De Verrassing: Theologie
trouvé: 6 livres

 
DINGEMANS, G.D.J.
Een huis om in te wonen, Schetsen en bouwstenen voor een Kerk en een Kerkorde van de toekomst.
's Gravenhage, Uitgeverij Boekencentrum B.V., 1987, 1ste druk. 20,1 x 12,6 x 1,9 cm., Paperback. 216 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789023902041. Conditie: Good, Hoek uit het schutblad geknipt, verder in prima condition. . Dit boek heeft als voornaamste doel om een gesprek op gang te brengen over de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 1951 een voortreffelijke gangmaker bleek te zijn voor een hernieuwd kerkelijk elan, maar die in de tachtiger jaren duidelijk problemen oplevert. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180024
€  11.95 | CHF 13]
Catalogue: Theologie

 
MEINHOLD, JOHANNES
Einfuhrung in das Alte Testament, Geschichte, Literatur und Religion Israels
Giessen, Alfred Topelmann Verlag, 1932, Dritte Auflage. 22,8 x 17 x 2,6 cm., Hardcover (cloth). 372 p.p.. No images. Conditie: Good, Een weinig verkleurd. . Sammlung Alfred Topelmann Die Theologie im Ariss: Band 1. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180007
€  12.50 | CHF 13.5]
Catalogue: Theologie

 
PAMEIJER, JOHAN M.
De Mythe van Christus, De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis
Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, 1998, 1ste druk. 21 x 13,5 x 2,2 cm., Paperback. 251 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789020281545. Conditie: As new, Puntgaaf exemplaar. Het levensverhaal van Jezus Christus is opgebouwd uit talrijke mythen. Zowel boeddhistische en Perzische elementen als reminiscenties aan de Griekse mythologie klinken erin door. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180002
€  11.95 | CHF 13]
Catalogue: Theologie

 
PAUWELS, DR. C.F.
Gods Openbaring
Utrecht, Uitgeverij Het Spectrum, zonder jaartal, 1ste druk. 18.8 x 11 x 1.2 cm., Paperback. 119 pp. No images. Conditie: Good, Goed,, wat vergeeld, maar zit nog goed in het bandje. boekhandelssticker voorin.. Serie: de Katholieke Kerk nr. 27. Uitgegeven in opdracht van Het Katholieke Comit? van Actie voor God.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20150035
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Theologie

 
SAP, JAN
Woord en Wereld, Twaalf preken
Amstelveen, EON Pres, 2010, 1ste druk. 21,5 x 13,6 x 0,6 cm., Paperback. 91 p.p.. No images. ISBN/EAN: 978907246443. Conditie: As new, Puntgaaf exemplaar. De twaalf preken gaan over boeiende thema's als leer en leven, herder en huurling, Maria en Martha en het koningschap van Jesus. Al verkondigend en uitleggend wordt getracht bijbels geloof dichter bij de hoorders te brengen en daarmee de dialoog in de gemeente te bevorderen.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180020
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Theologie

 
WOELDERINK, J.G.
Uit de Practijk der Godzaligheid
's Gravenhage , Uitgeverij Guido de Bres, 1956, 1ste druk. 20 x 14 x 1,6 cm. , Hardcover (cloth). 213 pagina's. No images. Conditie: Good, Keurig exemplaar.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20200156
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Theologie

| Pages: 1 |