Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Alerts - New Arrivals
found: 209 books on 9 pages. This is page 1
- Next page

 
S.D.A.P.
Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (ontwerp Albert Hahn jr.) 244 p. incl. omslag. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel 'Archief AP'. Voorwoord van W.H. Vliegen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273149
€  15.00 [Appr.: US$ 17.62 | £UK 13.5 | JP 1989]

 S.D.A.P., Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
S.D.A.P.
Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., later Ontwikkeling, dan Arbeiderspers, 1912, 1913, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935. 16 x 10 cm. Papieren omslagen. Ca. 120-200 p. elk. Gellustreerd. 1e druk. Wat gebruikssporen, het varieert van kleine vlekjes tot vochtschade en slijtage. Enkele met een stempel 'Archief AP'. Kalender, almanak, artikelen, gedichten, jaarverslag, overledenen, soms een afbeelding, veel advertenties. De latere jaargangen hebben een mooi omslagontwerp: van Koos van Haagen (1923), Fr Cohen (1926, 1930) en Albert Hahn jr. (1928, 1929, 1933-35). Mooi tijdsbeeld en zeer informatief.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273144
€  125.00 [Appr.: US$ 146.84 | £UK 112.25 | JP 16575]
http://www.fokasp.nl/273144.jpg 

 
S.D.A.P.
Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (voorzijde ontwerp Albert Hahn jr.) 228 p. incl. omslag. Met enkele illustraties, o.a. een paginagrote (advertentie) op p. 227 van Fr Cohen. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel 'Archief AP'. Achterop fraaie modernistische advertentie voor Van Nelle's Shagtabak.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273148
€  18.00 [Appr.: US$ 21.14 | £UK 16.25 | JP 2387]

 
S.D.A.P.
Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 10 cm. Origineel omslag (ontwerp Koos van Haagen). 208 p. incl. omslag. 1e druk. Vage vochtvlek links op de voorkant. Op de titel een stempel 'Archief AP'. Op p. 2 een reclametekening van Albert Hahn jr.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273150
€  15.00 [Appr.: US$ 17.62 | £UK 13.5 | JP 1989]

 MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969, Collectie originele tijdschriften en krantenknipsels.
MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969
Collectie originele tijdschriften en krantenknipsels.
1. Het boek betreffende het activisme aan de Universiteit van Amsterdam, mei 1969. Uitgave van het Bureau Voorlichting van de UvA. In magazine-vorm, 24 p. 2. Folia Civitatis, 4 nummers: 8 maart, 17 mei (extra nummer), 24 mei, 31 mei 1969 3. Ha die mASVA. Extra-uitgave Propria Cures nr. 30 A, 30 mei 19694. Nederlandse Studenten Raad. Pamflet in krantvorm. Ca. 10 mei 1969.5. Het Pariool. Rotste krant in Amsterdam, juni 19696. Poorter. 14-daags onafhankelijk nieuwsblad voor de fakulteiten, 1e jg. nr. 3, 21 mei 19697. 30 grotere en kleine krantenknipsels met betrekking tot het Amsterdamse studentenprotest van mei-juni 1969, alle gedateerd. Vnl. Algemeen Handelsblad, Vrij Nederland en de Volkskrant.Alles in goede staat. Zeer informatief dossier van originele stukken, zowel van de kant van de autoriteiten als die van de studenten. == 10 original publications and 30 newspaper clippings about the Maagdenhuis occupation, a protest action against the Amsterdam University presidium in May, 1969, instigated by the Provo Movement.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273152
€  125.00 [Appr.: US$ 146.84 | £UK 112.25 | JP 16575]
http://www.fokasp.nl/273152.jpg 

 
(LECK, BART VAN DER)
Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer.
Amsterdam, Versluys-en Scherjon, 1905. 38,5 x 28,5 cm. Gedecoreerd linnen (ontwerp P.J.C. Klaarhamer). In linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket. (2), 38 p. Met 29 originele litho's door Bart van der Leck. Gelithografeerd in olijfgroen en sepia in een beperkte [300?], genummerde en door Van der Leck en Klaarhamer gesigneerde oplage. Enkele bobbeltjes in het linnen op het achterplat, maar een ongewoon gaaf en mooi exemplaar. Dit is een exemplaar in de eerste, heellinnen band, die onzes inziens veel fraaier is dan de tweede, halflinnen band. Voor deze prachtuitgave tekende Van der Leck de illustraties en vignetten, terwijl Klaarhamer (Van der Lecks mentor) de tekst kalligrafeerde.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272578
€  950.00 [Appr.: US$ 1115.96 | £UK 851.5 | JP 125973]

 MASKERADE LEIDEN 1875, Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
MASKERADE LEIDEN 1875
Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel n prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil. Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271353
€  450.00 [Appr.: US$ 528.61 | £UK 403.5 | JP 59671]
http://www.fokasp.nl/271353.jpg 

 (HEUVELPERS), (Notulen van de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op Donderdag 5 Juni 1930, des namiddags te twee en een kwart uur, belegd in verband met het overl?den van haar Voorzitter, den Heer J.C. Veder). Proefdruk.
(HEUVELPERS)
(Notulen van de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op Donderdag 5 Juni 1930, des namiddags te twee en een kwart uur, belegd in verband met het overl?den van haar Voorzitter, den Heer J.C. Veder). Proefdruk.
Rotterdam, Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1930. 29 x 21 cm. Katern van 8 pagina's, genummerd 5-12. Geschept papier met Heuvelpers-watermerk. Gezet door S.H. de Roos uit de Meidoornletter en gedrukt in 44 genummerde exemplaren. Enkele marginale vlekjes. Op p. 5 en 12 is dunne belijning aangebracht. Deze uitgave werd verzorgd door W.L. & J. Brusse in opdracht van de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Omslag (met monogram van J.C. Veder) en eerste katern ontbreken. De haarfijne belijning duidt op gebruik als proefdruk door Sjoerd H. de Roos.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273036
€  90.00 [Appr.: US$ 105.72 | £UK 80.75 | JP 11934]
http://www.fokasp.nl/273036.jpg 

 (PESSOA, FERNANDO), Um rosto para Fernando Pessoa. Obras de trinta e cinco artistas portugueses contemporâneos.
(PESSOA, FERNANDO)
Um rosto para Fernando Pessoa. Obras de trinta e cinco artistas portugueses contemporâneos.
Lisbon, Centro de Arte Moderna, Fundao Calouste Gulbenkian, 1985. 24 x 22 cm. Original wrappers. (80) p. Illustrated in black and white. 1st edition. White cover and first page slightly soiled. 'A Face For Pessoa'. Works of art by 35 Portuguese artists, inspired by elusive author Fernando Pessoa.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272719
€  25.00 [Appr.: US$ 29.37 | £UK 22.5 | JP 3315]
http://www.fokasp.nl/272719.jpg 

 
ACHTERBERG, GERRIT
Mascotte. (Met opdracht van de auteur).
Amsterdam, Querido, 1950. Ingenaaid met omslag. (4), 52 p. Gedrukt in een oplage van 800 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag doormidden en met scheuren. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de echtgenote van de auteur op p. (3): 'voor Daisy [Wolthers]/ van/ Gerrit en Cathrientje/ November 1950'. De voornaam van de auteur in de opdracht is door hemzelf geschreven.Dit is nummer 4 van de oplage.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273246
€  100.00 [Appr.: US$ 117.47 | £UK 89.75 | JP 13260]

 
ACHTERBERG, GERRIT
Vergeetboek. (Met opdracht van de schrijver).
Amsterdam, Querido, 1961. Linnen met stofomslag. 52 p. Gedrukt in een oplage van 1050 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag doormidden en met scheurtjes. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: 'voor Daisy [Wolthers],/ in vriendschap/ Den Haag herfst 1961/ Gerrit'.Dit is nummer 7 van de oplage.Bijgevoegd: fraai ongenummerd exemplaar van dezelfde bundel.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273240
€  140.00 [Appr.: US$ 164.46 | £UK 125.5 | JP 18564]

 ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN, Het kleine meisje met de zwavelstokken. (Vertaald door Jattie Enklaar-Lagendijk. Met zeven met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN
Het kleine meisje met de zwavelstokken. (Vertaald door Jattie Enklaar-Lagendijk. Met zeven met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
(Baarn, Arethusa Pers), [1996]. Ingenaaid op Chinese blokboekwijze. (14) p. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Gedrukt naar calligrafie van Ineke Maschkow-Lagendijk. Arethusa 128.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272184
€  20.00 [Appr.: US$ 23.49 | £UK 18 | JP 2652]
http://www.fokasp.nl/272184.jpg 

 ANNEXATIE, Annexatie-plannen. (Sierbord).
ANNEXATIE
Annexatie-plannen. (Sierbord).
Den Haag, C. Fortmann, 1918-1919. Rond geglazuurd aardewerken wandbord met haakje. Diameter 27,5 cm. Uitgevoerd door Fa. P. van der Want Gz. Ivorawerken, Gouda. In uitstekende conditie. In Belgi gingen na de Eerste Wereldoorlog stemmen op om delen van Nederland te annexeren als straf voor vermeende collaboratie met Duitsland. Dit is een keramieken protestpublicatie tegen deze plannen. Met de tekst 'Wij willen Holland houen, ons Holland fier maar klein! Wij blijven 't hou en trouwe, wat ook zijn lot moog zijn!' om een kaart van intact Nederland met de provinciegrenzen en -hoofdsteden, in een sierrand met appeltjes van Oranje en de provinciewapens van Zeeland en Limburg.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271925
€  100.00 [Appr.: US$ 117.47 | £UK 89.75 | JP 13260]
http://www.fokasp.nl/271925.jpg 

 (COHEN, FRÉ). BARMES, FLIP, 15 jaar zon en vrijheid! Overzicht in woord en beeld van het kampwerk der Arbeiders-Jeugd-Centrale, en van de Stichting "Voor Zon en Vrijheid". Samengesteld door Flip Barmes. Met tekeningen van Fré Cohen.
(COHEN, FRÉ). BARMES, FLIP
15 jaar zon en vrijheid! Overzicht in woord en beeld van het kampwerk der Arbeiders-Jeugd-Centrale, en van de Stichting "Voor Zon en Vrijheid". Samengesteld door Flip Barmes. Met tekeningen van Fré Cohen.
Amsterdam, AJC, 1937. Original illustrated wrappers. 68 p., 16 p. plates. 1st edition. Some vague spots on lower wrapper, otherwise fine. Remarkable cover, typography and drawings by Fr Cohen. Many little photographs in collages on art paper pages. A beautiful anniversary book about the summer camps of the Workers Youth organisation 'For Sun and Freedom'. Cat. Fr Cohen 129.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272453
€  75.00 [Appr.: US$ 88.1 | £UK 67.25 | JP 9945]
http://www.fokasp.nl/272453.jpg 

 BAROMÈTRE, MONSIEUR, Beau temps - mauvais temps.
BAROMÈTRE, MONSIEUR
Beau temps - mauvais temps.
La Haye, N. Veenstra, [1900]. Ingenaaid. 128, VIII p. 1e druk. Prachtig exemplaar! Bijzonder gaaf boek met Franstalige prozastukjes, niettemin uitgegeven in Den Haag. Het pseudoniem is niet opgelost.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272537
€  25.00 [Appr.: US$ 29.37 | £UK 22.5 | JP 3315]
http://www.fokasp.nl/272537.jpg 

 BERBER, ANITA, Programma Centraal-Theater (October, 1926).
BERBER, ANITA
Programma Centraal-Theater (October, 1926).
Amsterdam, Centraal-Theater, 1926. Original black-and-yellow wrappers (cover illustration J.H. Morin). 12 p. Illustrated. Many adverts. With owner's stamps and later inscription ('City Hotel opening'), lower cover a bit browned, two little corner holes (from a visiting card), two adverts accentuated in pink pencil, otherwise in excellent condition. Program of the Dutch tour of Anita Berber and her lover Henri in the Centraal Theater in Amsterdam, combined with the play 'Literatur' by Arthur Schnitzler. With two pictures of Anita Berber, one of Henri (Chatin-Hoffman) in cubistic clothing, and one of drummer Buddie Gilmore. The great ephemera collector D.J. Spaans had the unfortunate habit to rubberstamp his each and every possession and write on it, too. Still, very attractive and rare!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272939
€  160.00 [Appr.: US$ 187.95 | £UK 143.5 | JP 21216]
http://www.fokasp.nl/272939.jpg 

 BERROCAL, MIGUEL, Gauffrage of the Torso. Originele reliëfdruk.
BERROCAL, MIGUEL
Gauffrage of the Torso. Originele reliëfdruk.
Gesigneerde en genummerde relifdruk uit de dertiende serie van Prent 190. (1981). Oplage 190 exemplaren. 50 x 70 cm. Genummerd '139/190' en gesigneerd 'berrocal'. Negen motieven in relifdruk.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273243
€  125.00 [Appr.: US$ 146.84 | £UK 112.25 | JP 16575]
http://www.fokasp.nl/273243.jpg 

 BIBEB, Otto Treumann, grafisch ontwerper.
BIBEB
Otto Treumann, grafisch ontwerper.
Nijmegen, Drukkerij G.J. Thieme, 1970. 26,5 x 24 cm. Ingenaaid. 32 p. Veelkleurige reproducties. 1e druk. Langs de randen heel lichte slijtage. Met inliggende aanbiedingskaart. Met Engelse vertaling van het interview door Bibeb, dat de tekst van dit boek vormt, door James Brockway. Buitengewoon fraaie vormgeving.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273475
€  30.00 [Appr.: US$ 35.24 | £UK 27 | JP 3978]
http://www.fokasp.nl/273475.jpg 

 BIESHEUVEL, J.M.A., Nachtelijk gesprek.
BIESHEUVEL, J.M.A.
Nachtelijk gesprek.
Sliedrecht, Van den Dool, 1987. Linnen met stofomslag. 132 p. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug omslag verbruind.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272736
€  30.00 [Appr.: US$ 35.24 | £UK 27 | JP 3978]
http://www.fokasp.nl/272736.jpg 

 
BIJMOER, WIM
Onze Zomerkampen. Voor zon en vrijheid 1936.
[Amsterdam, AJC], 1936. Leporello-folder. 8 p. Gedrukt in rood, blauw, groen en zwart. 1e druk. Zeer gaaf. Met 6 pagina's illustraties van een nog zeer jeugdige Wim Bijmoer (1914-2000), later bekend van zijn vele Annie M.G. Schmidt-illustraties.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272454
€  30.00 [Appr.: US$ 35.24 | £UK 27 | JP 3978]

 (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER, Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
(JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER
Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
Baarn, Arethusa Pers, (1982). Zwarte moir zijde. 48 p. Gedrukt in een oplage van 70 genummerde exemplaren. Uitgave ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de kunstenares. Arethusa 36.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272145
€  75.00 [Appr.: US$ 88.1 | £UK 67.25 | JP 9945]
http://www.fokasp.nl/272145.jpg 

 (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER, Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
(JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER
Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
Baarn, Arethusa Pers, (1987). Linnen. 16 p. Gedrukt door de Clipeus Pers in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Met, los bijgevoegd, drie losse afdrukken van de etsen, eveneens gesigneerd. Uitgave ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de kunstenares. Arethusa 75.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272164
€  100.00 [Appr.: US$ 117.47 | £UK 89.75 | JP 13260]
http://www.fokasp.nl/272164.jpg 

 KANARIE-BOEKJES, 21 deeltjes van de Kanarie-reeks en de serie Geel Succes-boekje. (Zie foto voor de titels).
KANARIE-BOEKJES
21 deeltjes van de Kanarie-reeks en de serie Geel Succes-boekje. (Zie foto voor de titels).
Den Haag, N.V. Maandblad Succes, eind jaren 30-ca. 1950. 12,5 x 8,5 cm. Originele omslagen (o.a. Piet Mare). Ca. 64 pag. elk. Goede conditie. De Gele Succes-boekjes kregen eind jaren 30 de naam Kanarieboekje. Sommige van de 261 deeltjes bestaan in verschillende drukken. Beide nummers 41 in deze set zijn behoorlijk verschillend!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272488
€  50.00 [Appr.: US$ 58.73 | £UK 45 | JP 6630]
http://www.fokasp.nl/272488.jpg 

 (NIEUWJAARSWENS). BOER, DAATJE DE, Porsters Nieuwjaarswensch, opgedragen aan hare Geachte Begunstigers. 1 Januarij 1881.
(NIEUWJAARSWENS). BOER, DAATJE DE
Porsters Nieuwjaarswensch, opgedragen aan hare Geachte Begunstigers. 1 Januarij 1881.
Amsterdam, G. van der Linden, 1881. Met grote houtsnede (primitief, meermalen gebroken). En vel, eenzijdig bedrukt. 34 x 21 cm. Wat gekreukt. Op de blanco achterkant wat notities en een plakzegeltje. Nieuwjaarswens van de lopende wekdienst in Amsterdam, uit de tijd dat nog weinigen een wekker hadden. Met op de houtsnede een porster en haar hond, daarboven het Amsterdamse wapen met merkwaardige leeuwen en mytische figuren gesierd, en daaronder schaatsers. Decoratief!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272891
€  65.00 [Appr.: US$ 76.36 | £UK 58.25 | JP 8619]
http://www.fokasp.nl/272891.jpg 

 (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M., 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
(MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M.
'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
1963. 22,1 x 9,2 cm. Leporello. 7 bladen. Alleen recto. Met 15 afbeeldingen van schilderijen. De uitvoerige, begeleidende tekst in deze folder is een van de eerste publicaties van de auteur Alain Teister, wiens echte naam Jacob Martinus Boersma is.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272225
€  75.00 [Appr.: US$ 88.1 | £UK 67.25 | JP 9945]
http://www.fokasp.nl/272225.jpg 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page