Kool Boeken: biblia
trouv: 33 livres sur 3 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
BIBLE REVEREND HENRY SOUTHWELL, RECTOR OF ASTERBY IN LINCOLNSHIRE AND LATE OF MAGDALEN COLLEGE, CAMBRIDGE (ROBERT SANDERS) (NATHANIEL SPENCER)
200-250 Divine Library containing the sacred text of the old and new testament with the apocrypha at large - illustrated with notes theoligical practical critical and explanatory wherrin the mistranslations are corrected, the seeming contradicrions reconciled the difficult passages explained, and the sacred writings displayed in their genuine purity and luftre the whole forming a complete commentary with practical improvements and general reflections on each chapter adapted to the meanest capacities and calculated to promote the happinefs of christian families by the reverend henry southwell ll d rector of asberty in lincolnshire and late of magdalen college cambridge embellished with one hundered elegant copper images executed from original designs and capital goreign paintings by grignion walker rennoldson taylor &c met een introduction van h. southwell
LONDEN, Cooke J, 1778. Verdeeld in twee volumes Vol 1: Genesis t/m Jesaja Vol 2 Jeremia- Openbaring Gebonden in twee originele leren banden met goudbestempeling met in beide boeken een titelprent OT 60 prenten en 2 kaarten NT 39 prenten en 2 kaart folio Ruggen in de kneep gerscheurd AANBIEDINGSPRIJS VAN 445 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 72186
€  245.00 | CHF 262.5]
Catalogue: biblia

 
BIBLE
Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
WATFORD/HERTS, , The Stanborough press. 794 blz. org. leren band met goudsnede
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50667
€  50.00 | CHF 54]

 
BIBLE
The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
LONDON, Knight, 1837. (8) 829 blz. org. leren band goudopsnee
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50668
€  50.00 | CHF 54]

 
BIBILIA LA SAINTE BIBLE
la SAINTE BIBLE Traduite par Lemaistre de SACU Geillustreed met29 staalgravuresmet uitslaande kaart
PARIJS, Eurne et cie Editeurs, 1846. org gebonden leren stempel band
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 75962
€  95.00 | CHF 102]
Catalogue: biblia

 
BIBLIA
Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
LUGDUNI, , Fratrum Bruyset, 1743. (32-4)1016(58) org. leren band in de kneep iets gescheurd
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50678
€  195.00 | CHF 209]

 
BIBLIA
Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boecken des Oude[!] en des Nieuwen Testaments Title-page New Testament: [Rotterdam], P. Losel, Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, O. van Grafhorst, G. de Groot and P. Schouten en compagnie), 1761
AMSTERDAM, 1761. org geb leren band met zilveren sluiting MET vele bijbelse Gravures (luiken)
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50679
€  295.00 | CHF 316]

 
STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A.)
dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
MIDDELHARNIS, Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. 1002 + 338 blz. . Geb. in leren band, luxe met koperen sloten. gaaf exemplaar AANBIEDINGS PRIJS van 795 NU VOOR Kuyper heeft samen met Bavinck en Rutgers een herziene editie van de Statenvertaling van Ravensteijn verzorgd, die de Flakeesche Bijbel genoemd werd.) Zie dr. J. van Dorp in Kwartaalblad NBV 'Met andere woorden' september 1999
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 13391
€  495.00 | CHF 530.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
DORDRECHT / AMSTERDAM, Pieter Keur / Pieter vanRotterdamin compagnie, 1716. (44) 332 (x2) 144 (x2) (25) 169 (x2) 58 (x2) bl orginele leren band met orgineel koperbeslag. met de zes karten ( D Stoependaal) qwaarbij 12 blz met bijblegravures 8 opeen pagina gaaf exemplaar AANBIEDINGSPRIJSvan 1275 NU VOOR gedruckyt te Dordrecht Bij Pieter Keur 1716
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 30428
€  975.00 | CHF 1044.5]

 
STATENBIJBEL BIBLIA
dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle cononyke boeken des ouden en nieuwen testaments door last van de hoog mog, heern staten generael der vereenigde nederlanden en volgens 't besluyt van de synode nationael gehouden tot dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uyt oorspronckelijke talen in onze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaetsen en aanteekeningen van de gelijk luidende texten ende door gemeene verenigde kercken van druck fouten verbetert met consent van de ed. groot acht. heeren burgemeesterenvan amsterdam
AMSTERDAM, By Isaac van der Putte, 1715. gebonden half leren band een goed exemplaar AANBIEDINGSPRIJS VAN 395 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 72180
€  245.00 | CHF 262.5]
Catalogue: biblia

 
STATENBIJBEL BIBLIA
Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden. MET ZES KAERTEN VAN STOPENDAAL behorende boj de Keur Uitgave
DORDRECHT / AMSTERDAM, By Hendrick en Jacob Keur - Marcus Doornick in compagnie, 1686. ORGINELE LERENBAND Met orginele koperen hoeken en sloten. Groot folio. Mooi gaafexemplaar AANBIEDINGPRIJS VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 76487
€  1295.00 | CHF 1387]

 
BIJBEL / BECANO, M.
Analogia veteris ac Novi Testamenti in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum novi explicatur. Autore Martino Becano, SocietatisJesu Theologo. Editio postrema curati atissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
LEODII, Broncart, 1717. (14) 440 (20) blz. Leren band,8o. Onderstreept en van aantekeningen voorzien.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 5549
€  125.00 | CHF 134]

 
BIJBEL
Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
HAARLEM, , Gedrukt by Johannes Enschede en Zoonen, 1801. Ongepagineerd, Geb. in half leren band 12o
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50801
€  55.00 | CHF 59]

 
BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL)
Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
AMSTERDAM, Bij de Erven de Wed. J. RATELBAND, en J. BOUWER,., 1781. Miniatuur bijbel; formaat: 5cm x 2cm x 8,3cm (lenge x breedte x hoogte). Org. leren bandje. met titelgravure. AANBIEDINGSPRIJS VAN295 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50828
€  195.00 | CHF 209]

 
BIJBEL.
Het Nieuwe Testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. ect titelpagina twee pilaren met onderin zicht op Amsterdam acte van concent 12 october anno 1752 J de Huybert Waarbij geb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. 1773, waarschijnlijk 1e druk. + formulieren uuitgeven bij H BRANDT.D Onder de Linden. PSchouten/de Wed O vabn Grafhorst/J de Grooten Coompagnie
AMSTERDAM, 1758/1773. org leren band
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 2175
€  95.00 | CHF 102]

 
BIJBEL
Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
AMSTERDAM - HAARLEM, By de Nederl Bijbel Compagnie et Amsterdam J Brandt Erven Wed GF G Onderde Londen-N de Gijselaar Pz enP Proost Jog Enschede, Z.J. Org Geb Leren band in een papieren bijbelkoker met naam op schutblad aanFemke Feenstra oud 13 jaar gegeven op 9 mei 1841 door Oom R JSchierbeek AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50803
€  95.00 | CHF 102]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Page suivante