Paradox: Literature : 17th century Dutch
found: 118 books on 8 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
Cats, Jacob.
Het Spaens Heydinnetje.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1963. 5e dr.. 111 p. Pbck met omslag.l H.J. Vieu-Kuik (ed.)
ParadoxProfessional seller
Book number: 7763
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 
Cats, Jacob.
Het Spaens Heydinnetje.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1963. 99 p. Pbck met omslag.l H.J. Vieu-Kuik (ed.)
ParadoxProfessional seller
Book number: 6159
€  7.50 [Appr.: US$ 8.07 | £UK 6.75 | JP¥ 1057]

 
Coster, S.
Boere-klucht. Van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen
Zutphen, Thieme. ca. 1970. 112 p. Pbck.l Aantek. F.A. Stoet, herzien door N.C.H. Wijngaards. KLP 172
ParadoxProfessional seller
Book number: 2324
€  7.50 [Appr.: US$ 8.07 | £UK 6.75 | JP¥ 1057]

 Cowan, H.K.J., De "Hikajat Malém Dagang" Atjèsch heldendicht met toelichting
Cowan, H.K.J.
De "Hikajat Malém Dagang" Atjèsch heldendicht met toelichting
Leiden, RUL. 1937. 1e dr. VI, 115 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6577
€  15.00 [Appr.: US$ 16.15 | £UK 13.25 | JP¥ 2115]

 
Donkersloot, N.A.
Vondels grootheid.
Groningen, Wolters. 1937. 1e dr. 22 p. Geniet.
ParadoxProfessional seller
Book number: 7962
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 Duits, H. e.a. (red.)., Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra
Duits, H. e.a. (red.).
Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. 1986. 1e dr.. 317 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1414
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 
Es, G.A. van.
Barokke lyriek van protestantse dichters in de zeventiende eeuw.
Groningen, Wolters. 1946. 1e dr. 30 p. Geniet.l Rede
ParadoxProfessional seller
Book number: 3279
€  4.50 [Appr.: US$ 4.84 | £UK 4 | JP¥ 634]

 
Eymael, H.J.
Huygens-Studiën. Nalezingen met crititische aanteekeningen of uitgaven van C. Huygens Werken door Dr. Verwijs, Prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W.Stellwagen.
Kuilenburg, Blom & Olivierse. 1886. VIII,160 p. Pbck. Rug beschadigd.
ParadoxProfessional seller
Book number: 12578
€  10.00 [Appr.: US$ 10.76 | £UK 9 | JP¥ 1410]

 
Frijns, W.M.
Vondel en de moeder gods.
Bilthoven, Nelissen. 1947. 2e dr. 598 p. Linnen. 4to. Iets roestvlekkig.
ParadoxProfessional seller
Book number: 10224
€  7.50 [Appr.: US$ 8.07 | £UK 6.75 | JP¥ 1057]

 
Gemert, Lia van.
Norse negers. Oudere letterkunde in 1996
Nijmegen, KUN. 1996. 32 p. Geniet.l Rede
ParadoxProfessional seller
Book number: 7770
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 Gielen, J.H. e.a., P.C.Hooft. Dichter, Dramaturg, Geschiedschrijver en Magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
Gielen, J.H. e.a.
P.C.Hooft. Dichter, Dramaturg, Geschiedschrijver en Magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
Arnhem, Van Loghum. 1947. 89 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 9892
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 
Grootes, E.K.
Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh
Noorduijn, Tjeenk Willink. 1973. 1e dr.. 398 p. Pbck.l Proefschrift
ParadoxProfessional seller
Book number: 5491
€  10.00 [Appr.: US$ 10.76 | £UK 9 | JP¥ 1410]

 
Grootes, E.K.
Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh
Noorduijn, Tjeenk Willink. 1973. 398 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6998
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

 
Grootes, E.K.
Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
Leiden, Nijhoff. 1984. 85 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 7077
€  2.50 [Appr.: US$ 2.69 | £UK 2.25 | JP¥ 352]

 
Grootes, E.k. e.a.
Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618 - 1969).
Leiden, Nijhoff. 1986. 525 p. Linnen met s.o.
ParadoxProfessional seller
Book number: 11677
€  5.00 [Appr.: US$ 5.38 | £UK 4.5 | JP¥ 705]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page