Kool Boeken: varia/Oud en zeldzaam VARIA
trouvé: 581 livres sur 39 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
LANGE PETRUS DE 17 E
Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere Platen
AMSTERDAM, Beaumont ILLen van, 1661. Titelprent(22) 516 register 16 blz laatste blz ontbreekt me 10 uitslaande gravarers en 3 portretten (13) org perkament 12o foutieve paginering Tussen blz 360-361 een katern genummerd 353-360) AANBIEDINGSPRIJS VAN 495 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71990
€  345.00 | CHF 369.5]

 
N N
Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld,
AMSTERDAM, Allart, 1809. , 26+139+15 pag. papieren omslag
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 70186
€  12.50 | CHF 13.5]

 
N.N.
De bereiding van margarine. Aangeboden door de Blue-Band fabrieken. Met 11 scheikundige resultaten van Mège Mouriès, verkregen bij de proefnemingen, omstreeks het jaar 1870.
z.j. In org cassette. vrij zeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 5415
€  135.00 | CHF 145]

 
N.N.
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Jaargang 1827.
1827. 8o. Dit werk heeft geen afzonderlijke titelpagina. 1354 blz. In originele burgemeestersbandje. Het boek zit in 2 helften aan de band. In het midden is knik ontstaan.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 38598
€  95.00 | CHF 102]

 
N.N.
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het koningrijk Holland. Achtste deel, onderverdeeld in 12 stukken (januari t/m december)
LEIDEN, bij D. du Mortier en Zoon., 1808. 8o. Alle 12 stukjes met eigen titelpagina en paginering (ca. 800 blz.) Met diverse uitklapbare tabellen. In originele burgemeestersbandje. Goede staat.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 32607
€  75.00 | CHF 80.5]

 
[BREVIARIUM ROMANUM]
Breviarium Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, et Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate Recognitum. Editio accuratissima officiis novissimis aucta. PARS HIEMALIS. Cum approbatione Sacr. Rituum Congregationis.
Ratisbonae z.j., (Regensburg)/ Neo-Eboraci (New York)/ Cincinnatii, Friderici Pustet, (1873). Gr. 8vo. (40), 504, 330, 24, 6, (18) pp. Fronispice in kleur (C. Bichtel pinc.) Titelpagina in rood en zwart met met vignet in kleur. Bevat 18 pp. met illustraties in kleur.Tekst in zwart en rood. Met leeslinten groen en paars. Gebonden Rood Marrokkijn met geribde rug. Fraaie met bloemmotieven goudbedrukte band. Sneden verguld. Voorplat tevens met wapenafbeelding. Achterplat met in diepdruk : Jacobus, Episcopus. Hagulstadensis et Novicastrensis, 1879. Bijzonder fraai exemplaar. Waarschijnlijk afkomstig uit de kerkelijke gemeente van Hexham en Newcastle (Hagulstadensis et Novicastrensis).
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 51759
€  225.00 | CHF 241]

 
N.N.
La confession de foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux colomnes, l' une portant la confession ancienne: et l' autre la Revision qui en été faite au Synode National de Dordrecht, l' An 1619: Avec le Jugement du dit Synode sur les 5. Articles & la discipline Ecclesiastique; et une Préface sur l' Histoire de la dite Confession, où est jointe la Lettre écrite à Philippe II. Roy d' Espagne. Le tout publié par ordre du Synode des Eglises Walonnes, tenu à Leyden le 14. septemb. 1667.
LEIDEN, Chez Elie Luzac, 1769. 4o. (22), 192, (1) blz. Opn. Geb. in linnen band. Zeer gaaf boekblok met ruime marges. AANBIEDINGSPRIJS VAN 325 NU VOOR Bevat naast de Drie Formulieren o.a. Post-Actes du Synode National de Dordrecht; l' Acte d' Uniformité dressé en 1686 & sous signé des ministres Refugiés; Les Formulaires du Bateme des personnes agées ou des adultes; de clui des Anabatistes; des Juifs; des Mahométans; des Payens & des Idolatres.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 29803
€  225.00 | CHF 241]

 
N N
Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen
DORDRECHT, ., A. Blussé and zoon, (1783). tweededeel zonder titel pagina (160- 56 blz prijsveeren opn geb
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 47992
€  65.00 | CHF 70]

 
FLAVIUS JOSEPHUS (CA.37-CA.100)30
Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck
HAERLEM, , gedruckt voor ADRIAEN ROMAN Ordinaris boeck drucker der selwer Stede, 1636. 338 (x2) (26) 77 (x2) blz. (register 3 blz.) Org perkement boven en onderkant iets gescheurd met twee sluitkoordjes titelblad org maar opgeplakt en de eersdte 6 blz geplakt vrij zeldzame Haarlemse druk zie Poortman deel 2 blz 223
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 54589
€  375.00 | CHF 402]

 
N.N
De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd tooneelspel onder de Zinfsreuk: kunst wordt door yver aangekweekt
ROTTERDAM, D. Vis, 1778. (1) 131 blz.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 71660
€  30.00 | CHF 32.5]

 
(OUDENHOVEN, J. VAN).
Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
GORINCHEM, Teunis Horneer Boekdrukker en Boekverkooper, 1765. (16) 537 (27) met drie uitslaande tabellen 1 tussen blz 374-375 en twee tussen 402-403 geb half linnen band 8o AANBIEDINGSPRIJS VAN 35 NU VOOR vrijzeldzaam niet vermeld in de STCN
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 48350
€  195.00 | CHF 209]

 
(OUDENHOVEN, J. VAN).
Hand-Vesten, Privilegien, Keuren ende Reglementen, aengaende den Alblasser-waart vermeerderd met verscheiden Resolutien,conreacten en andere zaaken den voorsz waard Concernerende, zo voor als na den jaare 1720 geformeerd
Gorinchem, Teunis Horneer Boekdrukker en Boekverkooper, 1765. (16) 537 (27) met drie uitslaande tabellen 1 tussen blz 374-375 en twee tussen 402-403 geb half linnen band 8o vrijzeldzaam niet vermeld in de STCN
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 63022
€  295.00 | CHF 316]

 
HANDSCHRIFT DOELDER MARIE TERNEUZEN GEBOREN 30APRIL 1875 OVERL17 MAART 1960
HANDSCHRIFT Blinde Marie levensgeshiedenis vam Maria Pieternella de Boelder 1875-1960 In deze levensbeschijving worden vel epredikanten rondom 1895-1945 vermeld o.a Ds L Boonen. van Oordt geef een beeld van het kerkelijke leven
Zonder Plaats, Zonder uitgever, Zonder jaar. 213 blz geb manuscript welke 1997 door H Hille in boekvorm werd verzorgd
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 56067
€  175.00 | CHF 187.5]

 
HANDSCHRIFT GEGREFORMEERDE BOND LEZING GOUDA JAN 1935
HANDSCHRIFT Lezing over de bezwaren tegen en binnen de Gerf Bond in deNed Herv Kerk 16 blz ondertekent GOUDA 17/1 1936 gebonden
Gouda, 1935.
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 56070
€  50.00 | CHF 54]

 
ZANDERWIJK P MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS FEBR 1917
HANDSCHRIFT (begin 20e eeuw 1917) over psam109- Lukas 1 vers 57-80- Mattheus 23 vers1-33- Geloofsbelijdenis- Zondagsviering
Zonder plaats, Zonder uitgever, Zonder jaar. 34 blz in Schrift
Kool BoekenVendeur professionnel
N° du livre: 69245
€  50.00 | CHF 54]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Page suivante