Kool Boeken: Theologie 18e eeuw
found: 1286 books on 86 pages. This is page 5
Previous page - Next page

 
ALARDIN, KASPARUS (1658-'92, ARNHEM)
De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des Goddelyken Woords tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk.
AMSTERDAM, Jacobus Borstius, boekverkooper, voor aan op den Nieuwendyk, aan den Dam, 1725. (32) 406 (9) blz. .opn geb half leer
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49459
€  95.00 [Appr.: US$ 105.32 | £UK 80.25 | JP¥ 11537]

 
ALBERTHOMA, ROBERTUS (1690-1722, GRONINGEN)
Elia de profeet krachtig in woorden, werken en schrift. In XX redevoeringen en beknopter in Rym vertoont.
GRONINGEN, Jurjen, en Hajo Spandaw, 1736. (20) 520 (15) blz. Geb. in oud halfl perkament band. 4o. SGT 61AANBIEDINGSPRIJS VAN275 NU MVOOR Met titelprent.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 19034
€  175.00 [Appr.: US$ 194.01 | £UK 147.75 | JP¥ 21252]

 
ALBERTHOMA, ALBERTUS (1687-1758, GRONINGEN)
Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk.
GRONINGEN, Spandaw Jurjen Wed en Hajo Spandaw, 1764. (12) 737 (1) blz. opn. Geb. in half leren band 8o SGT A77.AAN B IEDI NGSPRIJS VAN 195.00 VOOR
¶ Vrij zeldzame 1e druk
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72821
€  125.00 [Appr.: US$ 138.58 | £UK 105.5 | JP¥ 15180]

 
ALTING, HERICUS (1583-'44, PROF. GRONINGEN) / UITG. DOOR JOHANNES WILHELMIUS W.Z.
Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. doctor en predikant te Rotterdam.
ROTTERDAM, , Nikolaas en Paulus Topyn, 1745. 2 delen in 1 band. 1: (22) 432 blz. 2: (22) 382 (9) blz. Opn. geb. halleren band 4o. SGT A113. Zeer zeldzaam werk.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49572
€  450.00 [Appr.: US$ 498.89 | £UK 380 | JP¥ 54649]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
ROTTERDAM, Topyn, 1740. (10) 926 (10) blz. Geb oude niet orginele half leren band. 4o. AANBIEDIN GSPRIJS VAN 145 NU VOOR jaartal op de titelpag niet leesbaar
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 32175
€  75.00 [Appr.: US$ 83.15 | £UK 63.5 | JP¥ 9108]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den derde druk,
ROTTERDAM, Topyn, 1728. (10 met boekenlijst) 926 (10) blz. Geb. in half perkamenten band. 4o. AANBIEDINGSPRIJS VAN 135 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 41751
€  95.00 [Appr.: US$ 105.32 | £UK 80.25 | JP¥ 11537]

 
AMBROSIUS, ISAAC (1604-'62/'63)
Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert.
ROTTERDAM, TOPIJN, Z J. (10) 926 (10) blz. niet org. band 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 75 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49580
€  45.00 [Appr.: US$ 49.89 | £UK 38 | JP¥ 5465]

 
AMERSFOORDT, JACOBUS (1786-1825) VERTALER 95,
De vyf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Synoden, gehouden bijnnen Dordrecht, in den Jaare 1618 en 1691. Op Nieuw uit het Latyn vertaald, en Uitgegenven met een Voorrede, door Jacob Amersfoordt. AMSTERDAM, By Cornelis Byl, Boekverkooper in de Hoogstraat over de Waale Kerk., 1780. 80 (XXXII), 64, (5) blz.
AMSTERDAM, 1780. Opn. geb. in kunstleren bandje Letterlijke tekstuitgave van De vyf artikelen tegen de Remonstranten AANBIEDINGSPRIJS VAN 135 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49587
€  95.00 [Appr.: US$ 105.32 | £UK 80.25 | JP¥ 11537]

 
S.(APPIUS), J. (CA.1780); TEUNIS VAN SINT ANNALAND
Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Samenspraak tusschen hemelschgezinde en waereldswyze, dan noch een Samenspraak tusschen sterk en zwak christen, tot nut van alle zwakke en bestredene Hemel-reizigers, t' zaam gestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en nu door eenige harer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht kinderlyke gestalte, Waar in ze bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. Tweede druk. . en nu vermeerdert en verbetert door T. van St Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt.
UTRECHT, Samuel de Waal, 1771. (6) 173 blz. Opn. geb in leren bandje. 8o. Titelpagina en voorrede kopie.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 64868
€  155.00 [Appr.: US$ 171.84 | £UK 131 | JP¥ 18823]

 
DACIER ANNE
Les comedies de Terence: avec la traduction et les remarques tome premier
AMSTERDAM, Wetstein A&G, 1724. (88) 511 Blz. geillustreerd
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73328
€  75.00 [Appr.: US$ 83.15 | £UK 63.5 | JP¥ 9108]

 
APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM)
Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. 2e druk
GRONINGEN, By de Wed. I. Spandaw, 1760. (16) (24) 431 blz. Org. leren band met goudbestempeling. en wapen 4o. SGT A175. AANBIEDINGSPRIJS VAN 395 VOOR met wapen (Groningen) bestempeling op vooren achteblad in goud kader
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 4040
€  225.00 [Appr.: US$ 249.44 | £UK 190 | JP¥ 27324]

 
APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM)
Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. Vierde druk.
GRONINGEN, Wed. I. Spandaw, 1762. (16) 431 blz. Geb. in linnen band. 4o.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49713
€  65.00 [Appr.: US$ 72.06 | £UK 55 | JP¥ 7894]

 
APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM)
Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus Appelius, dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam. met Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie. Eenvoudig afgeleidt uit enige Evangelische stoffen.
GRONINGEN, Spandaw, 1760/1762. (14) (24) 431 blz. vervolg (172(474 blz Opn. geb.bruin kunstleer, 4o. SGT A173 vermeldt 1 locatie. weinig voorkomende druk AANBIEDINGSPRIJS VAN 125 VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49718
€  75.00 [Appr.: US$ 83.15 | £UK 63.5 | JP¥ 9108]

 
APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM)
Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door (...) Derde druk. Waarbij gebonden: Vervolg van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen (...) .
GRONINGEN, By Ivrien Spandaw, Boekverkoper / By de Wed. I. Spandaw, Boekverkoopster, ., 1760-1762. 4o. Het eerste werk: (18), XXIV, 431 blz. (SGT A 174) en het tweede werk: (16), 172, 474 blz. (SGT A 188), Opn. geb. in fraaie halfleren band. AANBIEDINGSPRIJS VAN 150 VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 49722
€  95.00 [Appr.: US$ 105.32 | £UK 80.25 | JP¥ 11537]

 
APPELIUS, JOH. CONRADIUS (1715-'98, ZUIDBROEK EN MUNTENDAM)
De herformde (sic) leer van den geestlyken staat der menschen, van 't werk des Geests, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden. Verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den brief van N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schrijven door Johannes Conradus Appelius Dienaar des Woords te Zuidbroek en Muntendam.
GRONINGEN, By de Wed. J. Spandaw, Boeckverkoopster, 1769. 4o. (6), XVII, (1), (14) 489 bz lOrg perkament gaaf ex SGT A 185. AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 VOOR op schutblad staat vermeld Hern Hendriks KNOL hoort dit boek predikant te Apeldoorn op Loo 1843
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 4888
€  90.00 [Appr.: US$ 99.78 | £UK 76 | JP¥ 10930]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Next page