Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 1028 boeken op 69 pagina's. Dit is pagina 7
Vorige pag. - Volgende pag.

 
BRUGMANS I.J.
Begin van twee banken 1863 (uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank)
s.l. , 1963. xv + 186pp.geïll. linnen band
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N44976
€  15.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Bankwezen Financiën Economie gedenkboek

 
DE BRUIJNE FREDERIK HENDRIK
De Ronde Venen - Een sociaal-geographische studie van een gedeelte van het Hollandsch-Utrechtsch weidelandschap
Rotterdam-Utrecht, Libertas, 1939. 208pp. Met 62 figuren in tekst en 16 zw/w foto's + grote uitvouwbare kaart, + 2pp. Stellingen, 25cm. gebroch. Doctoraal proefschrift (Rijksuniversiteit te Utrecht), stempeltje, N110143
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N110143
€  30.00
Trefwoorden: Nederland geografie heemkunde geschiedenis

 
BRUINS B. (ED.)
Korte beschrijving van de stad Delft. Description succinte de la ville de Delft
Delft, B. Bruins, 1828. [viii] + iv + [ii] + 101pp. volledig met de 8 dubbelbladige koperen platen buiten tekst (met afbeelding van graftombes van Piet hein, Elizabeth van Marnix, Maarten Harperti Tromp, Ant. van Leeuwenhoek, Willem I de zwijger (2) & Hugo de Groot, en plattegrond van Delft als frontispice), 28cm. lichtgecartonneerde band uit de tijd (met wat verlies van papier aan rug), goede staat, tweetalig: Nederlands-frans, bilingue: néerlandais-français, N95837
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N95837
€  250.00
Trefwoorden: Nederland Delft geschiedenis heemkunde Zuid-holland

 
VAN BUCHELL AERNOUT (& VAN CAMPEN J.W.C., ED.)
Notae quotidianae van Aernout Van Buchell
Utrecht, Kemink en zoon, 1940. xv + 163pp. 23cm. originele omslag, goede staat, N107755
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N107755
€  30.00
Trefwoorden: Nederland Netherlands geschiedenis history Utrecht humanisme

 
BUDDE PAUL & ULIJN GERARD
Oss in oude ansichten. Deel 2
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1976. 120pp. geïllustreerd met foto's van 116 oude postkaarten, in oblong (15x21cm.), goede staat, N88757
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N88757
€  24.00
Trefwoorden: Nederland Noord-Brabant Oss heemkunde geschiedenis

 
VAN BUIJTENEN M.P.
De grondslag van de Friese vrijheid
Assen, [1953]. [xii] 217 + xxi pp.+ 7 platen, [Academisch proefschrift, Univ.Amsterdam, 1953], N48415
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N48415
€  23.00
Trefwoorden: Nederland Friesland Geschiedenis Juridica middeleeuwen mediaevalia rechtsgeschiedenis

 
VAN BUIJTENEN M.P.
Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland
1961. 28pp.+ 1 ill. in de reeks "Frisia Catholica" vol.XXII, overdruk uit "Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland" jg.3 afl.1, stempeltje, goede staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39412
€  10.00
Trefwoorden: Nederland Religieuze geschiedenis heemkunde Friesland Kerkgeschiedenis

 
VAN BUIJTENEN M.P.
St. Vitus van Oldenhove - Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580
Utrecht, Wed. J.R.Van Rossum, 1950. 178pp.+ 9 buitentekstills. (waarvan 1 uitvouwbaar plan, in de reeks "Frisia Catholica" vol.XI, stempel, goede staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39407
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis heemkunde Friesland Leeuwarden Middeleeuwen Mediaevalia

 
BUREMA L.
De voeding in Nederland van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw
Assen, Van Gorcum, 1953. 327pp. + frontispice, 25cm. goede staat, N101891
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N101891
€  60.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis voeding voedsel gastronomie

 
BURGERS J.W.J.
De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. 1: Onderzoek, 2: Bijlagen, 3: Afbeeldingen [volledig in 3 vols.]
Leuven, Peeters, 1995. volledig in 3 vols.: 504 + 316pp. + iv,368pp.met ills. 30cm. in de reeks "Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen" vol.1, als nieuw [nieuwprijs: 360 euro], N69591
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N69591
€  300.00
Trefwoorden: Nederland paleografie middeleeuwen mediaevalia handschriften manuscripten geschiedenis

 
BUSKEN HUET CD.
Het land van Rembrandt - studieën over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw
's-Gravenhage, Kruseman, 1965. 528pp.+ 32pp.buitentekstill. linnen band met stofwikkel, mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N69
€  23.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis cultuur kunstgeschiedenis

 
BUYS P.
Rome en Utrecht - of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen
Amsterdam, H.ten Oever, 1864. xvi + 192pp. 2e herziene druk, blinde omslag, 21cm. stempeltje, mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39406
€  35.00
Trefwoorden: Nederland religieuze geschiedenis heemkunde Utrecht

 
CAMMAERT A.P.M.
Het verborgen front - een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de tweede wereldoorlog [2 vols.]
Leeuwrden/Mechelen, Eisma, 1994. 2 delen (volledig): samen lii + 1262pp. uit de reeks "Maaslandse Monografieën" delen 55 & 56, gecart. banden, goede staat, N26168
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N26168
€  32.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Limburg Wereldoorlog II verzet resistance

 
CAMPS ROB & HUIJS THEO
Historisch vademecum Venlo 650 jaar stad 1343-1993
Venlo, Gemeentebestuur, 1993. 128pp.rijkelijk geïll. mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N26224
€  16.00
Trefwoorden: Nederland Limburg geschiedenis heemkunde

 
CARASSO-KOK M. & LEVY-VAN HALM J. (RED.)
Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad
Zwollee/ Haarlem, Waanders/ Frans Halsmuseum, 1988. 428pp. rijkelijk geïll. 33cm. gebroch. goede staat, gewicht: 2.3kg. N107833
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N107833
€  23.00
Trefwoorden: Nederland Holland schutters schutterijen gilden geschiedenis

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Volgende pag.