Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Clandestine Literature 1940-1945
gevonden: 127 boeken op 9 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 (ROMIJN, Jac.P.). (SCHILDPADREEKS), 13 deeltjes (van de 27).
(ROMIJN, Jac.P.). (SCHILDPADREEKS)
13 deeltjes (van de 27).
[Utrecht, eigen beheer], 1943-1944. Elk boekje meet ca. 19 x 13 cm en heeft 32 p. Vaak met koord genaaid, soms ingenaaid. 1. Frans Bastiaanse: Beeld en stroom. Gesigneerd. De Jong 69. 2. Hein de Bruin: Van kracht tot kracht. Gesigneerd. Tekening Toon van Ham. De Jong 124. 3. Jac. van Hattum: Neerlands taal. Gesigneerd. De Jong 364. 4. G. Kamphuis: Carmina sparsa. Gesigneerd. De Jong 446. 5. Gerard van Klinkenberg: Empedokles in ongenade. Gesigneerd. De Jong 461. 6. Sjoerd Leiker: De heksenmeester. Gesigneerd. Met illustratie van Fedde Weidema. Met mooi exlibris van G.H. ’s-Gravesande: de dood torst een stapel boeken. De Jong 497. 7. A.C. Leroy: Het stille woord. De Jong 501. 8. J.A. Rispens: De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties. Gesigneerd. De Jong 701. 9. J.A. Rispens: Over den mythischen achtergrond der litteratuur. De Jong 702. 10. Jac. P. Romijn: Zoo ging de oorlog voorbij. Gesigneerd. Illustratie Adine van Houten. De Jong 713. 11. Marius Valkhoff (vertaling): Roemeense Roversballaden. Gesigneerd. Omslag Rein van Looy. De Jong 703. 12. Rein Valkhoff (vertaling): Italiaansche sonnetten. Gesigneerd. Omslag E. Thoden van Velzen. De Jong 421. 13. Niek Verhaagen: En zij zagen dat zij naakt waren. Gesigneerd. Met illustraties van C.A.B. Bantzinger. Voorin de handtekening van Jan Spierdijk. De Jong 845. 14. Ab Visser: Bezet gebied. Gesigneerd. Omslag in tweeën gescheurd. De Jong 879. De dichter Jaap Romijn (1912-1986), later uitgever bij Bruna en daarna directeur van museum Princessehof in Leeuwarden, was sterk actief in de ondergrondse literatuur en in het verzet. De Schildpadreeks is een serie van 27 clandestien uitgegeven, keurig verzorgde boekjes, in 1943-1944 in het geheim gedrukt onder de bezetting door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, elk in een oplage van circa 100-200 exemplaren. Typografische vormgeving A.A.M. Stols, gedrukt bij de Haagse drukkerij Trio (waar Stols in die periode aan verbonden was). Er is veel poëzie bij, zowel clandestien (neutraal) als illegaal (anti-Duits).
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 276869
€  150.00

 
[MOLEN, Gezina H.J. van der, (&) H.M. van RANDWIJK]
Bezettingsrecht. (&) Tenzij...
Zonder plaats of uitgever, maar dit is een illegale publicatie van de groep Hamelink-Scheps uit 1942. Zonder omslag of titelblad, zoals uitgegeven. 32 p. Clandestiene herdruk. Wat roestvlekkig en aan de rand gekreukt. Zie catalogus van pamfletten 1940-1945 (L.E. Winkel), no. 23. Deze druk bevat ook het in februari 1942 uitgegeven Tenzij ... Een ernstig beroep op het geweten van het Nederlandsche volk, door H.M. van Randwijk. Zeldzame en kwetsbare illegale uitgave.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 264032
€  25.00

 [AAFJES, Bertus], Boeren. Open brief van het land.
[AAFJES, Bertus]
Boeren. Open brief van het land.
[Amsterdam, A.A. Balkema,] 1945. Geniet. (8) p. [Gedrukt in een oplage van ongeveer 500 exemplaren.] 1e druk. Goed exemplaar. Mooi uitgaafje, anoniem uitgegeven, gedateerd 'Terband, Januari '45'. Felle dichterlijke aanklacht tegen de boeren die hun eten in de oorlogswinter niet wilden delen met de hongerigen uit de stad. De Jong 95.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 30265
€  15.00

 (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab], Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
(WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab]
Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
[Groningen], In agris occupatis [= A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind. Escapisme naar erotische tijden: 'Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.' Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 25127
€  65.00

 
[HELLINGA, W.G]
Dies noctesque. (Met tekeningen van Fred Carasso).
[Amsterdam], (Vijf Ponden Pers, 1943). 28 x 23 cm. Ingenaaid met (deels licht verkleurd) omslag. Onafgesneden. XXXII p. Gezet uit de Goudy Bold en gedrukt door Meijer in Wormerveer on een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Bovenzijde uitstekend omslag licht rafelig. Anoniem verschenen poëziebundel. De titel betekent 'Dagen en nachten'. De dichter, taalkundige en boekhistoricus Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985) was de bedenker van de Vijf Ponden Pers. De Jong 191.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 4098
€  75.00

 
[KEULS, H.W.J.M.]
Doortocht. [Met een inleiding door Victor van Vriesland].
Amsterdam, (Vijf Ponden Pers), [1943]. Cahiersteek met omslag. (4), 12 p. [Gedrukt naar typografie van Dick Elffers in een oplage van 70 exemplaren]. Rug wat ingescheurd, vlekjes op voorzijde omslag. Met Eschauzier-briefje. 'Een harteklop slaat dag en nacht voorbij,/ Een lach bevrijdt van eeuwen slavernij'. Clandestiene poëziebundel uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de dichter Henricus Keuls (1883-1968), maar zonder vermelding van diens naam. De Jong 207.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 31356
€  50.00

 
[ROLAND HOLST, A.]
Helena's inkeer. Een fragment.
[Amsterdam], (Vijf Ponden Pers), 1944. 29 x 21 cm. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt door Meijer in Wormerveer op Hollandsch in een oplage van 50 exemplaren. [Typografische verzorging J. van Krimpen]. 1e druk. Keurig exemplaar. Typographie pure. Anoniem verschenen poëzie-uitgave in groot formaat. De Jong 370. Een exemplaar met een wat verbruind omslag (maar met brandschoon binnenwerk, én inliggende rekening voor de grote verzamelaar van clandestiene en illegale literatuur A.J. Eschauzier) is leverbaar voor € 95.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 19062
€  125.00

 
[HEEROMA, K.H.]
Margrieten.
Oegstgeest, Eigen beheer, 1943. Geniet. (16) p. 1e druk. Felle anti-nazi-gedichten. In het geheim gedrukt door Fokke Tamminga in Den Haag, waar Simon Carmiggelt als jongmaatje werkte. Illegale uitgave. De Jong 536.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 100273
€  15.00

 
[WAAL, G.J. van de, Bert BAKKER & Jan H. de GROOT]
Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
[Amsterdam], Vrij Nederland, 1945. Gevouwen in omslag (met illustratie van Lex METZ). 8 p. Met muzieknoten. 1e druk. Omslag verkleurd. Drie felle, anonieme strijdliederen met muziek van G.J. van Heuven Goedhart en Nol Prager. Illegale oorlogsuitgave. De Jong 818. = Music score.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 278119
€  25.00

 
[VROLIJK, Maarten]
Tusschen de stormen.
[Rotterdam], Het Sousterrain, 1944. Geniet. 12 p. [Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren]. 1e druk. Fel anti-Duitse gedichten, anoniem uitgegeven. Ondanks de oplage: schaars. De Jong 820.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 254007
€  16.00

 
[GRAVESANDE, G.H. 's-]
Verzen van een eenzaam man.
[Den Haag, eigen beheer, 1944]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 32 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Leuke, nog altijd leesbare gedichten, zoals 'Cafetaria'. Clandestiene oorlogsuitgave. Van Dijk 635. De Jong 859.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 260383
€  20.00

 
(ACHTERBERG, Gerrit). AAFJES, Bertus
Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
[Den Haag], Mansarde Pers, [1943]. Linnen. Bandtekening, portret en illustraties C.A.B. BANTZINGER. 32 p. [Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren]. 1e druk. Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 8.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 24029
€  15.00

 AAFJES, Bertus, Per slot van rekening.
AAFJES, Bertus
Per slot van rekening.
[Amsterdam, Van Oorschot, [1943 of 1944]. Ingenaaid. 20 p. [Oplage 300 exemplaren]. 1e druk. Exemplaar met donkergrijs gewolkt omslag. Clandestiene oorlogsuitgave. Volgens de bibliografie van de UB Amsterdam dateert deze uitgave van 1943, volgens De Jong uit 1944. De Jong 14.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 2653
€  15.00

 
ACHTERBERG, Gerrit
Eurydice.
[Utrecht, Het Spectrum], 1944. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug als meestal wat verbruind. Vormgeving Charles Nypels. De Jong 22. Van Laar 183.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 253832
€  30.00

 
ACHTERBERG, Gerrit
Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
[Den Haag], Mansarde pers, [1943]. 30 x 21 cm. Ingenaaid. (12) p. [Gezet uit de Romanée en gedrukt op groot formaat Eenhoorn-papier in een oplage van 75 exemplaren]. Wat roestvlekjes op omslag, vochtvlekken rond de rug. In het geheim uitgegeven door Bert Bakker, Cees Bantzinger en Fokke Tamminga en door de laatste op zolder gedrukt in Den Haag tijdens de Duitse bezetting. Vandaar de uitgeversnaam 'Mansarde Pers'. De Jong 23.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 274410
€  65.00

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Volgende pag.