Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 1028 boeken op 69 pagina's. Dit is pagina 8
Vorige pag. - Volgende pag.

 
CASPARIE W.R., LAMPE H. & WESTERMAN J.B.H. (RED.)
Hoe wij groeiden Gedenkboek 1882-1932 uitgegeven bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan avn den Frieschen Bond
Sneek, 1932. 153pp.geÔllustreerd met enkele portretten, 22cm. lichte gebruiksslijtage, goed
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N48657
€  15.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis Friesland religie

 
VAN CATTENBURCH A.L.
1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-coprs in junij 1865
Leiden, Hazenberg, 1865. [viii] 113 pp.met een portret & 3 platen met wapenschilden (in kleur) en een uitvouwbare kaart van Zeeland, roodlinnen uitgeversband met goudopdruk (licht bevlekt), stempeltje, 23cm. inktvlekje op onderste bladsnede
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N60088
€  100.00
Trefwoorden: Nederland Zeeland geschiedenis middeleeuwen mediaevalia

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Eerste deel
's-Gravenhage, Nijhoff, 1979. xi + 680pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65701
€  23.00
Trefwoorden: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Tweede deel
Amsterdam, Elsevier, 1985. [3] + 654pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65702
€  23.00
Trefwoorden: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Derde deel
's-Gravenhage, RGP, 1989. [3] + 695pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65703
€  23.00
Trefwoorden: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. & GABRIELS A.J.C.M. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Vierde deel
's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1994. xiv + 602pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65704
€  23.00
Trefwoorden: Nederland biografie naslagwerk

 
CLEERDIN VINCENT
Brabantsche sagen
's-Bosch, G.Mosmans, s.d. [+/-1919]. 90 + [2] pp. geÔll.omslag met wat gebruiksslijtage en roestplekjes, 20cm. goed, N88854
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N88854
€  23.00
Trefwoorden: Nederland Brabant Brabantica sagen volksliteratuur folklore volkskunde

 
COLIJN H.
Saevis tranquillus in undis - Toelichting op het antirevolutionair beginselprogram
Amsterdam, De Standaard, 1934. ix + 610pp. linnen band, 25cm.
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N59925
€  20.00
Trefwoorden: Nederland politiek geschiedenis economie

 
COLLECTIEF
Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [1808-1958] met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten 6-9 mei 1958
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij. 1958. 292pp.+ 29 buitentekstills. & 4Opp.platen, linnen band met goudopdruk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N32622
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Wetenschap Gedenkboek geschiedenis

 
COLLECTIF
La Néerlande - Etudes générales sur la géographie des Pays-Bas
Leiden, Brill, 1938. 160pp.avec 40 figures & 44 photographies & 9 cartes dťpliantes (dont 6 en couleur), br.orig. 25cm. cachet, bon ťtťt
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N60796
€  24.00
Trefwoorden: Nederland Holland Netherlands geografie geographie geography landenkunde aardrijkskunde

 
COLLECTIF
Publications de la Société Historique et archéologique dans le Limbourg ; Tome CXXIV (1988)
Maastricht, 1988, 465pp.(met enige ills.), [bundeling heem- en geschiedkundige artt. O.a.: Vragen omtrent de tekst van de Annales Rodenses, Van papen en geuzen in de basiliek van Meerssen gedurende de Staatse tijd (1632-1794), de propriumkalender van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Vagebonden in Venlo 1713-1794,-], N23839
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N23839
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Geschiedenis Heemkunde

 
COLLECTIF
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; Deel CV-CVI (1969-1970)
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1971. 287pp.met enkele buitentekstills.+ 1 uitvouwbare kaart, [bevat o.m.: LINSSEN J. De oorkonde van 1244 voor Roermond (pp.7-36), LINSSEN J. Een vergeten schepenbank (pp.37-72), PETERS L.A.H. Pruisisch Gelder in de achttiende eeuw enige aspecte van bestuur en volkshuishouding (pp.125-204), -]; N39509
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39509
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Geschiedenis Heemkunde Limburgensia

 
COLSEN J.
Poels [huldeboek]
Roermond/Maaseik, J.J.Romen & Zonen, 1955, 680pp. linnen band, stofwikkel (enkele scheurtjes)
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N15143
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Religie biografie Geschiedenis politiek arbeidersbeweging

 
CONSTANDSE A.L.
Geschiedenis van het humanisme in Nederland
Den Haag, Kruseman, 1967. 192pp. 20cm.
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N53452
€  10.00
Trefwoorden: Nederland Humanisme geschiedenis Filosofie letteren

 
CONSTANDSE A.L.
Geschiedenis van het humanisme in Nederland
Den Haag, Kruseman, 1978. 190pp. 24cm. gecart. tweede druk, mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65260
€  14.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis humanisme filosofie letteren

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.