Lingua Terrae Books: Geology Indonesia
found: 700 books on 47 pages. This is page 1
- Next page

 
Bijdragen van medewerkers der N.V. Billiton Maatschappij ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan 1860-1960.
1960. Geologie en Mijnbouw 39-10; pp. 401-568, many figs./phot. 2 plts. with maps folding-out. Complete issue, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82083
€  18.00 [Appr.: US$ 19.32 | £UK 15.75 | JP¥ 2717]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië Jrg. 39 Verh. (1910).
1912, 138 pp. figs./plts./fold. maps. Orig. boards, libr. stamp on front cover. contents: Tobler, A.: Voorloopige mededeeling over de geologie der Residentie Djambi. pp. 1-29, 1 fold. & col. map. Fennema & Douglas: De uitbarsting van den Tangkoeban Prahoe in Mei 1896 & April 1910; pp. 74-86, 2 photoplts. 3 maps. Gelder, J.K. van: Verslag omtrent eene geologische verkenning van de Mamberamo-Rivier op Nieuw-Guinea; pp. 87-112, 4 photoplts. 3 fold. & col. maps.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 1670093
€  46.00 [Appr.: US$ 49.36 | £UK 40 | JP¥ 6943]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië 53, 1924, Verh.
1925. 180 pp. figs./plts. 6 fold. & col./tinted maps in separate atlas. Contents, a.o. W. Dieckmann et al.: Algemene geologie en ertsafzettingen van Zuidoost-Selébès /&/ Mikroskopisch onderzoek van gesteenten uit Z.O. Selébès; pp. 11-113, 6 fig. 4 fold. plts. 2 fold. maps. J.E. Loth: Verslag over de geologisch-mijnbouwkundige verkenningen van West Nieuw-Guiné. etc. /&/ Foraminiferenhouende gesteenten uit het gied van den Vogelkop op Nieuw-Guiné; pp. 114-167, 1 fold. pl. 2 mikrophot. 4 fold. maps.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 1670094
€  50.00 [Appr.: US$ 53.66 | £UK 43.5 | JP¥ 7546]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië 54, 1925, Verh. 2de deel.
1928. 315 pp. figs./plts. 9 fold. most col./tinted maps in separate atlas. contents a.o. 't Hoen - Timor / Bothé - Riouw-Lingga & Poelau Toedjoeh / Frijling - Asahan- en Koeala-Rivieren (Toba) / Roothaan - Noordoost- Celebes / Ehrat - Flores . Orig. boards w. libr. sticker.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 1670095
€  92.00 [Appr.: US$ 98.73 | £UK 80 | JP¥ 13885]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië 49, 1920, Verh. 1ste ged.
1922. 320 pp. figs./plts. 20 fold. most col./tinted maps in separate atlas. Contents, a.o. Ziegler - Tandjoeng Laoet (Palembang) / Dieckman - Koekoesan, Borneo / Steiger - Midden-Sumatra / Adam - Soroako (celebes) / Krol - Diamant Zuidoost-Borneo. Orig. boards.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 1670266
€  115.00 [Appr.: US$ 123.41 | £UK 100 | JP¥ 17357]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. 42ste. Jrg., 1913, Verhandelingen.
1915. Batavia, Landsdrukkerij. 227 pp. few figs. 9 plts. of which 7 fold-outs at the end of volume. Contains 10 reports, a.o.: Brouwer: De vulkaan Raoeng en zijne erupties .. pp. 51-87, and Brouwer: Geologie Boven-Kampar en Rokan .. pp. 130-170. Orig. boards, libr. ticket in corner of front cover, contents very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 53992
€  23.00 [Appr.: US$ 24.68 | £UK 20 | JP¥ 3471]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. 46ste. Jrg., 1917, Verhandelingen, eerste gedeelte.
1918. Batavia, Landsdrukkerij. 358 pp. many figs./photoplts. 24 plts. of fold. maps and geol. sections in 26 sheets in separate folder. Contains 8 reports, a.o. Dieckmann: Praetertiaire goudafzettingen Palembang en Djambi .. pp. 78-135, and De Jongh: Tinerts V Kota .. pp. 312-358. Orig. boards/half cloth, libr. ticket in corner of front cover, contents very good, maps excellent.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 53993
€  69.00 [Appr.: US$ 74.05 | £UK 60 | JP¥ 10414]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 38ste Jrg. 1909.
1910. Landsdrukkerij, Batavia. xx, 353 pp. few figs. many photo- and fold.plts. Contents : see website. Orig. boards, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56531
€  69.00 [Appr.: US$ 74.05 | £UK 60 | JP¥ 10414]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 39ste Jrg. 1910.
1912. Landsdrukkerij, Batavia. 138 pp. 10 photoplts. h.t. 14 plts. with figs and maps. Contents : see website. Orig. boards, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56532
€  23.00 [Appr.: US$ 24.68 | £UK 20 | JP¥ 3471]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 40ste Jrg. 1911, Verh.
1913. Landsdrukkerij, Batavia. 247 pp. few figs. many photoplts. h.t. 10 fold-out plts. at end of volume, 20 fold. maps in separated folder. Contents : see website. Orig. boards, attachment backcover with fold. plates a bit shaky, otherwise and contents very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56533
€  50.00 [Appr.: US$ 53.66 | £UK 43.5 | JP¥ 7546]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 41ste Jrg. 1912, Verh.
1914. Landsdrukkerij, Batavia. 319 pp. many plts. h.t. 8 fold. plts. with maps at end of volume. Contents : see website. Orig. boards, back cover attachment very weak and shaky, otherwise and contents very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56534
€  50.00 [Appr.: US$ 53.66 | £UK 43.5 | JP¥ 7546]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 42ste Jrg. 1913, Verh.
1915. Landsdrukkerij, Batavia. 227 pp. few figs. 9 plts. most fold. with maps. Collection of 10 short papers. Orig. boards, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56535
€  23.00 [Appr.: US$ 24.68 | £UK 20 | JP¥ 3471]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 43ste Jrg. 1914, Verh. 2de ged.
1915. Landsdrukkerij, Batavia. 89 pp. many photoplts. h.t. 5 fold. plts. with maps. Contents : see website. Orig. boards, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56537
€  30.00 [Appr.: US$ 32.19 | £UK 26.25 | JP¥ 4528]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 44ste Jrg. 1915, Verh. 2de ged. [2 vols., text plus atlas]
1917. Landsdrukkerij, Batavia. 363 pp. figs. photoplts, 16 fold. plts. with col. geol. maps and sections in separate folder. Contents : see website. Orig. boards, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56539
€  69.00 [Appr.: US$ 74.05 | £UK 60 | JP¥ 10414]

 
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. 46ste. Jrg., 1917, Verhandelingen, eerste gedeelte. [2 vols., text plus atlas]
1918. Batavia, Landsdrukkerij. 358 pp. many figs./photoplts. 24 plts. of fold. maps and geol. sections in 26 sheets in separate folder. Contents : see website. Orig. boards/half cloth, libr. ticket in corner of front cover, contents very good, maps excellent.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 56542
€  69.00 [Appr.: US$ 74.05 | £UK 60 | JP¥ 10414]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page