Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar): Nederland (geschiedenis, heemkunde)
trouvé: 1028 livres sur 69 pages. Ceci est page 3
Page précédente - Page suivante

 
VAN DEN BERGH L.PH.C.
Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Utrecht, Johannes Altheer, 1836. viii + 232pp. 22cm. moderne gecart. band, zwartlinnen rug, tekst helder en onbevlekt, zeer goede staat, N94934
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N94934
€  60.00 | CHF 58.5]
Mots-clés: Nederland geschiedenis oudheid mythologie folklore volkskunde

 
BERGHAUS PETER & SCHNEIDER KARL
Anglo-friesische Runensolidi im Lichte des Neufundes von Schweindorf (Ostfriesland)
Köln / Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 75pp.with ills. 25cm. in the series "Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften" vol.134, softcover, signed with dedication by co-author Schneider, G, N72812
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N72812
€  15.00 | CHF 15]
Mots-clés: numismatiek numismatica munten archeologie archaeology oudheid antiquity Friesland Nederland Duitsland

 
BERKHOUT H.N.P.J. (& NOLET W., VOORREDE)
Amstellandia [2e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
Haarlem, St.Jacobs-Godshuis, 1928. 65pp. gebroch. 23cm. goede staat
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N39434
€  20.00 | CHF 19.5]
Mots-clés: Nederland Religieuze geschiedenis heemkunde Amstelland Holland

 
VAN BERKUM AUGUSTINUS
Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen
s.l. , 1973. 191pp. + enkele buitentekstills. 30cm. stempeltje, goede staat, N76907
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N76907
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland Limburg Middeleeuwen Mediaevalia religie religion geschiedenis histoire history

 
BERTRAND C.H. E.A.
Limburg in vogelvlucht
Leeuwarden, Friesse Pers Boekerij, s.d. 280pp.rijkelijk geïll.in kleur, 32cm. linnen band met goudopdruk, stofwikkel
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N61599
€  17.00 | CHF 16.5]
Mots-clés: Nederland Limburg topografie geografie landenkunde heemkunde

 
BICKER CAARTEN A.
De molen in ons volksleven
Leiden, Sijthoff, 1958. 214pp. geïllustreerd met tekeningen in tekst + 51 illustraties buiten tekst (foto's), 24cm. linnen uitgeversband, geïllustreerde stofwikkel, goede staat, N92808
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N92808
€  24.00 | CHF 23.5]
Mots-clés: Nederland geschiedenis volkskunde folklore molens windmolens

 
VAN DEN BIESEN JAC. W.
Het goed recht van de stichtingen, Parochiën en de Kloosters, om als rechtspersonen, met volle recht hier te lande te bestaan, gehandhaafd en tegen verkeerde begrippen en uitleggingen verdedigd
's Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1879. 36pp. 23cm. originele omslag, at roestplekjes, goed, N95972
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N95972
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland religie religieuze geschiedenis juridica

 
VAN BILSEN B. O.F.M.
Franciscaanse gemeenschappen in Nederland - Notities over verleden, heden en toekomst
Brummen, Secretariaat Franciscaanse Samenwerking, 1967. 67pp.
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N42914
€  12.50 | CHF 12.5]
Mots-clés: Nederland Religie Franciscanisme Franciscana Geschiedenis religieuze orde

 
BLOK F.F.
Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden 1618-1655
Groningen, Egbert Forsten, 1999. 534pp. 25cm. linnen uitgeversband, stofwikkel, zeer goede staat, N88574
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N88574
€  40.00 | CHF 39]
Mots-clés: Nederland humanisme humanism biografie geschiedenis

 
BLOK P.J. (ED.)
Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. xxi + 394pp. 23cm. gebroch. sporadische roestvlekjes, goede staat, N107753
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N107753
€  42.00 | CHF 41]
Mots-clés: Nederland Netherlands geschiedenis history

 
BLOK P.J.
Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar Archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland 1886-1887
's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1888. ii + 296pp. gecart. 23cm. wat roestplekjes
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N47348
€  30.00 | CHF 29.5]
Mots-clés: Nederland geschiedenis archivalia

 
BLOKZIJL MAX
Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl
Amsterdam, Opbouw, 1942. 180 + [4] pp. + frontispice, geïllustreerd met tekeningen door Friso, 20cm. 1e druk, geïll. omslag, goede staat, N102552
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N102552
€  40.00 | CHF 39]
Mots-clés: Nederland geschiedenis Wereldoorlog II media pers

 
BLOKZIJL MAX
Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl
Amsterdam / Antwerpen, Opbouw / Volk en staat, 1942. 184pp.met buitentekstills.en met tekeningen door Friso, 19cm. 2e druk
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N65565
€  45.00 | CHF 44]
Mots-clés: Nederland geschiedenis Wereldoorlog II media pers

 
BLOM JOHAN CORNELIS HENDRIK
De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland
Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. 367pp. + 16pp. met zw/w illustraties, los bijgevoegd: 4pp. met stellingen, Academisch Preofschrift ter verkrijigng van de graad van Doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1975), originele omslag, goede staat, N95965
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N95965
€  23.00 | CHF 22.5]
Mots-clés: Nederland geschiedenis politiek scheepvaart zeevaart muiterij militaria Sumatra Orientalia Asiatica marine

 
BOCK FR. CHANOINE & WILLEMSEN M. VICAIRE
Antiquités Sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht
Maestricht, Typ. De Jos. Russel, 1873. [iv +] 248pp.illustrées de 73 gravures sur bois et décrites + 92pp.appendices, [édition française considérablement augmentée], reliure demi-toile, qqs.rousseurs, cachet, sinon en bon état, N40645
Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)Vendeur professionnel
N° du livre: N40645
€  90.00 | CHF 87.5]
Mots-clés: Nederland Limburg Limburgensia Maastricht Geschiedenis Kerken Eglises Servatius kunstgeschiedenis religieuze kunst art religieux middeleeuwen mediaevalia

Page précédente | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Page suivante