Moby Dick: Waterbeheer
gevonden: 8 boeken

 
BESTEN, J.J. DEN
BEREKENINGSMETHODEN VOCHTLEVERANTIE EN AËRATIE: EVALUATIE EN BRUIKBAARHEID SIMULATIEMODELLEN Waterbeheer Natuur Bos en Landschap, Standplaats en fysiografie 8a
Utrecht 1986 92 p. tabellen, etc. (code C-591)
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145779
€  7.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer kros

 
BOTS,W.C.P.M. E.A.
FYSISCH-CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER IN HET NOORDEN DES LANDS EEN STUDIE IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL STRUCTUURPLAN NOORDEN DES LANDS Regionale studie 13
Wageningen 1987 112 p. kaarten
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145809
€  12.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer kros

 
BOUDEWIJN, T.J. (RED.)
RIJKSWATEREN ALS WETLANDS ECOSYSTEEM-ANALYSE VAN DE RIJKSWATEREN ALS INTERNATIONAAL BELANGRIJKE WATER- EN MOERASGEBIEDEN Ecoland-rapport 87-2
Utrecht 1987 291 p. kaartjes en tabellen
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145811
€  12.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C. (RED.)
VERDROGING VAN NATUUR EN LANDSCHAP BESCHRIJVING EN ANALYSE Rapp. V&W
0 1989 79 p. krtn. en tab.
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145813
€  12.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C., E.A.
VERDROGING IN NEDERLAND PROBLEEMVERKENNING publikatiereeks milieubeheer min. VROM
's-Gravenhage 1987 46 p. ill. 50 p. bijlagen
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145815
€  7.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C., ETC..
VERDROGING IN NEDERLAND PROBLEEMVERKENNING publikatiereeks milieubeheer Min. VROM nr.13
's-Gravenhage 1987 46 p. ill. 38 p. bijlage
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145816
€  7.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer

 
BRINKMAN,J.J., ETC.
A WATER QUANTITY EN QUALITY MODEL FOR THE EVALUATION OF WATER MANAGEMENT STRATEGIES IN THE NETHERLANDS APPLICATION TO THE PROVINCE OF FRIESLAND Delft Hydraulics Communication (nr 380)
0 1987 8 p. ill.
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145830
€  5.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: waterbeheer kros

 
ONBEKEND
PROJECT OEVERS (M-0100) ONDERZOEK OEVERONTWIKKELINGEN EN OEVERBERSCHERMINGSSYSTEMEN IN STAGNANTE BEKKENS Rijkswaterstaat, Concept Projectplan (notitie DDMI-83.165)
0 1983 59 p. ill., kaarten (code C-591)
-- Moby DickProfessionele verkoper
Boeknummer: 145700
€  5.00
Catalogus: Waterbeheer
Trefwoorden: Waterbeheer kros

| Pagina's: 1 |