Kool Boeken: Theologie 19e eeuw/bijbels14
trouv: 8 livres

 
DIV. AUTEURS
Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. HET NIEUWERVERBOND 207-207 207 blz ruim 300 staalplaten
AMSTERDAM, G. Portielje, 1842. Geb. in2 halfleren banden AANBIEDINGPRIJS VAN 95,00 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 34659
€  45.00 | CHF 48.5]

 
DIV. AUTEURS
Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. Het Nieuweverbond 1e dln207 blz 2e dln 207 blz 3edln207 blz
AMSTERDAM, G. Portielje, 1842. Geb. in 2 org halfleren banden AANBIEDINGPRIJS VAN 95,00 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 74602
€  45.00 | CHF 48.5]

 
BIBLIA
Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ---- Uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren Met de noodige daar in gemaakte veranderingen AMSTERDAM J Brandt en zoon 1820- 400 blz METDAARBIJ Evangelische Gezangen. om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervorm Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last de ALLE DE SYNODEN der voornoermde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM P den Hengst en zoon JBrandt en zoon enRutger Hoyman te HAARLEM Johannes Enschede en zonen te GRONNINGEN B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch 1820 424 blz en de catexgismus met eigen geschrift DAVIDS 80 blz
AMSTERDAM/HAARLEM/GRONNINGEN, J. Brandt en zoon, en P. Proost / Johannes Enschede en zonen./Rutger Hoyman/B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch, 1820. Fraaie leren band. Met goudsnede en bestempeling. 16o formaat hoog 9 cm breed 5cm en 4 cm dik vrijzeldzaam AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR vrijzeldzaam
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50788
€  145.00 | CHF 156]

 
BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA
Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
AMSTERDAM, Hveker, 1876-80. 9 delen (compleet).Orgineel geb linnen.banden 4o. Da Costa is een tot Christendom bekeerde Jood, welke in het "Reveil" een grote plaats innam. AANBIEDINGS PRIJS VAN 215 euro nu VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50816
€  150.00 | CHF 161.5]

 
BIJBEL
dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
ZONDER PLAATSNAAM, Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1884. Org lerenband met twee silveren gegraveerde sluitingen in de nieuwe letter achter titel pagina staat vermeld Stoomdruk-Loman Kirbergen & vanKesteren Amsterdam AANBIEDINGSPRIJS VAN 345 NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50781
€  195.00 | CHF 210]

 
HAMELSVELD, Y. (1743-1812, PROF. TE UTRECHT)
Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 229-579 met 31 platen.
AMSTERDAM, s, Erve G. Gartman en Ten Brink & de Vrie, 1839. zonder titel pag (20) 579 blz met 31q gravures 4o o.t. en n.t. inn een BAND. AANBIEDINGSPRIJS van 150 voor
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 56042
€  95.00 | CHF 102.5]

 
HEIJNINGEN, H. VAN
Handboek der Bijbelsche Geschiedenis door H. van Heijningen, predikant te Rijswijk. Met 54 platen.(zwart/wit graures)
'S-GRAVENHAGE/ROTTERDAM, , De Visser/Van Baalen, 1839. (2) 333 blz. opn. geb. klein-folio AANBIEDINGSPRIJS VAN 75 euro NU VOOR
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 56324
€  35.00 | CHF 38]

 
BIBLEHOLY REV JOHN MC FARLANE L.L.D. LONDEN
The Holy Bible, containing the according to the authorized version,with the marginal readings and parallel references,printed at lencth and the COMMENTARIES OF HENRY AND SCHOT Condensed hij the Rev John Mc Farlane l.l.d. Londen. with a scrifure atlas.and a serie of illustrations of the Yands of the Bible encraved from photographs taken expressly for this work
GLASGOW, William Collins Queens Printer, 1864. Leren band met blindbestempeling en goudbestempeling klein-folio. weinig voorkomende uitgave
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 50677
€  295.00 | CHF 317.5]

| Pages: 1 |