De Verrassing: Psychologie
trouvé: 8 livres

 
ANDRIESSEN, H.C.I.
Groei en grens in de volwassenheid,
Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1974, Tweede druk. 20,5 x 13,8 x 2,5 cm., Paperback. 391 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9025598080. Conditie: Fair, Boek is duidelijk gebruikt, naam vorige eigenaar voorin, onderstrepingen en aantekeningen in de marges.. Inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20160067
€  10.00 | CHF 11]
Catalogue: Psychologie

 
HAER, B. VAN DER
Je beroep - een eigen keuze
Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955, 1ste druk. 21 x 13,5 x 1,3 cm., Paperback. 162 p.p.. Black & White images. Conditie: Fair, Kaft is verkleurd, op schutblad naam vorige eigenaar en ook hier wat verkleuring. . Dit activerende boek is geschreven voor jongeren uit de hoogste klassen van de middelbare school en is bedoeld als leidraad bij beroeps- en studiekeuze. De schrijver, psycholoog en beroepskeuze-adviseur te Utrecht, gaat van het standpunt uit dat het noodzakelijk is eigen aard en aanleg te kennen alvorens een verantwoorde en juiste keuze van beroep of studierichting kan worden gedaan. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20200024
€  12.95 | CHF 14]
Catalogue: Psychologie

 
HENNEKAM, LISELOTTE
Drie dagen bijna dood, De indrukwekkende zielenreis van psycholoog Rogier Zwijsen
Makkum, Booklight Uitgeverij, 2017, 1ste druk. 22 x 15 x 1,9 cm., Paperback. 192 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789492595027. Conditie: Very good, Naam vorige eigenaar op schutblad. Wat gebeurt er als je dood gaat? Het is een vraag die velen fascineert. Rogier Zwijsen kreeg - tijdens het werk in zijn praktijk - een acute hersenvliesontsteking. Hij zweefde drie dagen op de rand van de dood, in een diepe coma. Toen hij bijkwam vertelde hij zijn ongelooflijke verhaal en zijn belangrijke boodschap. Liselotte Hennekam legde het verhaal vast en schreef dit boek..
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20190026
€  15.95 | CHF 17.5]
Catalogue: Psychologie
Mots-clés: Bijna dood ervaring

 
JACOBI, JOLANDE
De psychologie van Carl G. Jung, Een inleiding tot zijn werk
Cothen, Servire Uitgevers b.v., 1992, Tweede druk. 20,8 x 13,2 3,1 cm., Hardcover. 320 p.p.. Color Illustrations. ISBN/EAN: 9789063253837. Conditie: Very good, Als nieuw, alleen zitten er wat vlekjes op de bovenste bladsnede. . Wie zich een beeld wil vormen van de denkwereld van Jung en daarvoor het werk van Jung zelf ter hand neemt, komt voor een moeilijke opgave te staan. Het uit vele delen bestaande oeuvre van Jung beslaat zeer veel onderwerpen en is lang niet altijd even toegankelijk. In dit, door zijn hoge kwaliteit klassiek geworden boek, wordt een samenhangend overzicht van de psychologie van Jung gegeven, dat naar het oordeel van Jung alle essenti?le punten belicht. Vertaald uit het Duits door M. Drukker.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20170058
€  13.95 | CHF 15.5]
Catalogue: Psychologie

 
PIERRAKOS, EVA
Voortgaan op je pad, Van overleven naar leven
Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, 2005, vierde druk. 21 x 13 x 3 cm., Paperback. 339 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789020250923. Conditie: Very good, Datum en tekst op schutblad, verder in goede staat. Met 'Het Pad' wordt een persoonlijke psychologische weg bedoeld, maar ook een weg waarbij men zich gesteund en ge?nspireerd weet door boven het persoonlijke uitgaande krachten..
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20180021
€  14.95 | CHF 16.5]
Catalogue: Psychologie

 
POLSTER, ERVING EN MIRIAM
Praktijk van Gestalt
Rotterdam, Lemniscaat, 1974, 1ste druk. 21,4 x 14,5 x 1,9 cm., Paperback. 264 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9060691849. Conditie: Good, In goede staat allen wat verkleurd. . Psychotherapie voor zieke, gezonden, samenleving, een nieuwe manier van leven Vertaald uit het Engels door J. Valk.
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20160053
€  7.50 | CHF 8.5]
Catalogue: Psychologie

 
SHEEHY, GAIL
Wie niet.... Kritieke fasen in het leven van iedere volwassene
Amsterdam, Elsevier, 1977, 1ste druk. 22 x 15 x 3,9 cm., Paperback. 464 p.p.. No images. ISBN/EAN: 9789010019240. Conditie: Good, de oorsponkelijke kaft is keurig omgeplakt met groen papier, verder zij er hier en daar onderstrepingen met potlood. . 1: Mysteries van de levenscyclus, 2: Ontworteling, 3: De afmattende jaren twintig, 4: Overgang naar de dertiger jaren, 5: Maar ik ben uniek, 6:De weg naar de levenswende, 7: Vernieuwing. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20170096
€  12.95 | CHF 14]
Catalogue: Psychologie

 
WINTER, FRITS
De pijn de Baas
Soest, Zelf gepubliceerd, 2001, vijfde druk. 24 x 16 x 1,5 cm., Paperback. 208 p.p.. Black & White images. ISBN/EAN: 9789055134113. Conditie: Very good, Puntgaaf exemplaar. Wat u nodig heeft, is kennis en inzicht in de principes, die een therapieprogramma ter bestrijding van chronische pijn succesvol doen zijn. In de meeste revalidatiecentra en pijnpoli's wordt met deze handleiding gewerkt. .
De VerrassingPrivée vendeur
N° du livre: 20190066
€  13.95 | CHF 15.5]
Catalogue: Psychologie

| Pages: 1 |