Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 1030 boeken op 69 pagina's. Dit is pagina 22
Vorige pag. - Volgende pag.

 
DUBBE B.
Tin en tinnegieters in Nederland
Zeist, W.De Haan, 1965. 189pp.met 134 figuren in tekst + 125 illustraties buiten tekst, 25cm. linnen band, stofwikkel (scheurtje hersteld), goed, N86089
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N86089
€  24.00
Trefwoorden: Nederland Tin huisraad geschiedenis toegepaste kunst industrie ambachten

 
DUDLEY ROBERT (& BRUGMANS H., ED.)
Correspondentie van Robert Dudley, graaf van Leycester, en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588 [3 volumes]
Utrecht, Kemink en zoon, 1931. Volledig in 3 delen, xxv,363 + 472 + 512 pp. 23cm. originele omslagen, goede staat, gewicht: 1.6kg. N107751
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N107751
€  80.00
Trefwoorden: Nederland Netherlands geschiedenis history correspondence briefwisseling Engeland England

 
VAN DUIJL C.F.
Onze geschiedenis geschetst in haar verband met de algemeene historie
Kampen, Laurens Van Hulst, 1883. 407pp. orig.omslag, 1e druk, 20cm. stempeltje
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39320
€  30.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Europa

 
VAN DUYSE PRUDENS
De Rederijkkamers in Nederland, hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied. Eerste deel
Gent, Siffer (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde), 1900. Deel I (v/d.2): 297pp. 26cm. orig.omslag, goede staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N51705
€  50.00
Trefwoorden: Nederland rederijkers rederijkerskamer geschiedenis politiek taalkunde letterkunde letteren

 
DUYVEWAARDT M. LEON
The School System in Holland
Manila, 1933. vii + 96pp. 28cm. text in English, A thesis submitted to the College of Education of the University of Santo Tomas in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts, bound in hardcover, two stamps, text in typoscript, text is clean and bright, N113057
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N113057
€  80.00
Trefwoorden: Nederland onderwijs education Netherlands pedagogie pedagogy

 
ECREVISSE P.
De bokkenrijders in het land van Valkenburg
Antwerpen, Gust Janssens, 1924. 361pp. fraai ingebonden in gecart.band (gemarbreerde platten, zwartlinnen rug met titel in goudopdruk), 19cm. in de reeks "De Schelde-serie" nr.XV, ex-libris stempeltje van vorige eigenaar op eerste titelblad, goede staat, zeldzaam, N18069
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N18069
€  100.00
Trefwoorden: Limburg Limburgensia Nederland heemkunde geschiedenis literatuur Bokkerijders

 
EKKART R.E.O.
Franeker professoren portretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843
Franeker, Wever, 1977. 490pp.rijkelijk geïllustreerd, 25cm. linnen band, stofwikkel, enkele roestplekjes op bladsneden, goede staat, N79674
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N79674
€  27.00
Trefwoorden: Nederland Friesland Geschiedenis onderwijsd universiteit geschiedenis onderwijs iconografie

 
ELIAS JOHAN E.
Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. [8] + 281pp. + 8 uitvouwbare tabellen, 2e omgewerkte druk van de inleiding tot "De vroedschap van Amsterdam", 28cm. gebroch. goede staat, N101789
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N101789
€  27.00
Trefwoorden: Nederland Amsterdam geschiedenis heemkunde

 
ENGELS-GEURTS WIL & NETTY
Heerlijke gerechten uit de Limburgse keuken
Zuid Boekprodukties, 1984. 156pp.met enige ills.in kleur, gecart.band, mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N46593
€  18.00
Trefwoorden: Gastronomie Kookkunst streekgerechten streekgastronomie Nederland Limburg Limburgensia Koken

 
ENSCHEDE A.J.
Inventaris van het archief der stad Haarlem [3 volumes] I: van de vroegste tijden tot 1581, II: van 1581 tot 1795, III: registers en stukken van 1795 tot nov. 1813, de lijsten der zegels en kaarten
Haarlem, A.C. Kruseman, 1866-1867. Volledig in 3 delen: 283,[5] + 172 + xl,100,8 pp. met drie platen buiten tekst in deel 3 (afbeeldingen van zegels), 25cm. gecart. uitgeversbanden (twee plakkertjes op voorste plat, ruggen met wat gewone gebruiksslijtage), verder in goede staat, N95983
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N95983
€  120.00
Trefwoorden: Nederland Haarlem archivalia geschiedenis Noord-Holland

 
ERENS A. O.PRAEM.
De oorkonden van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda - Oosterhout
Tongerloo, Drukkerij der abdij, 1931. 502pp. in "Analecta Praemonstratensia" 1928-1931, onopengesneden, zeer goede staat, N27230
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N27230
€  65.00
Trefwoorden: Nederland Breda Klooster Geschiedenis Religie Prémontré Norbertinessen praemonstratensia Brabantica

 
ERMERINS JACOBUS
Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt ; Behelzende een beschryving der stad Vere, tweede stuk [16e eeuw]
Middelburg, by de Wed. Willem Abrahams, 1791. 468pp.+ 1 uitvouwbare gegraveerde kaart van Vere in begin 16e eeuw, in de reeks "Eenige Zeeuwsche oudheden" deel 7, 23cm. blinde contemporaine omslag (wat verlies van papier aan rug), vage plek op enkele pagina's, verder in goede staat, N95957
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N95957
€  150.00
Trefwoorden: Nederland Zeeland Veere geschiedenis heemkunde

 
ESSINK H.B.M.
De archieven van het Graafse sint Catharina-gasthuis
Cuyk-Grave, 1964. 5 + 4 + 215pp. 33cm. enkele roestplekjes op bladsneden, goede staat, N81237
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N81237
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Noord-Brabant geschiedenis archivalia heemkunde

 
ESSINK H.B.M.
Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrage tot de landbouwgeschiedenis
s.l. , 1969. vii + 76pp. 24cm. in "Anna van Egmondreeks" nr.3, goede staat, N80816
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N80816
€  20.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis landbouw agricultuur Noord-Brabant heemkunde

 
ESSINK H.B.M.
Een onderzoek naar absolute rechten van de heren van Cuijk ; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave
s.l. , s.d. [ca. 1968]. vii + 132pp.+ 8pp. illustraties, originele omslag, in de "Anna van Egmondreeks" nr.1, 24cm. zeer goede staat, N94101
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N94101
€  15.00
Trefwoorden: Nederland Noord-Brabant geschiedenis rechtsgeschiedenis juridica

Vorige pag. | Pagina's: 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - Volgende pag.