Kool Boeken: Theologie 19e eeuw/Kohlbruggiana
trouv: 5 livres

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Apostelgeschichte Kap 2-10 funfundzwanzig Predigten in de Jahre 1875 gehalten verslag der niederlandschtisch gereformierten gemeine in Elberfeld
ELBERFELD, J.F. Stienfopf, 1896. 2 dln deel 1: 306 blz. deel 2; 306 blz.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 73257
€  45.00 | CHF 48.5]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen.
UTRECHT, C. van Bentum, 1877. (8) 286 blz. Geb.
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 2641
€  25.00 | CHF 27]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-4 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
Elberfeld, 1855. 267-186 blz geb 2 org papieren bandebn komt weinif voor
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 73194
€  35.00 | CHF 38]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)
Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-3 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
Elberfeld, 1855. 267-blz geb org papieren bandebn komt weinif voor
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 73195
€  25.00 | CHF 27]

 
KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))
Seftpridgten, zweite Auflage Verslag der Nederlandssch-reformierten gemeinem, twee delen
STUTTGART, J.F. Stieindopf., 1895. deel 1; 437 blz. deel 2: 439 blz
Kool BoekenVendeur professionnel
N du livre: 73252
€  45.00 | CHF 48.5]

| Pages: 1 |