De Verrassing: onderwijs
trouvé: 4 livres

 
BEUKEN, W.H. EN P. LUKKENAER
Lezen en verstaan, vragen en opgaven bij teksten voor de hoogste klassen van Gymnasium, H.B.S., Kweekschool en andere inrichtingen van voortgezet onderwijs
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1960, Negende druk. 22,7 x 15,1 x 1,4 cm., Paperback. 243 p.p.. No images. Conditie: Fair, Vooral in het begin van het boek veel aantekeningen in de marges en onderstrepingen in potlood. . Een leerboek voor de vakken Nederlandse literatuur..
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20190022
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Onderwijs

 
BOOMSMA, A + F.C. DOMINICUS
Bloementakken, Leesboek voor U.L.O.-Scholen en andere Scholen voor voortgezet onderwijs Tweede deel
Zwolle, N.V. Uitgever-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1951, Derde druk. 20,8 x 14,8 x 1,3 cm., Hardcover. 233 p.p.. Black & White images. Conditie: Good, Stevig in de band, wat vlekjes op het schutblad, nauwelijks verkleurd. . Dit boek is bedoeld ter bevordering van technisch begrijpend lezen .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180031
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Onderwijs

 
LEIDSE WERKGROEP MOEDERTAALDIDACTIEK
Moedertaaldidactiek voor het voortgezet onderwijs
Muidenberg, Dick Coutinho, 1983, Derde druk . 22,6 x 15,8 x 3 cm., Paperback. 708 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9062835457. Conditie: As new, Naam vorige eigenaar voorin, door het hele boek aantekeningen, onderstrepingen met potlood. . De Leidse werkgroep moedertaaldidactiek bestaat uit: Helga Bonset, Hans Hulshof (eindredacteur), Bernard Schut, Heleen van der Straaten en Jan Wallert.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20160062
€  12.50 | CHF 13.5]

 
STUDULSKI, FRANK
De Brede School, Perspectief op een educatieve reorganisatie
Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2007, Tweede herziene druk. 24 x 17,1 x 1,1 cm., Paperback. 188 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789066658998. Conditie: Good, In goede staat, er staan hier en daar onderstrepingen in de tekst met potlood. De rijksoverheid heeft aangegeven dat de brede school vooral een zaak is van gemeenten en scholen. Behalve voorlichting en wat onderzoek zou er geen taak zijn voor de rijksoverheid. Een gedecentraliseerd 'integraal' onderwijs- en jeugdbeleid moet daarvoor voldoende kader bieden. Toch is het van belang dat instellingen, die de ontwikkeling van kinderen als opdracht hebben, het onderwijskundige vraagstuk van de bredeschoolaanpak opnieuw op de tekentafel leggen. Frank Studulski reikt daarvoor ruimschoots elementen aan in dit boek. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20170012
€  13.95 | CHF 15.5]
Catalogue: onderwijs

| Pages: 1 |