Kool Boeken: Theologie 20e eeuw/Kohlbruggiana
found: 14 books

 
GROOT, DR. K.
Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.
BAARN, Bosch & Keuning N.V., 1956. 224 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 60022
€  8.00 [Appr.: US$ 8.82 | £UK 6.75 | JP¥ 964]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
STUTTGART, J.F.Steindoph, 1900. 117 blz. geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73265
€  12.00 [Appr.: US$ 13.23 | £UK 10.25 | JP¥ 1446]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 9e druk.herziende druk
HOUTEN, Den Hertog, 1999. 374 blz. geb als nieuw
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72766
€  12.00 [Appr.: US$ 13.23 | £UK 10.25 | JP¥ 1446]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Tweede druk.
FRANEKER, T. Wever., z.j. (4) 286 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 1983
€  15.00 [Appr.: US$ 16.54 | £UK 12.75 | JP¥ 1807]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden. Opnieuw vertaald door Ds. H. C. Touw.
FRANEKER, T. Wever., 1967. 48 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 2528
€  8.00 [Appr.: US$ 8.82 | £UK 6.75 | JP¥ 964]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef), betreffende het lezen, bij de bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van den aanhef van het gebed: "Die naar Uw streng oordeel......door hetwelk de Doop beduid wordt." Tweede druk.
AMSTERDAM, Scheffer & co., 1882. 61 blz. Ingenaaid.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 1977
€  5.00 [Appr.: US$ 5.51 | £UK 4.25 | JP¥ 602]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) CONVOLUUT
Leerede GENESIS3 gehouden hervormde kerk te Vianen 29 juni 1856 58 blz en Op Goede Vrijdag korte stichtelijke gedachten 52 blz en Degenadevolle verborgenheid van den Grooten verzoendag 51 blz en zesleerredenen uitgesproken in begin der oorlogstijden van 1870 76 blz en Eenew wekstem voor in en na den oorlog psalm 33 39 blz en TROOSTWOORDEN in dichtregelen 47 blz
AMSTERDAM/UTRECHT/GOUDA/, JANSEN/MELDER/SPIN/MAASKANT/kemmer/, 1857-1860/1857/1871/1870/. ZES VRIJZELDZAMEWERKJES GEB IN EEN BAND
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72355
€  30.00 [Appr.: US$ 33.08 | £UK 25.5 | JP¥ 3615]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs. Opnieuw uit het Duitsch vertaald door ds. W. B. H. van Linschoten, em. predikant met medewerking van dr. J. C. S. Locher.
AMSTERDAM, Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot uitgave van Geref. Geschriften, 1939. 168 blzing
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 16807
€  12.00 [Appr.: US$ 13.23 | £UK 10.25 | JP¥ 1446]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Paffions Predigten
LEIZIG, H.B. Wallmann, 1913. 2 dln deel 1: 305 blz deel 2: 295 (4)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73255
€  45.00 [Appr.: US$ 49.62 | £UK 38 | JP¥ 5422]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Schriftauslegung. Band 1 :Erstes bis Fünftes Heft (Auslegung zu 1.Mose, Kapitel 1 bis 50) / : 2.Mose, Kapitel 1-18 Vs.1-11) / Band 2- 2.Mose Kap. 19-20, Vs.12-16) / kap 20-14-kap20-15 2 mose 13-14-15 band 3 mose 1 bis e mose 26 band 4 mose nud 5 mose kap1 band 5 buchern Jozua,richte und Ruth Band 4 [nach diesem Titel suchen] Elberfeld : Verlag der niederl.-reformierten Gemeine. 1904
ELBERFELD, Gedruct bei H B Kaufmann, 1904-1914. band 1= 134-136-122-band 2=-126-168-196 -blz band 3-= 239-band 4=319-281 band 5=448 b;lz band 6= 328 blz band 7 -=784blz band 8- 376 blz band 9 -584blz band 10 =672 blz - gebonden in 10 zwarte linnen banden banden vrij zeldzaam
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73193
€  395.00 [Appr.: US$ 435.52 | £UK 333.25 | JP¥ 47596]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Sechs Predigten uber das erste Capitel des Briefes Bauli an die Chräer vierte Auflage
ELBERFELD, Bilb Baffel, z.j. 75 (2)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 73260
€  10.00 [Appr.: US$ 11.03 | £UK 8.5 | JP¥ 1205]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Vijfde herziene druk.
AMSTERDAM, Scheffer & Co, 1900. 232 blz. Geb. in linnen band. 8o. (Mooi bandje)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 39165
€  15.00 [Appr.: US$ 16.54 | £UK 12.75 | JP¥ 1807]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. 7e druk
AMERSFOORT, Echo, 1978. 232 blz.pp
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72487
€  8.00 [Appr.: US$ 8.82 | £UK 6.75 | JP¥ 964]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Wat zegt Kohlburgge over Genesis 2? Genesis 3: voor de gemeente uitgelegd, opnieuw bewerkt en ingeleid door Ds. D. van Heyst
'S GRAVENHAGE, Boekencentrum B.V., 1986. 84 pp,.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72759
€  4.00 [Appr.: US$ 4.41 | £UK 3.5 | JP¥ 482]

| Pages: 1 |