Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
trouvé: 1028 livres sur 69 pages. Ceci est page 8
Page précédente - Page suivante

 
CASPARIE W.R., LAMPE H. & WESTERMAN J.B.H. (RED.)
Hoe wij groeiden Gedenkboek 1882-1932 uitgegeven bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan avn den Frieschen Bond
Sneek, 1932. 153pp.geïllustreerd met enkele portretten, 22cm. lichte gebruiksslijtage, goed
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N48657
€  15.00 | CHF 15]
Mots-clés: Nederland geschiedenis Friesland religie

 
VAN CATTENBURCH A.L.
1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-coprs in junij 1865
Leiden, Hazenberg, 1865. [viii] 113 pp.met een portret & 3 platen met wapenschilden (in kleur) en een uitvouwbare kaart van Zeeland, roodlinnen uitgeversband met goudopdruk (licht bevlekt), stempeltje, 23cm. inktvlekje op onderste bladsnede
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N60088
€  100.00 | CHF 97.5]
Mots-clés: Nederland Zeeland geschiedenis middeleeuwen mediaevalia

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Eerste deel
's-Gravenhage, Nijhoff, 1979. xi + 680pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65701
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Tweede deel
Amsterdam, Elsevier, 1985. [3] + 654pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65702
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Derde deel
's-Gravenhage, RGP, 1989. [3] + 695pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65703
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland biografie naslagwerk

 
CHARITE J. & GABRIELS A.J.C.M. (RED.)
Biografisch woordenboek van Nederland. Vierde deel
's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1994. xiv + 602pp. tekst in twee kolommen, 28cm. linnen band, stofwikkel, in de reeks "Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis", mooie staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65704
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland biografie naslagwerk

 
CLEERDIN VINCENT
Brabantsche sagen
's-Bosch, G.Mosmans, s.d. [+/-1919]. 90 + [2] pp. geïll.omslag met wat gebruiksslijtage en roestplekjes, 20cm. goed, N88854
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N88854
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland Brabant Brabantica sagen volksliteratuur folklore volkskunde

 
COLIJN H.
Saevis tranquillus in undis - Toelichting op het antirevolutionair beginselprogram
Amsterdam, De Standaard, 1934. ix + 610pp. linnen band, 25cm.
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N59925
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland politiek geschiedenis economie

 
COLLECTIEF
Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [1808-1958] met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten 6-9 mei 1958
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmij. 1958. 292pp.+ 29 buitentekstills. & 4Opp.platen, linnen band met goudopdruk
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N32622
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland Wetenschap Gedenkboek geschiedenis

 
COLLECTIF
La Néerlande - Etudes générales sur la géographie des Pays-Bas
Leiden, Brill, 1938. 160pp.avec 40 figures & 44 photographies & 9 cartes dépliantes (dont 6 en couleur), br.orig. 25cm. cachet, bon étét
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N60796
€  24.00 | CHF 23.5]
Mots-clés: Nederland Holland Netherlands geografie geographie geography landenkunde aardrijkskunde

 
COLLECTIF
Publications de la Société Historique et archéologique dans le Limbourg ; Tome CXXIV (1988)
Maastricht, 1988, 465pp.(met enige ills.), [bundeling heem- en geschiedkundige artt. O.a.: Vragen omtrent de tekst van de Annales Rodenses, Van papen en geuzen in de basiliek van Meerssen gedurende de Staatse tijd (1632-1794), de propriumkalender van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Vagebonden in Venlo 1713-1794,-], N23839
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N23839
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland Limburg Geschiedenis Heemkunde

 
COLLECTIF
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; Deel CV-CVI (1969-1970)
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1971. 287pp.met enkele buitentekstills.+ 1 uitvouwbare kaart, [bevat o.m.: LINSSEN J. De oorkonde van 1244 voor Roermond (pp.7-36), LINSSEN J. Een vergeten schepenbank (pp.37-72), PETERS L.A.H. Pruisisch Gelder in de achttiende eeuw enige aspecte van bestuur en volkshuishouding (pp.125-204), -]; N39509
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N39509
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland Limburg Geschiedenis Heemkunde Limburgensia

 
COLSEN J.
Poels [huldeboek]
Roermond/Maaseik, J.J.Romen & Zonen, 1955, 680pp. linnen band, stofwikkel (enkele scheurtjes)
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N15143
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland Limburg Religie biografie Geschiedenis politiek arbeidersbeweging

 
CONSTANDSE A.L.
Geschiedenis van het humanisme in Nederland
Den Haag, Kruseman, 1967. 192pp. 20cm.
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N53452
€  10.00 | CHF 10]
Mots-clés: Nederland Humanisme geschiedenis Filosofie letteren

 
CONSTANDSE A.L.
Geschiedenis van het humanisme in Nederland
Den Haag, Kruseman, 1978. 190pp. 24cm. gecart. tweede druk, mooie staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65260
€  14.00 | CHF 14]
Mots-clés: Nederland geschiedenis humanisme filosofie letteren

Page précédente | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Page suivante