Moby Dick: Waterbeheer
found: 8 books

 
BESTEN, J.J. DEN
BEREKENINGSMETHODEN VOCHTLEVERANTIE EN AËRATIE: EVALUATIE EN BRUIKBAARHEID SIMULATIEMODELLEN Waterbeheer Natuur Bos en Landschap, Standplaats en fysiografie 8a
Utrecht 1986 92 p. tabellen, etc. (code C-591)
Moby DickProfessional seller
Book number: 145779
€  7.00 [Appr.: US$ 7.91 | £UK 6 | JP¥ 870]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer kros

 
BOTS,W.C.P.M. E.A.
FYSISCH-CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER IN HET NOORDEN DES LANDS EEN STUDIE IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL STRUCTUURPLAN NOORDEN DES LANDS Regionale studie 13
Wageningen 1987 112 p. kaarten
Moby DickProfessional seller
Book number: 145809
€  12.00 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.5 | JP¥ 1491]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer kros

 
BOUDEWIJN, T.J. (RED.)
RIJKSWATEREN ALS WETLANDS ECOSYSTEEM-ANALYSE VAN DE RIJKSWATEREN ALS INTERNATIONAAL BELANGRIJKE WATER- EN MOERASGEBIEDEN Ecoland-rapport 87-2
Utrecht 1987 291 p. kaartjes en tabellen
Moby DickProfessional seller
Book number: 145811
€  12.00 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.5 | JP¥ 1491]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C. (RED.)
VERDROGING VAN NATUUR EN LANDSCHAP BESCHRIJVING EN ANALYSE Rapp. V&W
0 1989 79 p. krtn. en tab.
Moby DickProfessional seller
Book number: 145813
€  12.00 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.5 | JP¥ 1491]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C., E.A.
VERDROGING IN NEDERLAND PROBLEEMVERKENNING publikatiereeks milieubeheer min. VROM
's-Gravenhage 1987 46 p. ill. 50 p. bijlagen
Moby DickProfessional seller
Book number: 145815
€  7.00 [Appr.: US$ 7.91 | £UK 6 | JP¥ 870]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer

 
BRAAT,L.C., ETC..
VERDROGING IN NEDERLAND PROBLEEMVERKENNING publikatiereeks milieubeheer Min. VROM nr.13
's-Gravenhage 1987 46 p. ill. 38 p. bijlage
Moby DickProfessional seller
Book number: 145816
€  7.00 [Appr.: US$ 7.91 | £UK 6 | JP¥ 870]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer

 
BRINKMAN,J.J., ETC.
A WATER QUANTITY EN QUALITY MODEL FOR THE EVALUATION OF WATER MANAGEMENT STRATEGIES IN THE NETHERLANDS APPLICATION TO THE PROVINCE OF FRIESLAND Delft Hydraulics Communication (nr 380)
0 1987 8 p. ill.
Moby DickProfessional seller
Book number: 145830
€  5.00 [Appr.: US$ 5.65 | £UK 4.5 | JP¥ 621]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: waterbeheer kros

 
ONBEKEND
PROJECT OEVERS (M-0100) ONDERZOEK OEVERONTWIKKELINGEN EN OEVERBERSCHERMINGSSYSTEMEN IN STAGNANTE BEKKENS Rijkswaterstaat, Concept Projectplan (notitie DDMI-83.165)
0 1983 59 p. ill., kaarten (code C-591)
Moby DickProfessional seller
Book number: 145700
€  5.00 [Appr.: US$ 5.65 | £UK 4.5 | JP¥ 621]
Catalogue: Waterbeheer
Keywords: Waterbeheer kros

| Pages: 1 |