Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 1028 boeken op 69 pagina's. Dit is pagina 3
Vorige pag. - Volgende pag.

 
VAN DEN BERGH L.PH.C.
Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Utrecht, Johannes Altheer, 1836. viii + 232pp. 22cm. moderne gecart. band, zwartlinnen rug, tekst helder en onbevlekt, zeer goede staat, N94934
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N94934
€  60.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis oudheid mythologie folklore volkskunde

 
BERGHAUS PETER & SCHNEIDER KARL
Anglo-friesische Runensolidi im Lichte des Neufundes von Schweindorf (Ostfriesland)
Köln / Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 75pp.with ills. 25cm. in the series "Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften" vol.134, softcover, signed with dedication by co-author Schneider, G, N72812
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N72812
€  15.00
Trefwoorden: numismatiek numismatica munten archeologie archaeology oudheid antiquity Friesland Nederland Duitsland

 
BERKHOUT H.N.P.J. (& NOLET W., VOORREDE)
Amstellandia [2e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
Haarlem, St.Jacobs-Godshuis, 1928. 65pp. gebroch. 23cm. goede staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39434
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Religieuze geschiedenis heemkunde Amstelland Holland

 
VAN BERKUM AUGUSTINUS
Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen
s.l. , 1973. 191pp. + enkele buitentekstills. 30cm. stempeltje, goede staat, N76907
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N76907
€  23.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Middeleeuwen Mediaevalia religie religion geschiedenis histoire history

 
BERTRAND C.H. E.A.
Limburg in vogelvlucht
Leeuwarden, Friesse Pers Boekerij, s.d. 280pp.rijkelijk geïll.in kleur, 32cm. linnen band met goudopdruk, stofwikkel
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N61599
€  17.00
Trefwoorden: Nederland Limburg topografie geografie landenkunde heemkunde

 
BICKER CAARTEN A.
De molen in ons volksleven
Leiden, Sijthoff, 1958. 214pp. geïllustreerd met tekeningen in tekst + 51 illustraties buiten tekst (foto's), 24cm. linnen uitgeversband, geïllustreerde stofwikkel, goede staat, N92808
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N92808
€  24.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis volkskunde folklore molens windmolens

 
VAN DEN BIESEN JAC. W.
Het goed recht van de stichtingen, Parochiën en de Kloosters, om als rechtspersonen, met volle recht hier te lande te bestaan, gehandhaafd en tegen verkeerde begrippen en uitleggingen verdedigd
's Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1879. 36pp. 23cm. originele omslag, at roestplekjes, goed, N95972
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N95972
€  23.00
Trefwoorden: Nederland religie religieuze geschiedenis juridica

 
VAN BILSEN B. O.F.M.
Franciscaanse gemeenschappen in Nederland - Notities over verleden, heden en toekomst
Brummen, Secretariaat Franciscaanse Samenwerking, 1967. 67pp.
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N42914
€  12.50
Trefwoorden: Nederland Religie Franciscanisme Franciscana Geschiedenis religieuze orde

 
BLOK F.F.
Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden 1618-1655
Groningen, Egbert Forsten, 1999. 534pp. 25cm. linnen uitgeversband, stofwikkel, zeer goede staat, N88574
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N88574
€  40.00
Trefwoorden: Nederland humanisme humanism biografie geschiedenis

 
BLOK P.J. (ED.)
Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. xxi + 394pp. 23cm. gebroch. sporadische roestvlekjes, goede staat, N107753
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N107753
€  42.00
Trefwoorden: Nederland Netherlands geschiedenis history

 
BLOK P.J.
Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar Archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland 1886-1887
's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1888. ii + 296pp. gecart. 23cm. wat roestplekjes
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N47348
€  30.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis archivalia

 
BLOKZIJL MAX
Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl
Amsterdam, Opbouw, 1942. 180 + [4] pp. + frontispice, geïllustreerd met tekeningen door Friso, 20cm. 1e druk, geïll. omslag, goede staat, N102552
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N102552
€  40.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis Wereldoorlog II media pers

 
BLOKZIJL MAX
Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl
Amsterdam / Antwerpen, Opbouw / Volk en staat, 1942. 184pp.met buitentekstills.en met tekeningen door Friso, 19cm. 2e druk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65565
€  45.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis Wereldoorlog II media pers

 
BLOM JOHAN CORNELIS HENDRIK
De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland
Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. 367pp. + 16pp. met zw/w illustraties, los bijgevoegd: 4pp. met stellingen, Academisch Preofschrift ter verkrijigng van de graad van Doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1975), originele omslag, goede staat, N95965
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N95965
€  23.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis politiek scheepvaart zeevaart muiterij militaria Sumatra Orientalia Asiatica marine

 
BOCK FR. CHANOINE & WILLEMSEN M. VICAIRE
Antiquités Sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht
Maestricht, Typ. De Jos. Russel, 1873. [iv +] 248pp.illustrées de 73 gravures sur bois et décrites + 92pp.appendices, [édition française considérablement augmentée], reliure demi-toile, qqs.rousseurs, cachet, sinon en bon état, N40645
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N40645
€  90.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Limburgensia Maastricht Geschiedenis Kerken Eglises Servatius kunstgeschiedenis religieuze kunst art religieux middeleeuwen mediaevalia

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Volgende pag.