Galileo: onderwijsgeschiedenis
found: 55 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
-
Het hoger onderwijs op de helling. Verslag van het congres gehouden te Leiden op 3 maart 1951
Leiden, Het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, 1951, -. Paperback. 59. No images. Conditie: Very good, papier van de bladzijden is gebruind.
GalileoPrivate seller
Book number: VWO_1951
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
-
J. ter Gouw (z.d.). Kijkjes in de oude schoolwereld. I. Oude scholen. II. Oude schoolboeken. & J. van der Hoeven (z.d.) De verspreiding en bewerktuiging der dieren.
Leiden, A. W. Sijthoff, z.j., -. half octavo, Hardcover (cloth back). 46+45+48 blz.. Black & White images. Conditie: Fair, binding: niet origineel.
GalileoPrivate seller
Book number: Gouw
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13 | JP 1802]

 
-
Verslag nopens den staat der hooge, middelbare en lagere scholen, in 1837
's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1839, 1e druk. Paperback. 22. No images. Conditie: Fair, ingenaaid, titelblad lijkt gevlekt (as?), bladzijden overigens schoon, randen geschroeid?.
GalileoPrivate seller
Book number: Verslag_1839
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
J. WOLTJER EN ANDEREN
Het onderwijs in Nederland. Algemeene- en internationale tentoonstelling van Brussel 1910
Groningen, J. B. Wolters, 1910, 1st. large octavo 3.1 cm, Hardcover (cloth back). 412 pp . No images. Conditie: Good, naam op schutblad, overigens pagina's schoon en strak.
GalileoPrivate seller
Book number: Woltjer
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP 2403]

 
A. BARTELS
Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963
Groningen, Wolters, 1963, 1e druk. large octavo, Hardcover (cloth). 292 blz. Black & White images. Conditie: Very good.
GalileoPrivate seller
Book number: Bartels3
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
A. BARTELS
Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963.+ Een eeuw middelbaar onderwijswet herdacht
Groningen, Wolters, 1963, 1e druk. Hardcover (cloth). 292 + 48. Black & White images. Conditie: Very good, naam en stempel op vrij voorblad boek en brochure, overigens bladzijden schoon en strak. toegevoegd: Een eeuw middelbaar onderwijswet herdacht. Groningen: J. B. Wolters. brochure 48 blz. .
GalileoPrivate seller
Book number: Bartels_3
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
L. VAN HEUSDEN. HERZIENING: F. LZ. BERGHUIS
Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde
Leiden, A. W. Sijthoff, 1833/1894, 8e editie 1894. large octavo 5 cm, Hardcover (cloth). xii _ 332 blz. No images. Conditie: Fair, Bladzijden schoon; rug verkleurd, overigens voor een 120-jarig boek in goede staat. . Dit boek is in 1895 opnieuw gebonden als prijsboek: op het voorplat diepstempel verguld: Gemeente Ambachtschool 's-Hertogenbosch cursus 1894-95 1. of laagste klas 1. prijs toegekend aan A. B. F. Wouters.
GalileoPrivate seller
Book number: Heusden
€  40.00 [Appr.: US$ 44.28 | £UK 34.5 | JP 4806]

 
E. P. DE BOOY
Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw
Zutphen, De Walburg Pers, 1980, 1e druk. Hardcover (cloth). 288. Black & White images. ISBN/EAN: 906011325X. Conditie: As new. Utrecht: Stichtse Historische Reeks 5.
GalileoPrivate seller
Book number: Booy
€  16.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13.75 | JP 1922]

 
ENGELINA PETRONELLA DE BOOY
De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw
Utrecht, Proefschrift Universiteit van Utrecht, 1977, dissertatie. large octavo, Hardcover (cloth), met stofomslag. 374 blz + stellingen. Black & White images. ISBN/EAN: geen isbn (handelseditie: 9025709303). Conditie: Very good, in goed omslag (enige slijtage bovenkant, licht verkleuring rug).
GalileoPrivate seller
Book number: Weldaet
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13 | JP 1802]

 
W. BORDEWIJK
Een onderzoek naar de factoren, die beroepswens en beroepsvoorstelling van de proletarische jeugd beinvloeden
Groningen, Wolters, 1949, 1. Paperback. 94. Black & White images. Conditie: Fair. Proefschrift RU Utrecht.
GalileoPrivate seller
Book number: Bordewijk
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
I. J. BRUGMANS (RED.)
Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961
Groningen, Wolters, 1961, 1e druk. Hardcover (cloth). 240 + xxxii. Black & White images. Conditie: Very good, geen stofomslag (zoals uitgegeven?), zeer goed exemplaar. oa.: L. W. de Bree: Geloof in de letterkast. Schets van het lager onderwijs omstreeks 1836 - E. J. Kuiper: De latijnse school omstreeks 1836 - Fr. de Jong Edz.: Vermenivuldiging en deling: De groei van het Nederlandse onderwijs - H. Niuewenhuis: Over en uit de geschiedenis van de didactiek en methodiek van het lager onderwijs in de laatste 125 jaar - H. W. F. Stellwag: Het probleem van de didactiek van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwij.
GalileoPrivate seller
Book number: Brugmans
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
D. BUDDINGH
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Met: Bijdragen of geschied- en letterkundig mengelwerk, betrekkelijk de geschiedenis van opvoeding en onderwijs in de Nederlanden: Eerste gedeelte, tot aan de Hervorming; Tweede gedeelte, van de Hervorming tot in 1843.
's-Gravenhage, J. M. van 't Haaff, 1842, 1843, 1e druk. Hardcover. 204 + 203 + 259. No images. Conditie: Fair, bibliotheekspempels, overigens bladzijden schoon, rugstuk ontbreekt, boekblok gebroken.
GalileoPrivate seller
Book number: Buddingh
€  30.00 [Appr.: US$ 33.21 | £UK 25.75 | JP 3604]

 
D. BUDDINGH
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Met Bijdragen of geschied- en letterkundig mengelwerk, betrekkelijk de geschiedenis van opvoeding en onderwijs in de Nederlanden, eerste gedeelte, tot aan de Hervorming; Tweede gedeelte, van de Hervorming tot in 1843
's-Gravenhage, J. M. van 't Haaff, 1842-1843, 1e. Hardcover. 204 + 203 + 259. No images. Conditie: Fair, In een enkele band gebnden, bibliotheekzegel op voorplat en op schutblad, overigens bladzijden schoon, rug aan een zijde los.
GalileoPrivate seller
Book number: D._Buddingh
€  50.00 [Appr.: US$ 55.35 | £UK 43 | JP 6007]

 
H. VAN DER BYLL
Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932
Amsterdam, Internationaal Antquariaat (Menno Hertzberger), 1932, 1e druk. groot quarto, Hardcover (cloth). 690. No images. Conditie: Very good, pagina's strak en schoon, band met gave goudopdruk en natuurlijk enkele kleine slijtageplekjes.
GalileoPrivate seller
Book number: Byll
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP 2403]

 
DE COMMISSIE VAN ONDERZOEK EN ADVIES INZAKE DE AANSLUITING VAN LAGER EN VOORTGEZET ONDERWIJS, BENOEMD DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ?S-GRAVENHAGE
De aansluiting van lager en voortgezet onderwijs
Groningen, Wolters, 1928, 1e. qoctavo, Hardcover (cloth). 294 blz. No images. Conditie: Good.
GalileoPrivate seller
Book number: aansluiting
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP 3004]

 
COMMISSIE VOOR STATISTIEK VAN HET INTERUNIVERSITAIR CONTACTORGAAN, VZ J. J. J. DALMULDER
De ontwikkeling van het aantal academici tot 1980. Aanbod en behoefte
Zeist, De Haan, 1959, 1e druk. quarto, Paperback. 127. No images. Conditie: Fair, Geen bibliotheekexemplaar. . Veel kwantitatieve gegevens in tabellen. Deze publikatie is een overdruk van een aantal artikelen, opgenomen in het weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 'O.K.W. Mededelingen' (jaargang 1959). Deze artikelen beogen een samenvatting te geven van het zgn. 'Rapport Dalmulder.'.
GalileoPrivate seller
Book number: Dalmulder
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP 2403]

 
N. DEEN
Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland
Groningen, Wolters, 1969, 1e druk. Hardcover. 218. No images. Conditie: As new, gebonden zonder omslag (zoals uitgegeven?) maar gaaf, ex-libris, overigens bladzijden schoon en strak. ook als Proefschrift UvA / Mededelingen nr 76 Nutsseminarium.
GalileoPrivate seller
Book number: Deen
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
E. P. DE BOOY & J. ENGEL
Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw
-, Delft: Fundatie van Renswoude, 1985, 1e druk. large octavo, Hardcover (cloth), met stofomslag. 319 blz. Black & White images. ISBN/EAN: 9070403161. Conditie: Very good, in good dust jacket (tanned, small defects).
GalileoPrivate seller
Book number: 9070403161
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 21.5 | JP 3004]

 
H. W. FORTGENS
Meesters, scholieren en grammatica uit het middeleeuwse schoolleven
Zwolle, W. E. J. Tjeen Willink, 1956, -. large octavo, Paperback. 120 blz. No images. Conditie: Very good.
GalileoPrivate seller
Book number: Fortgens_meesters
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
A. M. VAN DER GIEZEN
De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806)
Assen, Van Gorcum, 1937, -. octavo, Paperback. 214 blz. No images. Conditie: Good, ingenaaid;met inlegvel corrigenda; geen bibliotheekboek. Van der Giezen schreef een vervolg dat ongepubliceerd is gebleven: (1944/1969). Een halve eeuw Nederlandse onderwijspolitiek 1806-1857. In eigen beheer - manuscript afgerond 1944, belangrijk historisch werk, gestencild 1969, quarto.
GalileoPrivate seller
Book number: Giezen_1e
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

 
P. K. GÖRLITZ
Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland
Leiden, Du Mortier, 1849, 1e. octavo, Halfleather binding. 302 blz. No images. Conditie: Good, Large signature of (probably) the original owner (Koch) on title page. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Leiden: Du Mortier Beantwoording der prijsstoffe: Eene welbewerkte geschied- en oordeelkundige Vergelijking van den staat van het Lager Onderwijs hier te Lande, vr en na de Schoolhervorming. Door P. K. Grlitz, te Rotterdam.
GalileoPrivate seller
Book number: Goerlitz
€  35.00 [Appr.: US$ 38.74 | £UK 30.25 | JP 4205]

 
N. B. GOUDSWAARD
Agrarisch onderwijs in Nederland 1783-1983. Hoe het wor[s]telde en groeide
Culemborg, Educaboek, 1986. quarto, Paperback. 449 blz. No images. ISBN/EAN: 9011012240. Conditie: Very good.
GalileoPrivate seller
Book number: 9011012240
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13 | JP 1802]

 
M. GOUKA
Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst
Rotterdam, Cursus Postma, 1914, 3e. octavo, Different. 132 blz + 12 platen. Black & White images. Conditie: Fair, ingenaaid, scheefgelezen, scheurtjes en rafels, bladzijden schoon..
GalileoPrivate seller
Book number: Gouka
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP 2403]

 
M. DE HAAS
Bossche scholen van 1629 tot 1795
-, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1926, -, Paperback. 275 blz. No images. Conditie: Good, slijtage, roestvlekkig.
GalileoPrivate seller
Book number: De_Haas_2e
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP 2403]

 
M. DE HAAS
Bossche scholen van 1629 tot 1795
Amsterdam, proefschrift UvA, 1926, -. Paperback. 275. No images. Conditie: Fair, ingenaaid, voor- en achterblad losgeraakt, naam op tussenblad, overigens bladzijden schoon maar roestvlekkig.
GalileoPrivate seller
Book number: Haas
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP 1201]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page