Boekenantiquariaat De Lezenaar: Nederland (geschiedenis, heemkunde)
gevonden: 903 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
E.D.M.
In dienende liefde - uitgewerkte clubs voor K.J.V.'ers ten dienste van clubgeefsters aangevuld met 'n serie overwegingen voor zelfvorming
Cuyk, Van Lindert, 1934. 224pp. 19cm. stempeltje, 2e dr. geïll.omslag, wat gebruiksslijtage
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N51107
€  20.00
Trefwoorden: Nederland jeugdbeweging jeugdvereniging Jeugd Jongeren religie

 
M.J.W.
Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodorp et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge héréditaire
Gand, Gyselynck, 1855. 96pp. br.orig. 23cm. bel état
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N57267
€  50.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Limbourg Roermond geschiedenis histoire regionalisme heemkunde familiekunde middeleeuwen mediaevalia

 
D'ABLAING VAN GIESSENBURG M.W.J. BARON
Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde balije Utrecht sedert 1581 ; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen
's Gravenhage, C. Van Doorn en zoon, 1871. [8] + xxiv + 181 + [16] pp. + 45 lithografische zw/w platen (met 720 afgebeelde wapenschilden), 33cm. gecart. band met wat gebruiksslijtage, roodlinnen rug met titel in goudopdruk, met ingekleefd ex-libris van Schelto baron van Heemstra, tekst en papier in zeer goede staat, N96267
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N96267
€  160.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis Utrecht heraldiek heraldry Duitse Orde ridderorde adel nobility genealogie genealogy familiekunde

 
ACKERSDIJCK W.C. & KIST N.C.
Bijdragen tot de geschiedenis van den pauselijken aflaathandel in Nederland
s.l. , s.d. [19e eeuw]. pp.411-474, blinde omslag, overdruk [uit ?], stempeltje, goede staat
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N43471
€  25.00
Trefwoorden: Religie religion Nederland Geschiedenis aflaten

 
AGGAEUS DE ALBADA (& FRIEDLANDER ERNST, HRSG.)
Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und andere, aus den jahren 1579-1584
Leeuwarden, H. Kuipers, 1874. xviii + 149pp.+ 1 plate (facsimile), [text of letters in latin, introduction in german], softcover (repaired), some foxing, 24cm. G, Ausgabe des Friesischen Gesellschaft -, [contains a collection of letters, by Aggaeus de Albada, Manuscript A.77 Koeniglichen Staats Archive Aurich]
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N47356
€  37.00
Trefwoorden: Nederland Friesland History Handschriften manuscripts reformatie religie religion reformation protestantisme

 
ALKEMA HANNY, E.A.
Nederlandse poppenspelers 1982
s.l. VGNB, s.d. [ca. 1982]. 136pp. met zw/w ills. 21cm. gebroch. goede staat, N100692
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N100692
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Poppen Theater puppetry Puppets Theatre marionettes marionnettes poppenspel

 
ALLART JOHANNES
De vryheid
Amsterdam, Johannes Allart, 1783 [i.e. 1784]. [x] + 314pp. met gegraveerd vignet op titelpagina (portret van "Willem I, grondlegger der Nederlandsdche vryheid") en één volblad gravure buiten tekst en vignet op eerste en laatste pagina, 4e druk, 23cm. blinde lichtgecart. omslag met enkele vlekjes en handgeschreven titel op voorste plat, met ex-libris met wapenschild van F.H.M. Ouwerling, tekst helder, goed, zeldzaam, N96244
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N96244
€  150.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis politiek

 
ALPERTI METTENSIS [ALPERTUS METTENSIS, ALPERTUS VAN METZ]
De Diversitate Temporum Alperti Mettensis (uitgegeven door A.Hulshof, met eene inleiding van wijlen H.C. Pijnacker Hordijk)
Amsterdam, Johannes Müller, 1916, xxxvii + 74pp. uit de reeks "Werken uitgeg. door het Hist. Genootschap" 3e serie Nr.37, [text in Latin], mooie staat, [over de bisschoppen van Metz, einde 10e - begin 11e eeuw]
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N15185
€  25.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Middeleeuwen Mediaevalia Utrecht Metz Religie Frankrijk France

 
ANDELA H.A.M.
Inventaris van de archieven van de parochie van de H. Martinus te Sneek
Sneek, 1995. 244pp. in-4, mooie staat
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N48668
€  25.00
Trefwoorden: Nederland Friesland religieuze geschiedenis heemkunde

 
AREND VAN BUCHELL [AERNOUT VAN BUCHEL, AROLDUS BUCHELIUS] (BROM G. & VAN LANGERAAD L.A., EDS.)
Diarium van Arend van Buchell
Amsterdam, Johannes Muller, 1907. civ + 574pp. 22cm. originele omslag, luttele roestvlekjes, zeer goede staat, [Inleiding in het Nederlands, tekstuitgave in het Latijn], N103191
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N103191
€  70.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis humanisme latijn

 
ASMODE [PSEUD. VAN DE VRIES JOHANNES]
Het wassenbeeldenspel voorstellende : de nieuwe ministers en de nieuwe bisschoppen
Amsterdam, J. De Vries, 1853. 32pp. 23cm. originele omslag, goede staat, N96081
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N96081
€  24.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis politiek religie satire pamflet

 
VAN ASSELDONK G. M.S.F.
De Nederlanden en het Westers Schisma (tot 1398)
Utrecht-Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1955. xv + 271pp. Academisch proefschrift (promotor: prof.R.R. Post), 24cm. goede staat, N39421
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N39421
€  20.00
Trefwoorden: Nederland religieuze geschiedenis Nederlanden Middeleeuwen mediaevalia schisma

 
VAN BAAL J.
Ontglipt verleden (2 dln.) I.Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog & II.Leven in verandering: 1947-1958
Franeker, T.Wever, s.d. [+/-1989]. 2 delen: 510 + 616pp.met 3 kaarten, linnen banden met stofwikkel, mooie staat
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N39395
€  40.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Nederlands Oost-Indië Azië Asia Kolonie Indology

 
VAN BALEN, W.J.
Nederlands voorhoede
Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1941, 224pp. harde kaft
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N15235
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis

 
BARNOUW DAVID
Rost van Tonningen, fout tot het bittere eind
Zutphen, Walburg Pers, 1994. 152pp. + 16pp. met zw/w ills. 23cm. geïll. omslag, zeer goede staat, N97908
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N97908
€  17.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis wereldoorlog II Worldwar II politiek fascisme

 
DE BAS F. (ED.) & WILLEM V PRINS
Brieven van Prins Willem V aan Baron Van Lijnden van Blitterswijk, representant van den Eersten Edele van Zeeland, met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893, [viii] + 259pp. grotendeels onopengesneden, uit de reeks "Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap" 3e serie Nr.4, [Vertrouwelijke brieven van de prins aan zijn vertegenwoordiger als eerste edele in Zeeland]
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N15146
€  35.00
Trefwoorden: Nederland Geschiedenis Dynastie

 
BECHTOLD J & GOOSSENS G.
Tegelsche volkskunst
Maastricht, Publiciteitsbureau Veldeke, 1943. 106pp.met 67 ills. 28cm. gecart.band (linnen rug), stofwikkel (wat gebruiksslijtage), enkele stempeltjes, zoniet in goede staat, N72667
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N72667
€  14.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Tegelen folklore kunst heemkunde

 
BEGHEYN PAUL J. & PETERS ELS F.M. (EDS.)
Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794
Nijmegen, 1990. 188pp. met zw/w ills. 31cm. geïllustreerde omslag, uitgave n.a.v. de gelijknamige tnetoonstelling te Nijmegen (15 sept. - 21 okt. 1990), goede staat, N96281
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N96281
€  20.00
Trefwoorden: Nederland Nijmegen boekenwereld boekdrukkunst boekgeschiedenis drukkerijen boekhandel

 
BEKKERS TH.M.P. & MEIJSING C.N.J.
De kathedraal van Haarlem anno Domini 1923
Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.W. Van Leeuwen, 1923. viii + 128pp. met 90 ills. 28cm. ingebonden in halflinnen band, gemarbreerde platten, originele omslag mee ingebonden, stempeltje
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N104070
€  40.00
Trefwoorden: Religie religion Nederland Haarlem kerken churches geschiedenis architectuur bouwkunst

 
BEKMAN B.
Uit het land van het zwarte goud - over de kolenmijnen in Zuid-Limburg
Utrecht, Het Spectrum, s.d. 109pp.met ills. geïll.stofwikkel
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N15260
€  13.00
Trefwoorden: Nederland Limburg geschiedenis Steenkool industrie Literatuur

 
BELONJE J.
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, met een supplement betreffende de Belgische en Duitse grensgebieden [Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap" deel XCVI-XCVII (96-97) 1960-1961]
Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1960-1961. xxxvii + 523pp. + buitentekstplaten, 25cm. in de reeks "Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap" deel XCVI-XCVII 1960-1961, enkele vage vlekjes op omslag, goede staat, N72190
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N72190
€  30.00
Trefwoorden: Nederland Limburg Limburgensia Geschiedenis heemkunde België Belgicana Belgique Duitsland genealogie heraldiek kerken Limburgensia archeologie

 
BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS A.J.
Het klooster Frenswegen
Arnhem, Van Loghum, 1938. 195pp.+ 3pp.stellingen, 24cm. [Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam, 1938], met ex-libris van H.J.Scharp
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N55101
€  23.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis klooster Moderne Devotie Religie

 
BENTINCK WILLEM (GERRETSON C. & GEYL P., EDS.)
Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV 22 october 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britsch Museum (uitgegeven door prof.Dr.C. Gerretson en prof.Dr. P.Geyl). Deel I.Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748)
Utrecht, Kemink & zoon, 1934. x + 499pp. in de reeks "Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap" 3e serie nr.62, (hoekje uit rug), goede staat, [teksten in Nederlands, Frans & Engels]
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N32802
€  32.00
Trefwoorden: Nederland Holland Netherlands Hollande Geschiedenis Histoire History politiek Politique Politics

 
VAN BERESTEYN E.A.
Iconographie van Hugo Grotius
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. 135pp. + 65 portretten (gedeeltelijk in lichtdruk) buiten tekst, 26cm. gebroch. wat roestvlekjes, goede staat, N101775
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N101775
€  30.00
Trefwoorden: Nederland geschiedenis iconografie humanisme juridica

 
VAN DEN BERG J. & VAN DOOREN J.P. (EDS.)
Pietismus und reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen (Zeist, 18-22 Juni 1974)
Leiden, Brill, 1978. vii + 386pp.with 7 ills. 25cm. in the series "Kerkhistorische bijdragen", vol.7, cloth, 2 stamps, else VG, N69438
-- De LezenaarProfessionele verkoper
Boeknummer: N69438
€  37.00
Trefwoorden: religie religion Nederland geschiedenis history pietism

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.