van een grappige parodie op Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid van John Bunyan, waarin een boerenfamilie van Oostvoorne ('Oostveen' in het boek) naar Delft reist, en weer terug. Onder de Sterne-achtige humor in het boek schuilt de godsdienstige tegenstelling tussen Voetianen en Coccejanen. Geschreven door de Amsterdamse arts Phoebus Hitzerus Themmen (1757-1830) en voor het eerst verschenen in 1804, even anoniem als deze uitgave. Buisman 2242.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271610
€  85.00 [Appr.: US$ 96.51 | £UK 75 | JP¥ 10562]
http://www.fokasp.nl/271610.jpg 

 AINSWORTH, W. HARRISON, The Tower of London.
AINSWORTH, W. HARRISON
The Tower of London.
London, John Dicks, (about 1890). 22 x 14 cm. Original wrappers. 244 p. Illustrated. Rare in unworn orange wrappers, fine condition. Very uncommon in its delicate, original shape!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270284
€  25.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 22.25 | JP¥ 3107]
http://www.fokasp.nl/270284.jpg 

 BAKERPRAATJES, Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
BAKERPRAATJES
Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
Metz, Lecouteux, 1847. 16 x 12 cm. Origineel karton. (2), 272 p. Niet afgesneden. Met in lithografie gereproduceerd titelblad gedateerd 1624. Gedrukt op geschept papier in een oplage van slechts 76 exemplaren. Herdruk van de in 1623 voor het eerst verschenen uitgave van de verzamelde 8 "après-dinées". Band verbruind en met wat slijtplekjes. 20e-eeuws boekmerkje van J.L. Beijers. Wat roest, maar een net exemplaar. Bijzonder boekje met zeer ruime witmarge en zijn vroege bedrukte uitgeversband (voorkant, achterkant en rug). 'Caquets' betekent letterlijk 'bakerpraatjes' en behelst een aantal 'pikante en satirische' (Brunet) schetsen omtrent het aanstaand moederschap.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260429
€  40.00 [Appr.: US$ 45.41 | £UK 35.5 | JP¥ 4971]
http://www.fokasp.nl/260429.jpg 

 BOUCHER, FRANÇOIS, Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
BOUCHER, FRANÇOIS
Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
Paris, Louvre, [1948?]. Booklet designed as an envelope. 10 printed pages. Printed in red, green and black. Almost fine copy. Fantastic little advertising booklet for the exposition with a text by François Boucher (1885-1966), curator of the Musée Carnavalet.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 256951
€  18.00 [Appr.: US$ 20.44 | £UK 16 | JP¥ 2237]
http://www.fokasp.nl/256951.jpg 

 
BRAKEL SR., S.M.
De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
Amsterdam, F. Günst, 1863. Herbonden in halflinnen. (8), 86 p. 1e druk. Plakkers op de rug, stempel uit 1929 van een bibliotheek in Rotterdam, plaatsnummers en kleine beschadigingen. Zeer vroeg pleidooi voor vrijzinnigheid van de 'zelfdenkende' kantoorbediende Samuel Martinus Brakel (1795-1869), een van de stichters van De Dageraad in 1855.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270865
€  30.00 [Appr.: US$ 34.06 | £UK 26.5 | JP¥ 3728]

 (BEETS, HEIJE, VAN LENNEP E.V.A.). BROWN, HENRY, De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
(BEETS, HEIJE, VAN LENNEP E.V.A.). BROWN, HENRY
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
Den Haag, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841. Origineel halflinnen met gedrukt omslag (dat het jaar 1842 vermeldt). (4) 168 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Bibliotheekstempels van het Algemeen Nederlandsch Verbond, oude plakzegeltjes, wat roest, maar toch in goede staat. Mooi exemplaar met zijn originele omslagtekening van dit indrukwekkende boek over Nederland, waarin teksten van onder anderen Hildebrand (Nicolaas Beets), J.P. Hasebroek, Jacob van Lennep, Jan Pieter Heije en J.J.L. ten Kate voorzien zijn van bijzonder fraaie houtgravures. Henry Brown (1816-1870), geboren in York, bracht een groot deel van zijn werkzame leven als graveerleraar door in Den Haag, Brussel en Antwerpen. Er worden vooral beroepen uitgebeeld, van de Scheveningse visser tot de postbode, van de hondendokter, de doodgraver, de schaatsenrijder, de straatjongen, het melkmeisje, de duivenmelker en de Limburgse voerman. En vele anderen, te kust en te keur.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272409
€  65.00 [Appr.: US$ 73.8 | £UK 57.5 | JP¥ 8077]
http://www.fokasp.nl/272409.jpg 

 CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN, Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN
Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
Amsterdam, C.A. Spin, voor rekening van den autheur, 1838. Oorspronkelijk bedrukt omslag. 86 p. Niet afgesneden. 1e druk. Net exemplaar. Voorin geschreven: 'Present van/ den autheur'. Met diverse opmerkelijke, door actuele gebeurtenissen geïnspireerde dichtwerken van deze in Leiden geboren predikant (1785-1842), onder meer 'Op het eerste gezicht van een nieuwen driegulden', 'De bevroren Zeeuwsche aardappelen' en 'Wiegezang voor Z.K.H. den Erfprins van Oranje', ofwel de latere koning Willem III.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270252
€  25.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 22.25 | JP¥ 3107]
http://www.fokasp.nl/270252.jpg 

 
COCK, HENDRIK DE
Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers.
Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag. Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 251447
€  30.00 [Appr.: US$ 34.06 | £UK 26.5 | JP¥ 3728]

 
(THIEME, W.). EIJNDHOVEN, A.J. VAN
Catalogus van eenen historischen atlas der Nederlanden, bestaande in platen en portretten, alsmede van eene verzameling teekeningen, prentwerken, prenten, kaarten, kunstcatalogussen en autographen nagelaten door den weledelen heer A.J. van Eijndhoven. Welke verkocht zullen worden, in de Banketzaal der Vrijmetselaarsloge op de Rozegracht, op Maandag den 19 Mei 1862 en volgende dagen, ... door den boekhandelaar W. Thieme te Zutphen.
Zutphen, W. Thieme, 1862. Ingenaaid. (4), 84 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit convoluut). Wat gekreukt. Leges-stempels. Mooi met het originele, kwetsbare omslag!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266460
€  30.00 [Appr.: US$ 34.06 | £UK 26.5 | JP¥ 3728]

 FELIX, G.H. / ALFARO, Eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, Amsterdam A° 1638. Opérette in 3 bedrijven door G.H. Felix, vrij bewerkt naar een uitheemsch onderwerp. Muziek gecomponeerd en georchestreerd door Serpette en J. Martin S. Heuckeroth, met gebruikmaking van de Oud-hollandsche zangwijzen uit Valerius' Gedenck-klanck. Tekstboekje met illustraties van Alfaro.
FELIX, G.H. / ALFARO
Eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, Amsterdam A° 1638. Opérette in 3 bedrijven door G.H. Felix, vrij bewerkt naar een uitheemsch onderwerp. Muziek gecomponeerd en georchestreerd door Serpette en J. Martin S. Heuckeroth, met gebruikmaking van de Oud-hollandsche zangwijzen uit Valerius' Gedenck-klanck. Tekstboekje met illustraties van Alfaro.
Amsterdam, Gebr. Binger, [1889]. Geniet. 24 p. incl. omslag. Illustraties van Alfaro = August Reijding. Wat roest en kreukjes. Zeldzaam geïllustreerd tekstboekje van deze historie-operette, waar het Wilhelmus in figureert evenals Vondel.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270748
€  25.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 22.25 | JP¥ 3107]
http://www.fokasp.nl/270748.jpg 

 
GREENWOOD, JAMES
De wonden der maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven. Vrij bewerkt naar James Greenwood "The seven curses of London" door Mevr. D. Koorders.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1870. Halflinnen. (8), 412 p. 1e druk. Iets schuingelezen. Band wat verkleurd en versleten. Gescheurde pagina in het boek met plakband gerepareerd. Een van de schrikbarende studies van de armoede in het 19e-eeuwse Londen door een sociaal journalist met een goede pen. Zeer vroeg en schaars.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270410
€  45.00 [Appr.: US$ 51.09 | £UK 39.75 | JP¥ 5592]

 
HARTSEN, F.A.
Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin.
Gorinchem, G.C. van der Mast, [1869]. Origineel omslag. 46 p. 1e druk. Omslag gevlekt en bijna los. Invallen en uitvallen van de merkwaardigste soort.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 265083
€  35.00 [Appr.: US$ 39.74 | £UK 31 | JP¥ 4349]

 HOOP JUNIOR'S ZOON, A. VAN DER, Nieuwe Daguerréotypieën.
HOOP JUNIOR'S ZOON, A. VAN DER
Nieuwe Daguerréotypieën.
Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853. Verguld linnen. XVI, 88 p. Met lithografisch frontispice. 1e druk. Rugje sleets, binnenkneepjes gebroken. 'Daguerreotypes' naar de modieuze nieuwe uitvinding van de fotografie. Humoristische gedichten over velerlei onderwerpen. Mooie litho van een fantaserende dichter met sigaar en kelkje.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271768
€  16.00 [Appr.: US$ 18.17 | £UK 14.25 | JP¥ 1988]
http://www.fokasp.nl/271768.jpg 

 
(BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A.
Harp-accoorden.
Amsterdam, Höveker & Zoon, [1886]. 13 x 9 cm. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Klein teer boekje met een enkel vlekje, maar in goede staat. Domineespoëzie van de jeugdige predikant (1858-1922) in het Limburgse Beek en Geulle. Over evolutie en andere vraagstukken, maar Hugo van Rossem richtte ook een gedicht aan de uitvinder van het Volapük, een katholieke priester.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 252769
€  15.00 [Appr.: US$ 17.03 | £UK 13.25 | JP¥ 1864]

 
(BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A.
Losse schakels. Gedichten.
Amsterdam, Höveker & Zoon, [1887]. 14 x 10 cm. Origineel linnen. 44 p. 1e druk. Naam op schutblad. Poëzie van een jonge, in Limburg zeer actieve dominee (1858-1922), op dat moment predikant in Beek en Geulle. Deels christelijke gedichten, maar ook verzuchtingen als 'Wetenschap zonder openbaring', 'Zaken-mannen', 'Sommige liberalen' en 'Vergaderingen'. Mooi, typisch 19e-eeuws klein dichtbundeltje.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 252768
€  15.00 [Appr.: US$ 17.03 | £UK 13.25 | JP¥ 1864]

 
INDUSTRIESCHOOL
Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (...).
Amsterdam, Westerman, 1879). 8 p. 1e druk. Zeer gaaf. Met teksten die bij de feestelijke gelegenheid gezongen werden, o.a. van Heije, Van der Hoop en Tollens. Inliggend een gedrukte consumptiebon: 'Goed voor een glas bier'!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270955
€  16.00 [Appr.: US$ 18.17 | £UK 14.25 | JP¥ 1988]

 
INDUSTRIESCHOOL
Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die den driejarigen cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 29 Januari 1885 in het gebouw der Maatschappij, Kloveniersburgwal No. 87 (...).
Amsterdam, B. van Mantgem, 1885). 4 p. 1e druk. Zeer gaaf. Met het gedicht 'Vriendenraad' door F.V. (voor 'Bariton-Solo met Bromstemmen') op muziek van Kuecken, dat deel uitmaakte van het muzikale programma. In 1883 was de Industrieschool in het speciaal voor de Maatschappij voor den Werkenden Stand gebouwde pand getrokken, waarvan de Doelenzaal nog steeds bekend is.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270952
€  15.00 [Appr.: US$ 17.03 | £UK 13.25 | JP¥ 1864]

 
INDUSTRIESCHOOL
Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 12 Mei 1881 in het lokaal Maison Stroucken (...).
(Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1881). 8 p. 1e druk. Zeer gaaf. Met de teksten die gezongen werden op muziek van resp. W. Smits, W.R. van der Vliet en Richard Hol, van J.J. Landmeter, Mr. J.N. van Hall en H. Tollens.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270950
€  15.00 [Appr.: US$ 17.03 | £UK 13.25 | JP¥ 1864]

 JERROLD, DOUGLAS, Black-Eyed Susan. New and Complete Edition. (Dick's Standard Plays Nr. 230).
JERROLD, DOUGLAS
Black-Eyed Susan. New and Complete Edition. (Dick's Standard Plays Nr. 230).
London, John Dicks, (about 1880). Original illustrated green wrappers. 16 p. The cover illustration is repeated on p 1. Printed in two columns. Almost like new. A famous popular publisher with a huge output, John Dicks (1818-1881) started his uniform series of plays in the 1860's. Rare in its original and very delicate shape.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270223
€  20.00 [Appr.: US$ 22.71 | £UK 17.75 | JP¥ 2485]
http://www.fokasp.nl/270223.jpg 

 LIEDBLAADJE, 1572. 1 April. 1872.
LIEDBLAADJE
1572. 1 April. 1872.
Geen plaats of uitgever. Oblong 16,0 x 24,5 cm. Eenzijdig bedrukt met vrij grote letters. Wat vouwtjes en marginale scheurtjes. "Het scheppingswoord was: "Licht!" En toen voor 's menschen oog/ 't Zelfzuchtig bijgeloof den gouden glans deed dalen,' (...). Philips II als 'nachtuil in de zon'. Fraai gedicht in grote letters, zes regels. Niet op Geheugen van Nederland.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268024
€  20.00 [Appr.: US$ 22.71 | £UK 17.75 | JP¥ 2485]
http://www.fokasp.nl/268024.jpg 

 
MONT, POL DE
Sedert Potgieters dood. Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche dichters bijeengebracht door Pol de Mont. 1875-1897.
Zwolle, Tjeenk Willink, (1897). Verguld linnen. XXIV, 366 p. 1e druk. Mooi boek met vergulde plant op de boekband. Bloemlezing van dichters geboren tussen 1840 en 1875, van Eugeen van Oye tot Stella Violantilla. Kloos, Perk, Rodenbach, Vermeylen, Verwey, en Pol de Mont zelf natuurlijk. Er zijn twee exemplaren beschikbaar met verschillende bandontwerpen: een in groen linnen met een bloemenboeket-bandstempel en een in bruin linnen waarop een boeket met bladeren en aren in goud is afgebeeld.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271903
€  25.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 22.25 | JP¥ 3107]

 
OPZOOMER, C.W.
Wetenschap en wijsbegeerte.
Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1857. Halflinnen met opgeplakt origineel omslag. (8), 280 p. 1e druk. Band wat versleten. Schaars werk van de filosoof Cornelis Opzoomer (1821-1892), hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht van 1856-1890.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270751
€  25.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 22.25 | JP¥ 3107]

 
PRENTKUNST
Catalogus eener verzameling prentkunst uit de Hollandsche en Vlaamsche School van het begin der 16e tot het midden der 19e eeuw. Kunstzaal "Pulchri-Studio". December 1899.
Den Haag, Mouton & Co., 1899. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit verzamelbundel). Wat roest. 208 prenten uit de verzameling van H.Ph. Gerritsen, met een inleiding van S. van Witsen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269926
€  20.00 [Appr.: US$ 22.71 | £UK 17.75 | JP¥ 2485]

 REGT, J.K. DE, Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
REGT, J.K. DE
Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, (ca. 1880). Ingenaaid. (120) p. 1e druk. Rugje verstevigd. Lichte slijtage en enkele vlekjes, maar in onverwacht goede staat.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272339
€  35.00 [Appr.: US$ 39.74 | £UK 31 | JP¥ 4349]
http://www.fokasp.nl/272339.jpg 

| Pages: 1 | 2 | - Next page