Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 1028 boeken op 69 pagina's. Dit is pagina 16
Vorige pag. - Volgende pag.

 
DIVERSE AUTEURS
't kepelke van Genuë ; Uit de geschiedenis van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi 1631-1981
Venlo, 1981. 64pp. 23cm. grijslinnen band met ill.
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N57342
€  16.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Venlo geschiedenis heemkunde mariologie volkskunde volksdevotie

 
DIVERSE AUTEURS
Kunstschatten uit de St.-Servaas. Heiligdomsvaart jaar 1976
Maastricht, 1976. [12]pp. + 144 ills. 30cm. linnen band, stofwikkel (multilingual: introduction in Dutch, French, English and German)
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65233
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Maastricht heemkunde geschiedenis kerken religie kunst

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.19 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1913. 235pp.met buitentekstills. 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met lederen rug, titel en nerven in goudopdruk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65846
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.13 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1907. 251pp.met uitvouwbare kaart en genealogische plaat, 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met lederen rug, titel en nerven in goudopdruk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65848
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.8 (volledig in 4 afleveringen)
Roermond, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1902. 327pp.met uitvouwbare kaarten en genealogische plaat, 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met linnen rug, titel in goudopdruk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65851
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.11 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst. 243pp.geïll.en met uitvouwbare genealogische plaat, 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met linnen rug, titel in goudopdruk, [bevat o.a. ROMEN K. Opkomst en ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond, pp.10-64]
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65852
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis boekdrukkunst

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.22 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1916. 253pp.met buitentekstills.en uitvouwbare kaart, 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met linnen rug, titel in goudopdruk [bevat o.a. ROMEN Karel J.W. Oorkonden en bescheiden betrekking hebbende op de adellijke abdij der Cisterciënserorde van O.L.Vrouwe Munster te Roermond van 1220 tot 1797, pp.66-97 & 120-147]
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65853
€  60.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis Roermond Cisterciensia O.Cist.

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.18 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg - Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1912. 290pp.met buitentekstills. 22cm. stempeltje op titelblad, gecart.band met linnen rug, titel in goudopdruk
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65856
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis

 
DIVERSE AUTEURS
Limburg's jaarboek, jg.21 (volledig in 4 afleveringen)
Sittard, Limburg -Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, 1915. 307pp.met buitentekstills. 22cm. stempeltje op titelblad en bladsneden, gecart.band met linnen rug
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N65857
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg tijdschrift heemkunde geschiedenis

 
DIVERSE AUTEURS
Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden, Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1990. 396pp.geïll. 24cm. in de reeks "Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap gevestigd te Maastricht" deel 14, goede staat, N72418
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N72148
€  27.00
Trefwoorden: Nederland Limburg geschiedenis heemkunde

 
DIVERSE AUTEURS.
Magister artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Opstellen Br. Sigismund Tagage aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag
Sittard, Stichting Charles Beltjens, 1992. 291pp.geïll. 24cm. goede staat, N72648
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N72648
€  24.00
Trefwoorden: Nederland Limburg religie kunst onderwijs opvoeding geschiedenis heemkunde

 
DIVERSE AUTEURS
Marnix van sinte Aldegonde - Officieel gedenkboek
Brussel/ Amsterdam, Onze Tijd/ Wereldbibliotheek, s.d. [+/-1939]. 388pp.+ 76 platen, stempeltje, 25cm. goede staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N39778
€  30.00
Trefwoorden: Geschiedenis History Nederland Holland Pays-Bas Politiek Politics religie religion

 
DIVERSE AUTEURS
Het mirakel van Amsterdam ; convoluut van 21 negentiende eeuwse publicaties, vnl. over het 500-jarig jubileum in 1845
1798-1845. Convoluut van 21 publicaties over het Mirakel van Amsterdam (voornamelijk n.a.v. de 500ste verjaardag in 1845), moderne gecart. band, 22cm. [INHOUD: 1: Overwegingen bij het heilige Sakrament des altaars gedurende het octaaf van het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, J.H. Van Spanje en J.S. De Haas, 1845, 76pp.) // 2: Gebeden voor iederen dag van het vijf-honderd-jarig jubelfeest van het Mirakel van Amsterdam (Amsterdam, J.H. van Spanje en J.S. De Haas, 1845, 27pp.) // 3: Gebeden bij het plegtig vieren van het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, Zweers, 1845, 29pp.) // 4: Beknopt geschiedkundig verhaal van het beroemd Mirakel waarmede God de stad Amsterdam heeft vereerd en verheven (Amsterdam, Van Langenhuysen, 1841, 28pp.) // 5: Wat moet ik gelooven van het Mirakel van Amsterdam? (Amsterdam, G.J. d'Ancona, s.d. 16pp.) // 6: Leerrede op den jaarlijkschen gedenkdag van het mirakel te Amsterdam uitgesproken des 13 maart 1822 in de R.K. Kerk op het begynhof aldaar door S. Utberg (Amsterdam, A. Schievenbus, 1822, 32pp.) // 7: De rechter in geloofsgeschillen onpartijdig gezogt en gevonden; en deszelfs uitspraak over het geloofsgeschil raakende deeze Godlijke woorden des Heilands: Neemt, en eet, dit is mijn ligchaam, aangeweezen in eene leerrede, gedaan den 14 maart 1798 op den jaarlijksche gedagtenis van het Amstel’s wonder, door H.E.B. (Amsteldam, P.van Buuren, 1798, 48pp.) // 8: God mag niet bespot worden, of: de bedoelingen van den ongenoemden schrijver van het schriftje getiteld: God laat zich niet bespotten! Uitgekomen bij de erven Doorman in den Haag 1845 voor oogen gelegd (Rotterdam, J. Willemssen, 1845, 12pp.) // 9: Historie van het Amsterdamsch Mirakel (Amsterdam, Weijtingh & Van der Haart, 1845, 39pp.) // 10: Echt protestantsche tegenzang op het lied bij het vijfde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam (Amsterdam, G. Portielje, 1845, 7pp.) // 11: Een woord aan alle protestanten in Nederland bij gelegenheid der afgodische viering van zeker jubilé over het gewaand Mirakel eener Hostie, door de R.K.Kerk te Amsterdam, in maart 1845, door een lid der Hervormde Kerk (Zwijndrecht, J. Boden, 1845, 11pp.) // 12: Het feest der dwaasheid, gevierd op het vijfde eeuwgetijde van het Mirakel te Amsterdam van 5 tot 12 maart 1845. Dichterlijke uitboezeming door J.P.Heukelom (Amsterdam, J. Tak, 1845, 15pp.) // 13: Critisch antwoord op de “opgekomene gedachten” des schrijvers van het brochuurtje: “God laat zich niet bespotten” beoordeeld door W. Van Houten pastoor te Beverwijk (Wijk aan Zee, 1845, 24pp.) // 14: God laat zich niet bespotten. Opgekomene gedachte bij gelegenheid van het aangekondigde Jubilé van het zoogenaamde Mirakel van Amsterdam etc. (’s Gravenhage, Erven Doorman, 1845, 13pp.) // 15: Lied op het vijfde eeuwfeest van het Mirakel van Amtserdam 5-12 maart 1845 (Amsterdam, 1845, 7pp.) // 16: Het mirakel van Amsterdam in 1345 verhaald en toegelicht door H. van Lottom (Amsterdam, 1845, 32pp.) // 17: Van den sacramente van Amsterdam, gedicht van Willem Van Hillegaersberch, met ophelderende aanteekeningen uitgegeven door P. Leendertz (Sneek, J.F. van Druten, 1845, viii + 30pp.) // 18: Het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam. Antwoord aan den schrijver der recensie in den Algemeene Konst- en Letterbode van 4 en 11 april 1845, door A.J. Pluym (’s Gravenhage, Van Langenhuysen, 1845, 19pp.) // 19-20: Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1845, no. 15 vrijdag den 4den april & no.16 vrijdag den 11den april (pp.225-256) // 21: Willem van Hildegaersberch en zijn gedicht “Van den Sacramente van Aemsterdam” met eenige aanteekeningen, door A.J. Pluym (’s Gravenhage, Van Langenhuysen, 1845, 33pp.)], N100675
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N100675
€  200.00
Trefwoorden: Nederland Amsterdam religie religion geschiedenis middeleeuwen volksdevotie

 
DIVERSE AUTEURS
Miscellanea Trajectensia - bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht 31 juli 1662-1962)
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (uitgave Nr.4) 1962, 700pp.+ 20 platen buitentekst, gebroch. mooie staat
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N23330
€  35.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Geschiedenis Maastricht Heemkunde bibliotheek

 
DIVERSE AUTEURS
Miscellanea Mgr Dr P.J.M. Van Gils [Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXV (85) 1949. Eerste stuk + Tweede stuk: 2 volumes]
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1949. 2 volumes: samen 851pp. + buitentekstplaten, in de reeks:" Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap" deel LXXXV 1949 Eerste stuk + Tweede stuk, enkele stempeltjes, goede staat, N72196
-- Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Professionele verkoper
Boeknummer: N72196
€  37.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Limburgensia Geschiedenis heemkunde

Vorige pag. | Pagina's: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - Volgende pag.